Knjige
 

 1. Tragični velikani u djelu Miroslava Krleže Biblioteka Revije, knj. 16, Izdavački centar "Revija" Osijek, Osijek, 1978., str. 144.
 2. Spomenica Dionizija Švagelja 1923 — 1985
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1990., str. 69.
 3. Slavonica
  Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi: Suvremena istraživanja i prosudbe, knj. 1, Urednik Dubravko Jelčić; Ogranak Matice hrvatske Vinkovci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1993., str. 229.
 4. Vjekoslav Kaleb, Književnopovijesna monografija
  Urednik Dragutin Tadijanović, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Posebna izdanja, knj. VII, Vinkovci, 1995., str. 302.
 5. Izidor Kršnjavi: Listovi iz Slavonije / Članci
  Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi: Devetnaesto stoljeće, knj. 1, Urednik Dubravko Jelčić, Priredila Katica Čorkalo, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1995., str. 521.
 6. Ferdo Juzbašić: Djela: Pjesme i proza
  Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi: Devetnaesto stoljeće, knj. 2, Urednik Dubravko Jelčić, Priredila Katica Čorkalo, Matica hrvatska Vinkovci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci — Zagreb, 1999., str. 430.
 7. Zavičaj riječi / Prigodnice
  Knjižnica "Rijek", knjiga 10, Urednik Stanislav Marijanović, Riječ d.o.o. i Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Vinkovci, 2000., str. 279.
 8. Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. — 2000. Posebna izdanja — Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, knjiga XII., Zagreb — Vinkovci, 2000., str. 175.

Znanstveni radovi

 1. Velike tragične ličnosti u djelu Miroslava Krleže
  Magistarska radnja, 211 stranica. Obranjena 28. veljače 1975., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pod naslovom Tragični velikani u djelu Miroslava Krleže tiskano s izmjenama u Osijeku 1978.
 2. Kozarčeva Tena ili rehabilitirani čovjek
  Revija, XVI, br. 2, str. 56-64, Osijek, ožujak — travanj 1976.
 3. Progresivni inteligent u djelu Ivana Cankara
  Revija, XVII, br 4, str. 74-85, Osijek, srpanj — kolovoz 1977.
 4. Svjetla za daljine
  Revija, XVII, br. 5, str. 16-24, Osijek, rujan — listopad 1977. (O lirici Dobriše Cesarića)
 5. Esejistika Miroslava Krleže o tragičnim umjetnicima (Sadržaj: Silvije Strahimir Kranjčević, Josip
  Račić, Francisco Jose Goya y Lucientes, Mađarski lirik Ady Endre, Erazmo Rotterdamski, Charles Baudelaire) Revija, XVIII, br. 1, str. 11-41; Osijek, siječanj — veljača 1978.
 6. Književno djelo Vjekoslava Kaleba, Disertacija, str. 310.
  Obranjena 11. prosinca 1980. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sa znatnim dopunama objavljena u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vinkovci, 1995.
 7. Krilata vožnja do neizvjesnosti i rezignacije (Umjesto predgovora)
  Ivan Kozarac: Đuka Begović, Pretisak romana iz Obzora, 21. studenoga 1909; Uredila Katica Čorkalo, KIC "Privlačica", Edicija Dukat, knj. I, str. 7-13; Privlaka, 1981.
 8. Romani Vjekoslava Kaleba
  Revija, XXI, br. 4, str. 102-112, Osijek, srpanj — kolovoz 1981.
 9. Pisci i krajolici
  Naših dvjesta godina, Spomenica Centra za usmjereno obrazovanje "Matija Antun Reljković" Vinkovci, str. 145-165, Vinkovci, 1981.
 10. Predgovor, Napomene [O rukopisima Vladimira Kovačića]
  Vladimir Kovačić: Šokačke varijacije, Uredila Katica Čorkalo, KIC "Privlačica", Edicija Dukat, knj. II, str. 7-17 + 97-100, Vinkovci, ožujak 1982.
 11. Pejzaž kao estetska kategorija na primjerima iz slavonske literature / Landscape as an aesthetic Category in the Works of Slavonian Literature Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Zbornik radova, sv. 1, JAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, Posebna izdanja VII, str. 551-562, Osijek, 1984.
 12. "Bijeli kamen" Vjekoslava Kaleba
  Zadarska revija, XXXV, br. 3-1, str. 245-254, Zadar, 1986.
 13. Romansijerska anabaza Vjekoslava Kaleba
  Forum, XXV, knj. LII, br. 11-12, str. 790-803, Zagreb, studeni — prosinac 1986.
 14. Mikrostrukture stila u poeziji Grigora Viteza / Microstructures of Style in the Poetry of Grigor Vitez  Umjetnost i dijete, XIX, br. 1-2, str. 49-67, Zagreb, 1987.
 15. Pjesme Ivana Kozarca
  Ivan Kozarac u hrvatskoj književnosti, Zbornik radova Okruglog stola u povodu 100. obljetnice rođenja i 75. obljetnice smrti, Društvo književnika Hrvatske, Ogranak Vinkovci, str. 41-49, Vinkovci, 1987.
 16. Psihološke novele Josipa Kozarca / Psychological short stories of Josip Kozarac
  Zbornik radova Josip Kozarac književnik i šumar, Urednici Dušan Klepac i Katica Čorkalo, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Posebna izdanja IV, str. 55-72, Vinkovci, 1988. Zbornik radova Josip Kozarac književnik i šumar, Posebni otisak, JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1988.
 17. Biskup Josip Juraj Strossmayer i Vinkovci
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 8 (12), str. 41-57, Vinkovci, 1991.
 18. Bibliografska građa o fra Bernardinu Leakoviću i značenje njegovih djela u hrvatskoj književnosti / Bibliographic materials about friar Bernardin Leaković and the meaning of his Works in Croatian literature
  Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Zbornik radova, sv. 1, JAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, str. 359-372, Osijek, 1991.
 19. Poezija kao kruh svagdanji
  Zbornik radova o Dragutinu Tadijanoviću 1980 1990, Priredio Ivo Frangeš, Zbornici Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za književnost, str. 249-258, Mladost, Zagreb, 1991.
 20. Podrijetlo i školovanje Antuna Levakovića / The orgin and schooling of Antun Levaković
  Zbornik o Antunu Levakoviću, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, str. 23-34, Vinkovci, 1992.
 21. Lirska i poučna nit Reljkovićeva Satira, U povodu 260. obljetnice pjesnikova rođenja
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 10, str. 33-47, Vinkovci, 1993.
 22. Ferdo Juzbašić—Selim
  Županjski vijenac, Urednik Miro Maričić, str. 129-134; JP Hrvatski radio Županja, Županja, kolovoza 1994.
 23. Ivana Brlić-Mažuranić i povijesni sjaj obitelji Brlić / Ivana Brlić Mažuranić and the
  Historic Glory of the Brlić's Ivana Brlić-Mažuranić, Prilozi sa znanstvenostručnoga kolokvija 1994. o 120. godišnjici rođenja, str. 33-40, Slavonski Brod, 22. travnja 1994.
 24. Isidor Kršnjavi (1845 — 1927); Bibliografija radova Isidora Kršnjavoga; Literatura  o Isidoru Kršnjavome; Napomena Isidor Kršnjavi: Listovi iz Slavonije / Članci, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi: Devetnaesto stoljeće, knj. 1, Urednik Dubravko Jelčić, Priredila Katica Čorkalo, str. 7-135 + 519-521, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1995.
 25. Fra Kajo Agjić i hrvatski narodni preporod
  Zbornik radova o Kaji Agjiću, Urednici Dragutin Tadijanović i Josip Vončina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Posebna izdanja, knj. VIII, str. 95-112, Vinkovci, 1996.
 26. Književnik Vlado Andrilović
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 13, str. 105-112, Vinkovci, 1996.
 27. Isidor Kršnjavi i Osijek / Isidor Kršnjavi and his relations with Osijek
  Književni Osijek / Književnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas, Studije i eseji, str. 243-256, Pedagoški fakultet Osijek i Gradsko poglavarstvo grada Osijeka, Osijek, 1996.
  Znanstveni skup Književnost u Osijeku i o Osijeku od početka do danas, Poseban otisak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek, 12. — 14. lipnja 1996. Kranjčević
  Riječ, časopis za filologiju, II, sv. 2, str. 116-124, Rijeka, 1996.
 28. Uskočke elegije Silvija Strahimira Kranjčevića / The Rebels Elegies by Silvije Strahimir Kranjčević
  Riječ, časopis za filologiju, II, sv. 2, str. 116-124, Rijeka, 1996
 29. Slavonske "putositnice" Isidora Kršnjavoga
  Naš slavni sugrađanin dr. Iso Kršnjavi, graditelj hrvatskog kulturnog prostora, Našički zbornik 2, str. 53-62, Ogranak Matice hrvatske Našice, Našice, 1997.
 30. Prosjak Luka Augusta Šenoe, Predložak hrvatskoga realističkoga romana
  Književna rijeka, časopis za književnost i prosudbe o književnosti, II, br. 1, str. 56-60, Rijeka, proljeće 1997.
 31. Književni izraz Josipa Kozarca u stručnim šumarskim radovima
  Zbornik Dani Josipa i Ivana Kozarca 1996, str. 9-17, SN “Privlačica”, Vinkovci, 1997.
 32. Isidor Kršnjavi i hrvatska moderna / Isidor Kršnjavi to the Croatian Modernism
  Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II., 343-354, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1997.
 33. Dva književna zrcala zemlje Bosne: Pogled u Bosnu Matije Mažuranića i Pod puškom Eugena Kumičića / Two Literary Mirrors of Bosnia
  Riječ, časopis za filologiju, god. 3, sv. 2, str. 127-135, Rijeka 1997.
 34. Hrvatska na tršćanskoj izložbi 1882. s osobitom pozornošću na udio srijemske županije / Kroatien auf der Triester Ausstelung 1882 mit besonderer Beachtung des Beitrags der sirmier Gespanschaft
  Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Vinkovci IX, str. 213-244, Vinkovci, 1997.
 35. Pripovjedač Ferdo Juzbašić
  Hrašće, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, III, br. 11, str. 3-13, Drenovci, siječanj — ožujak 1998.
 36. Poslanica Mari Švel-Gamiršek / An Epistle to Mara Švel-Gamiršek
  Mara Švel-Gamiršek, Prilozi sa znanstvenoga kolokvija 1997. održanog u sklopu 9. Pjesničkih susreta Drenovci, 3. — 4. listopada 1997. / The papers presenteds at the scientific conference held in 1997, str. 53-56, Hrašće, Drenovci, 1998.
  Hrašće, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, III, br. 13, str. 5-9. Drenovci, srpanj — rujan 1998.
 37. Ivakićeva vizija plemenite zemlje Slavonije. Naravi i sudbine naših ljudi
  3. Dani Josipa i Ivana Kozarca, Zbornik, str. 52-70, SN "Privlačica", Vinkovci, 1998.
 38. Roman Strah Dubravka Jelčića / Dubravko Jelčić's novel Strah
  Riječ, Časopis za filologiju, god. 4, sv. I, str. 125-135, Rijeka, 1998.
 39. Časopis Domaće ognjište i urednička načela Jagode Truhelke / "The home Fireside" periodical and editoral principles of Jagoda Truhelka
  Zbornik radova znanstvenog skupa Zlatni danci: Život i djelo Jagode Truhelke, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, str. 93-107, Osijek, 1998.
  Zbornik radova znanstvenog skupa Zlatni danci: Život i djelo Jagode Truhelke, /Poseban otisak/, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, 1998.
 40. Temelji hrvatske moderne u almanahu Hrvatski salon i časopisu Život / The Basis of modernism in Almanac the Croatian salon and the life magazine
  Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Secesija u Hrvatskoj, str. 331-344, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Zagreb — Osijek, 1999.
 41. Ferdo Juzbašić (1866. — 1905.): 1. Uvod, 2. Rukopisi, 3. Životopis, 4. Pjesnik, 5. Pripovjedač, 6. Zaključak; Bibliografija: Izdanja djela Ferde Juzbašića, Literatura o Ferdi Juzbašiću; Napomena Ferdo Juzbašić: Djela; Pjesme i proza, Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi: Devetnaesto stoljeće, knj. 2, Urednik Dubravko Jelčić, Priredila Katica Čorkalo, str. 7-61 + 422-423, Matica hrvatska Vinkovci i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Vinkovci — Zagreb, 1999.
 42. Vjekoslav Kaleb: Predgovor; O piscu; Glavna izdanja djela Vjekoslava Kaleba; Važnija literatura o Vjekoslavu Kalebu; Napomena Vjekoslav Kaleb: Izabrane pripovijesti, Priredila Katica Čorkalo, Biblioteka Croatica, III. kolo, knjige 51-75, knjiga 73, str. 7-18 + 237-245, Riječ, Vinkovci, 1999.
 43. Slavoničnost Vladimira Kovačića / Vladimir Kovačić, a Slavonian Writer
  Vladimir Kovačić, Prilozi sa znanstvenog kolokvija, Drenovci, 13. listopada 1999., The papers presenteds at the scientific conference held in 1999, Biblioteka Znanstveni kolokvij, sv. 3, str. 17-21, Hrašće, Drenovci, 1999.
 44. Vinkovački rukopis Relkovićeva Satira u književnoj povijesti i nakladništvu Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća, Radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti), Zagreb Vinkovci — Davor, 24. — 25. travnja 1998., str. 95-114, Poglavarstvo općine Davor i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb — Davor, 2000.
 45. Knut Ise Velikanovića — list za satiru i humor
  Zbornik 5. dani Josipa i Ivana Kozarca, 7. — 8. listopada 1999., str. 43-54, SN »Privlačica«, Vinkovci, 2000.
 46. Povijest uvođenja hrvatskoga jezika u službenu i uredovnu uporabu u vrijeme bana Josipa Šokčevića / The history of the introduction of the Croatian language into official and working use during during the rule of ban Josip Šokčević / Geschichte der Einführung der kroatischen Sprache als Dinst- und Amtssprache zur Zeit des ban Josip Šokčević
  Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Posebna izdanja, knj. XI., str. 109-139, Zagreb — Vinkovci, 2000.
 47. Predgovor, Rječnik, O piscu, Glavna izdanja djela Isidora Kršnjavoga, Važnija literatura o Isidoru Kršnjavome, Napomena
 48. Isidor Kršnjavi: Izabrana djela, Glavni i odgovorni urednik Josip Bratulić, Urednici Stjepan Damjanović i Josip Užarević, Biblioteka Croatica, IV. kolo, knjiga 93, Riječ, Vinkovci, 2000., str. 7-29 + 351-379.
 49. Radauševa književna posveta zavičaju i domovini Zbornik 6. dani Josipa i Ivana Kozarca, Okrugli stol Književno djelo Vanje Radauša, str. 19 - 28, SN "Privlačica", Vinkovci, 2001.
 50. Odjeci i utjecaji europske književnosti u djelu Joze Ivakića (drugi autor)
  Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II., Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001., str. 73 - 79.
 51. Nepriznati hrvatski putopisci Trnski i Kršnjavi
  Riječ, časopis za filologiju, god. 8, sv. 1, str. 152-163, Rijeka, 2002.
 52. Hrvatski sabor 1861., ban Šokčević i povijest uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu
  Josip Šokčević, Hrvatski ban / Der kroatische Ban / Croatian Viceroy, Monografija objavljena u povodu prijenosa i pokopa posmrtnih ostataka hrvatskoga bana Josipa Šokčevića, Vinkovci, 31. svibnja 2002., Povijesno i športsko društvo »Hrvatski sokol« Vinkovci i SN »Privlačica« Vinkovci, Vinkovci, 2002., str. 97 - 107.
 53. Pripovijesti Ivana Trnskoga Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 483, Razred za književnost, knj. 25, Zagreb, 2002., str. 175-198.
 54. Šovagovićevi Divani ili preobrazba »glumčevih zapisa« u književno štivo Književna revija, god. 42, br. 1-2, str. 32-39, Osijek, 2002.
 55. Stilistička metoda u Književnim prikazima Ive Bognera Zbornik 7. dani Josipa i Ivana Kozarca, Okrugli stol Književno djelo Josipa i Ive Bognera, "Privlačica", Vinkovci, 2002. str. 66 - 76.
 56. Predgovor, Ljetopis, Izdanja djela Vjekoslava Kaleba, Važnija literatura o Vjekoslavu Kalebu, Napomena. Vjekoslav Kaleb: Izabrane novele, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2002., str. 9-37, 39-42, 45-50, 50-62 i 495.
 57. Prilozi Dionizija Švagelja u izdanjima Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1973. - 1984.) Zbornik o Dioniziju Švagelju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa (u povodu 15. obljetnice smrti) Vinkovci, 1. prosinca 2000., Matica hrvatska Vinkovci, Vinkovci, 2002., str. 47-60.

 

Stručni radovi

 1. Pogovor
  Josip Šarčević: Gradsko blato (humoreske), str. 129-135, Vinkovci, 1978.
 2. Pjesnik i prosvjetitelj Matija Antun Reljković
  Godišnjak za kulturu, suvremena društvena i ekonomska pitanja, br. 8, str. 185-191, Vinkovci, 1979.
  Pjesnik i prosvjetitelj Matija Antun Reljković (Poseban otisak iz Godišnjaka 8), Vinkovci, 1979.
 3. Predgovor
  Znanstveni skup Pučki teatar, Zbornik referata, SIZ kulture općine VInkovci, Slavonsko nasljeđe VI, str. I-III, Vinkovci, 1980.
 4. O "Dukatu"
  Tiskano na ovitku ili posljednjim stranicama 23 knjige edicije "Dukat", KIC “Privlačica”, Privlaka, od 1981. do 1990.
  * Najprije potpis Uredništva, kasnije inicijali K. Č.
 5. U svjetlo treba samo vjerovati (Umjesto predgovora)
  Mirjana Soldo: Htijenja, KIC "Privlačica", Edicija "Poezija mog sokaka", nepaginirano, Vinkovci, 1981.
 6. Poletarci prvenci
  Naših dvjesta godina, str. 191-203, Vinkovci, 1981.
  (Izbor pjesama, predgovor i komentari)
 7. Pogovor; — (Bez potpisa!)
  Naših dvjesta godina, str. 285-286, Vinkovci, 1981.
 8. Umro je hrvatski Prometej, U spomen Miroslavu Krleži
  Vinkovačke novosti, XXX, br. 1 (1547), str. 2, Vinkovci, 8. siječnja 1982.; Radio Vinkovci, 30. prosinca 1981.
 9. Tako je govorio Miroslav Krleža
  Privlačica, br. 13, str. 8-9, Privlaka, 15. siječnja 1982.
 10. Propast Tajgrada (Izložba mape Antuna Babića)
  Vinkovačke novosti, XXX, br. 40 (1586), str. 8, Vinkovci, 8. listopada 1982.
 11. 125-godišnjica rođenja Josipa Kozarca
  Vinkovačke novosti, XXXI, br. 12 (1590), str. 10, Vinkovci, 25. ožujka 1983.
 12. Novi prozni podvig, Ivo Balentović: Kronika mrtvog doma, Izdanje DKH, Sekcija za Slavoniju i Baranju, Vinkovci, 1983; — K. Č. Marulić, XVI, br. 5, str. 491-494, Zagreb, rujan — listopad 1983.
 13. Pejzaž kao estetska kategorija u slavonskoj literaturi
  Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Program rada i sažeci referata i koreferata, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Osijek, str. 57, Slavonska Požega, 1983.
 14. Običaji perom književnika
  Zbornik Vinkovačke jeseni 19661985, Vjesnik, str. 30-32, Zagreb, 1985.
 15. Ivan Kozarac: Pjesme
  Predgovor Vladimir Čerina, sabrao Joza Ivakić, Split, 1911, Reprint izdanje, KIC "Privlačica" i Društvo književnika Hrvatske, Sekcija Vinkovci, u povodu 100. obljetnice rođenja i 75. obljetnice smrti, Urednici Katica Čorkalo i Vladimir Rem. U Dodatku su odabrana mjesta iz literature o pjesmama Ive Kozarca: Katica Čorkalo, str. 13, Vinkovci, 1985.
 16. Vjekoslav Kaleb (On occasion of the 80th anniversary of his life and work) Most / The Bridge, Die Brücke, Le pont, Il ponte, El puente, Društvo književnika Hrvatske et altera, br. 3, str. 3-4, Zagreb, 1985.
 17. Odisej sa Atlantika
  Ivan Marjanović: Odisej sa Atlantika, KIC "Privlačica" i Jugoslavensko-američki kulturni centar u Chicagu, Biblioteka "Mali dukat", knj. XV, str. 99-103, Privlaka — Chicago, 1986.
 18. Savjet Centra za znanstveni rad u Vinkovcima prihvatio program rada (Bez potpisa!)Vijesti JAZU, god. VII, br. 16-17, str. 47, Zagreb, 1986.
 19. Vinkovci 1986.
  Dokumentarni film Rudolfa Sremca. Dio scenarija o Vinkovčanima u književnosti napisala i interpretirala Katica Čorkalo, Jadran film, Radna organizacija za proizvodnju filmova. Prikazano na 2. programu TV Zagreb, 1987.
 20. Iz recenzije
  Ante Knežević: Zvono smijeha Slavonca i Sremca, KIC "Privlačica", Biblioteka "Mali dukat", knj. XXI, str. 157-158, Privlaka, 1987.
 21. Pogovor izboru psiholoških novela Josipa Kozarca
  Josip Kozarac: Zbogom Slavonijo (2), Izbor novela, Uredila Katica Čorkalo, KIC "Privlačica", Edicija "Dukat", II. kolo, knj. 1, str. 113-117 + 4. str. korica, Privlaka, 1987.
 22. Retrospektiva plodnog stvaralaštva. Uz promociju monografije Grafika Antuna Babića.Vinkovačke novosti, XXXVI, br. 43 (1823), str. 8, Vinkovci, 28. listopada 1988.
 23. II. kolo edicije "Dukat"
  Privlačica, Prigodni zbornik radova, IX, br. 50, str. 28-29, Privlaka, lipanj 1988.
 24. Djetinjstvo kao sudbina
  Ivanka Vujčić-Laszowski: Prije sedam desetljeća, Uredila Katica Čorkalo, KIC "Privlačica", Edicija "Dukat", kolo III, knj. 1, str. 157-159 + 4. str. korica, Privlaka, 1988.
 25. Roman Prosjak Luka Augusta Šenoe
  Jezično, književno i kulturno komuniciranje, Sažeci radova XII. kongresa Saveza slavističkih društava Jugoslavije, str. 23, Novi Sad, 7— 9. septembra 1988.
 26. Ante Babić. Grafika.
  Revija, XXIX, br. 6, str. 577-580, Osijek, lipanj 1989.
 27. Josip Kozarac, pripovjedač i romanopisac. Obilježavanje 130. obljetnice rođenja Josipa Kozarca
  Šumarski list, CXIII, br. 11-12, str. 648-650, Zagreb, 1989.
 28. Mara Švel-Gamiršek: Šuma i Šokci
  Pretisak izdanja Matice hrvatske iz 1940, Urednica i autorica teksta na poleđini korica Katica Čorkalo, KIC "Privlačica" — Izdavačka djelatnost Vinkovci i Nakladni zavod Matice hrvatske Zagreb, Edicija "Dukat", V. kolo — knjiga II, Vinkovci, 1990.
 29. Putovanje u Neput M. S. Mađera (Književni osvrti)
  Vinkovačke novosti, XXXVIII, br. 11 (1895), str. 13, Vinkovci, 23. ožujka 1990.
 30. Djetinjstvo kao sudbina. Autobiografska proza Prije sedam desetljeća I. Vujčić-Laszowski (Književni prikazi)
  Vinkovačke novosti, XXXVIII, br. 12 (1896), str. 10, Vinkovci, 30. ožujka 1990.
 31. Kućnik Josipa Stjepana Reljkovića
  Vinkovačke novosti, XXXVIII, br. 13 (1897), str. 12, Vinkovci, 6. travnja 1990.
 32. O knjigama edicije D u k a t
  Privlačica 19801990, KIC "Privlačica" Privlaka — Izdavačka djelatnost Vinkovci, Biblioteka "Izvanredna izdanja", knj. XV, str. 29-37, Privlaka, 1990.
 33. Izvodi iz recenzija
  Tomo Šalić: Vrbica u Đakovštini 13301990, KIC "Privlačica" Privlaka — Izdavačka djelatnost Vinkovci, tekst na ovitku, Vinkovci, 1990.
 34. "Vrbica u Đakovštini" Tome Šalića — monografija za primjer
  Vinkovačke novosti, XXXVIII, br. 38 (1922), str. 8, Vinkovci, 28. rujna 1990.
 35. Europa je naša sudbina
  Vinkovački list, XXXIX, br. 29 (1962), str. 8, Vinkovci, 19. srpnja 1991.
 36. Prije sedam desetljeća. Knjiga autobiografske proze Ivanke Vujčić-Laszowski.
  Hrvatski rukopis, Tjedni prilog za kulturu i umjetnost Večernjeg lista, br. 21, str. 18, Zagreb, 4. kolovoza 1991.
 37. Desetljeće "Dukata"; Godišnjak 8(12)
  Katalog-pozivnica Knjigom i riječju za Hrvatsku, Izdavač "Vinkovci u ratu — Odbor za promotivne akcije", str. /4-6/, Vinkovci, 1991.
 38. 20. obljetnica Centra za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima
  Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, XII, br. 26, str. 19, Zagreb, 1991.
 39. Štovani čitatelji!
  Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci za 1990, br. 8(12), str. 5-8, Glavni i odgovorni urednik Katica Čorkalo, Vinkovci, 1991.
 40. Jubileji Dragutina Tadijanovića. 85. godišnjica života i 60. obljetnica književnog rada
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 8(12), str. 59-71, Vinkovci, 1991.
  * Faksimili Tadijanovićevih pjesama: Visoka žuta žita, Vezan za zemlju, Svjetiljka ljubavi i Na stolu kruh.
 41. Zlatko Tomičić
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 8(12), str. 73-74, Vinkovci, 1991.
 42. Joja Ricov
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 8(12), str. 89-91, Vinkovci, 1991.
 43. Bdjenje u Bedemu ljubavi
  Newsletter, br. 8, str. 36-37, Hrvatsko vijeće Europskog pokreta, Zagreb, 6. prosinca 1991.
 44. O vinkovačkoj Narodnoj knjižnici i čitaonici
  Jezik, XXXIX, br. 3, 3. str. korica, Zagreb, veljača 1992.
 45. Bibliografija Centra za znanstveni rad JAZU — Vinkovci (1971. — 1990.); — Katica Čorkalo, Nikola Segedi i Vlasta Šalić
  Zbornik o Antunu Levakoviću, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, str. 171-195, Vinkovci, 1992.
 46. Centar HAZU u Vinkovcima u središtu razaranja
  Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, I, br. 3-4, str. 47-50, Zagreb, 1992.
 47. Bez krivnje krivi
  Marulić, XXV, br. 4, str. 406-407, Zagreb, srpanj — kolovoz 1992.
 48. Spaljena knjižnica
  Marulić, XXV, br. 4, str. 414-415, Zagreb, srpanj – kolovoz 1992.
 49. Katalog izložbe "Vinkovačka knjižnica" 18751992, str. 5-7, Narodna knjižnica i čitaonica i Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Vinkovci, 1992.
 50. Jedan nepoznati dnevnik (Krešimir J. Tomljenović: Uznički dnevnik, Tisak biskupijske tiskare, Đakovo, 1910.)
  Marulić, XXV, br. 4, str. 523-525, Zagreb, srpanj – kolovoz 1992.
 51. Knjigom protiv memoricida
  Šumarski list, CXVI, br. 11-12, str. 563, Zagreb, 1992.
 52. Književni rad Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, U povodu 320. obljetnice pogibije.
  Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci za 1991, br. 9 (13), str. 245-250, Vinkovci, 1992.
 53. Znanstvenik svjetskog ugleda. Predstavljena knjiga "Zbornik o Antunu Levakoviću";
  — Katica Čorkalo i Zvonko Peičević
  Hrvatske šume, Prilog Vinkovačkoga lista, str. 8-9, Vinkovci, 22. siječnja 1993.
 54. Uspomeni bana Petra Zrinskoga i markiza Frana Krste Frankopana
  Marulić, XXVI, br. 1, str. 53-57, Zagreb, siječanj — veljača 1993.
 55. Nad sačuvanim dokumentima Josipa Kozarca. Slavonski književni krug redom (5).
  Povremenik, Prilog Glasa Slavonije, LI, br. 14696, str. 29, Osijek, 27. veljače 1993.
 56. Zbornik (o) Antunu Levakoviću
  Šumarski list, CXVII, br. 1-2, str. 72-73, Zagreb, 1993.
 57. Uspomeni Stjepana Radića
  Marulić, XXVI, br. 2, str. 205-210, Zagreb, ožujak — travanj 1993.
 58. Vinkovci, Postojanost urbanog i kulturnog identiteta / Beständigkeit urbanes and kulturelles Identitäts / Continuity of Urban and Cultural Identity / La continuité de l'identité urbaine et culturelle / Postojanost urbanističeskogo i kulturnogo toždestva; Ante Miljak
  Ante Miljak: I gorit će lampa nasrid Vinkovaca, Uredio Tomo Šalić, str. 17-22 + 113-115, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Vinkovci, travanj 1993.
  * Fotomonografija o ratnim razaranjima u Vinkovcima.
 59. Nekoliko riječi obljetničke čestitke Matici hrvatskoj
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci za 1992, br. 10, str. 31, Vinkovci, 1993.
 60. Josip Matasović (1892.-1962.)
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 10, str. 193-200, Vinkovci, 1993.
 61. Adam Filipović Heldentalski. 1792. — 1871.
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 10, str. 201-202, Vinkovci, 1993.
 62. Mladen Kevo: Hrvatsko predziđe, Istočnoslavonska ratna kronika II
  Novinar, Glasilo Hrvatskog novinarskog društva, XLVII, br. 11-12, str. 39, Zagreb, studeni — prosinac 1993.
 63. Vinkovci — grad na nišanu
  Vukovar i Vinkovci u domovinskom ratu, Katalog Podravka, str. /3/, studeni – prosinac 1993, Koprivnica, 1993.
 64. Ante Miljak: I gorit će lampa nasrid Vinkovaca, katalog, str. /3/, INA Industrija nafte – Trgovina Zagreb, Zagreb, 1993.
 65. Marijan Almaš: Drugi put Vukovar
  Ogranak MH Vinkovci, Knjižnica "Ravnica", knj. 2, tekst recenzije na ovitku, Vinkovci, 1993.
 66. "Šuma i Šokci" Mare Švel
  Marulić, XXVII, br. 1, str. 83-85, Zagreb, siječanj — veljača 1994.
 67. Pjesme o domu i domovini (Ljubica Kolarić-Dumić: Molitva za Hrvatsku, Rijeka 1992.)
  Marulić, XXVII, br. 1, str. 161-162; Zagreb, siječanj — veljača 1994.
 68. Ante Miljak
  Ante Miljak: E briller la lampada nel centro di Vinkovci, katalog-pozivnica, str./3/, Kratis, Zagreb, 1994.
 69. Književnokritičarska suglasja. Dionizije Švagelj o Josipu Bogneru.
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci za 1993, br. 11, str. 43-46, Vinkovci, 1994.
 70. Alain Finkielkraut u Vinkovcima
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 11, str. 109-217, Vinkovci, 1994.
 71. Pascal Bruckner u Vinkovcima
  Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 11, str. 218-220, Vinkovci, 1994.
 72. Neumrli Matoš
  Marulić, XXVII, br. 4, str. 581-584, Zagreb, srpanj — kolovoz 1994.
 73. Proslovna riječ
  Dom od paljevine, Zbirka domoljubne poezije, Ogranak MH Vinkovci, Knjižnica "Ravnica", knj. 3, str. /7-8/, Vinkovci, 1994.
 74. Grupa autora: Ilok, Gradsko poglavarstvo Iloka u Zagrebu, 1994.
  Sociologija sela, XXXII, br. 1-2, str. 111-113, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, siječanj — lipanj 1994.
 75. Nikola Segedi. 1937. — 1995.Vinkovački list, XLIII, br. 7 (92120), str. 10, Vinkovci, 17. veljače 1995.
  Glas Slavonije, LXXVI, br. 23745, str. 8; Osijek, 18. veljače 1995.
  * U potpisu Centar HAZU Vinkovci i JP Hrvatske šume, Uprava šuma Vinkovci
 76. Grad Vinkovci (njemački i engleski prijevod); — (Bez potpisa!) Katalog Vinkovačke jeseni XXX, str. /2-5/, Vinkovci, 22. — 24. IX. 1995.
 77. Rođenje knjižnice iz duha nacije, Riječ povodom 120. obljetnice osnutka Knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, 14. XI. 1995.
  Hrvatsko slovo, I, br. 32, str. 30, Zagreb, 1. prosinca 1995.
 78. Prvo međunarodno utemeljenje kroatistike. Na prijelazu stoljeća. Zapaženi znanstvenici iz Slavonije
  Glas Slavonije, Magazin, LXXVI, str. 41, Osijek, 30. rujna 1995.
 79. Književnik Isidor Kršnjavi
  Prvi hrvatski slavistički kongres (zbornik sažetaka i nacrtaka), Uredili Stjepan Damjanović i Krešimir Nemec, str. 115, Zagreb — Pula, 1995.
 80. Narav književnoga djela Josipa Kozarca Hrvatska revija, XLV, sv. 4 [180], str. 617-625, Zagreb, prosinac 1995.
 81. Znanstveno istraživanje korijena, 250. obljetnica najistočnije hrvatske županije Glas Slavonije, god. 77, br. 24015, str. 25, Osijek, 10. siječnja 1996.
 82. Uspomeni Stjepana Radića Hrvatska revija, XLVI, sv. 1 [181], str. 99-107, Zagreb, ožujak 1996.
 83. Na braniku domovine, Urednički proslov
  Mladen Kevo: Hrvatski rubikon, str. 7-9, Privlačica, Vinkovci, 1996.
 84. Isidor Kršnjavi i njegove osječke relacije
  Znanstveni skup Književnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas, Osijek, 12. — 14. lipnja 1996., Knjiga sažetaka, str. 24, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet u Osijeku, Osijek, 1996.
 85. Akademik Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice
  Šumarski list, br. 3-4, str. 213-214, Zagreb, 1996.
 86. Psihologija nasilja kao stvaralački izazov, Vlado Andrilović: “Tiha soba", Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1995. Glas Slavonije, god. 77, br. 24185, str. 23, Osijek, 31. srpnja 1996.
 87. U počast Dragutinu Tadijanoviću, 1995. — godina jubileja i godina Petoknjižja Godišnjak Ogranka MH Vinkovci za 1995, br. 13, str. 53-58, Vinkovci, 1996.
 88. Bibliografija (s kazalom imena) / Bibliography (with a list of names) Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Pedunkulate oak in Croatia, str. 495-554, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Javno poduzeće "Hrvatske šume", Vinkovci – Zagreb, 1996.
 89. Knjiga o slavonskome hrastu
  Prikazi i ocjene monografije Hrast lužnjak u Hrvatskoj, str. 28-29, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci i Javno poduzeće "Hrvatske šume", Vinkovci — Zagreb, 1996.
 90. Umjetnici Vinkovčani: književnost / glazba / likovna umjetnost
  Vinkovci, Niz monografije 1, str. 26-31, SN "Privlačica", Vinkovci, [1996.].
 91. Trideset "Dukata" — zlatna niska "Privlačice"
  Zlatko Tomičić: Slavonijom, zemljom plemenitom, str. 7-10, SN "Privlačica", Vinkovci, 1996.
 92. Zbornik radova o Kaji Agjiću
  Godišnjak Požeštine Zlatna dolina, II (2), str. 304-307, Društvo za hrvatsku povjesnicu u Požegi, Požega, 1996.
 93. Predgovorne riječi Ana Cvenić: Naši ostvaraji, Urednica Katica Čorkalo, str. 7-9, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, Vinkovci, 1997.
 94. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj / Pedunculate Oak (Quercus robor L.)
  Šumarski list, CXXI, br. 1-2, str. 58-61, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 1997.
 95. Kad reknem hrast: Pjesma broja
  Putujući Slavonijom, br. 16/17, str. 1-2, Privlačica, Vinkovci, siječanj / svibanj 1997.
 96. Kroz Vukovar u Ilok
  Hrvatsko slovo, III, br. 111, str. 32, Zagreb, 6. lipnja 1997.
 97. Zvučni časopis za slijepe Izbor; snimljeno u zvučnoj tehnici Saveza slijepih Hrvatske, Zagreb, 1997.
 98. Riječ urednice
  Mladen Kevo: Hrvatska na Dunavu, Urednica Katica Čorkalo, str. 9-11, Privlačica, Vinkovci, 1997.
 99. Temelji književnoga modernizma u almanahu Hrvatski salon i časopisu Život
  Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Secesija u Hrvatskoj, Programi i sažeci, str. 49, Osijek, 22. — 24. listopada 1997.
 100. Časopis Domaće ognjište i urednička načela Jagode Truhelke
  Znanstveni skup Zlatni danci, Život i djelo Jagode Truhelke, Programi i sažeci, str. 17, Osijek, 6. i 7. studenoga 1997.
 101. Usidrenost u starohrvatskim književnim temeljima
  Dubravka Brezak-Stamać: Starohrvatske književne teme, Knjižnica Rijek, knj. 7, str. 91-94, Riječ, Vinkovci, 1997.
 102. Vlado Rem: "Tko su Šokci?" (SN "Privlačica", Biblioteka "Mali dukat", knj. 43, Vinkovci, 1993.)
  Književna revija, god, 37, br. 3, 4, 5, 6, str. 197-199, Matica hrvatska Osijek, 1997.
 103. Vladimir Rem, 70 godina života 50 godina stvaranja
  separat iz Književne revije, br. 3, 4, 5, 6, str. 39-41, Matica hrvatska Osijek, 1997.
 104. Vladimir Rem njim samim: O stvaralaštvu Vladimira Rema, Bibliografija, Prilozi, Izabrana djela, knj. 3, str. 152-156, Ogranak Matice hrvatske Osijek, Ogranak MH Slavonski Brod, Ogranak MH Vinkovci, 1997.
 105. Akademik Dušan Klepac, voditelj Centra za znanstveni rad HAZU Vinkovci,Povodom 20. obljetnice voditeljstva i 80. godišnjice života Šumarski list, CXXI, br. 11-12, str. 668-671, Zagreb, 1997.
 106. Poslanica Mari Švel-Gamiršek
  Hrašće, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, II, br. 9 - 10, str. 60-61, Drenovci, listopad — prosinac 1997.
 107. Povijest hrvatske književnosti Dubravka Jelčića / History of Croatian Literature by Dubravko Jelčić
  Riječ, časopis za filologiju, god. 3, sv. 2, str. 192-196, Rijeka, 1997.
 108. Vinkovački rukopis Relkovićeva Satira
  Znanstveni skup Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća (u povodu 200. obljetnice smrti), Sažeci znanstvenih izlaganja, Zagreb — Vinkovci — Davor, 24. — 25. travnja 1998., str. 13, Općinsko poglavarstvo Davor, Davor — Zagreb, 1998.
 109. Knjiga kao inventura svagdašnjosti, Nagrada Antunu Smajiću iz Vinkovaca za prvu autorsku knjigu »Ja, mediokritet«, Obrazloženje nagrade dodijeljene na »Danima Josipa i Ivana Kozarca«Vinkovački list, str. 12, Vinkovci, 16. listopada 1998.
 110. Išao je velik ispod zvijezda
  Antun Branko Šimić: Cibaliana / Pjesme, str. 5-6, Uredila Katica Čorkalo, Gradsko poglavarstvo Vinkovci, Vinkovci 1998.
 111. Pabirci iz godine 1992.
  Martin Grgurovac: Dnevnik još jednom, Vinkovački ratni dnevnik IV, Liber memorialis od 14. travnja 1996. do 15. siječnja 1997., str. 290 — 291., Vinkovci, 1998.
 112. Goranska monografija akademika Klepca, Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost, Hrvatske šume, Zagreb, 1997., str. 236.Vjesnik HAZU, VII, br. 2 — 4, str. 94-97, Zagreb, 1998.
 113. Stradanja i nade, Dragutin Antunović: Od Kalvarije do pakla, Dnevnik jednog Vukovarca, AGM, Zagreb, 1998. Hrvatsko slovo, V, br. 195, str. 6-7, Zagreb, 15. siječnja 1999.
 114. 1 Vladimiru Remu, Prigodom predstavljanja Izabranih djela Vladimira Rema u Vinkovcima 22. svibnja 1998. Književna revija, god. 39, br. 1/2, str. 129-131, Osijek, 1999.
 115. Pjesnik zemlje i prozaik sjećanja
  Vijenac, VII, br. 141-142, str. 6, Zagreb, 29. srpnja 1999.
 116. Miroslav S. Mađer
  Zbornik 4. Dani Josipa i Ivana Kozarca, str. 86-87, SN "Privlačica", Vinkovci, 1999.
  * U ime Prosudbenoga odbora za dodjelu Nagrade Josip i Ivan Kozarac, za cjeloviti, dosad ostvareni književni opus.
 117. Antun Smajić, Ja, mediokritet, SN "Privlačica" Vinkovci
  Zbornik 4. Dani Josipa i Ivana Kozarca, str. 92-93, SN "Privlačica", Vinkovci, 1999.
  * U ime Prosudbenoga odbora za dodjelu Nagrade Josip i Ivan Kozarac za najbolju knjigu mladih autora.
 118. Odjeci i utjecaji europske književnosti u djelu Joze Ivakića / Echoes and Influences of European Literature on the Work of Joza Ivakić; — Anica Bilić i Katica Čorkalo
  Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek, 14. — 18. rujna 1999., Knjiga sažetaka, str. 231-232, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1999.
 119. Zrcalo pjesme Branka Pavlova (Iz recenzije zbirke Zrcalo radosti)
  Branko Pavlov: Zrcalo radosti, str. 46-47, KUD Hartić Tisno, Tisno, 1999.
 120. Patnjom protiv zaborava, Dragutin Antunović: Od Kalvarije do pakla, Dnevnik jednog Vukovarca, AGM, Biblioteka Crni dossier, Zagreb, 1998.
  Književna revija, god. 40, br. 1/2, str. 208-211, Osijek, 2000.
 121. Obrazloženje nagrade Josip i Ivan Kozarac za najbolju knjigu mladih autora: Marijana Radmilović, Portreti nepoznatih žena, Hrašće d.o.o., Drenovci, 1998. Zbornik 5. dani Josipa i Ivana Kozarca, 7. — 8. listopada 1999., str. 183-185, SN »Privlačica«, Vinkovci, 2000.
 122. Znameniti i zaslužni znanstvenici
  Vukovarsko-srijemska županija, Posebno izdanje, VI., str. 122-123, SN »Privlačica« Vinkovci, Vinkovci, 2000.
 123. Tri desetljeća djelovanja, Razgovor s povodom; - Milka Vida
  Vinkovački list, XLVIII, br. 23 (2396), str. 1 i 4-5, Vinkovci, 9. lipnja 2000.
 124. Mojemu unuku, Na dan njegova rođenja
  Dvadeset godina "Privlačice" 1980. 2000., SN "Privlačica", Niz monografije, knj. 8, str. 34, Vinkovci 2000.
 125. O "Dukatu", Trideset "Dukata" — zlatna niska "Privlačice"
  Dvadeset godina "Privlačice" 1980. 2000., SN "Privlačica", Niz monografije, knj. 8., str. 51 i 52-54, Vinkovci 2000.
 126. Dani Josipa i Ivana Kozarca, Kako su nastali, što jesu i što nam znače Dvadeset godina "Privlačice" 1980. 2000., SN "Privlačica", Niz monografije, knj. 8., str. 106-109, Vinkovci 2000.
 127. Hrvatski sabor 1861. i hrvatski jezik, Feljton Glasa Slavonije: (1) Prava je domovina zapravo jezik; (2) Narodu hrvatskome tuđ jezik; (3) Cinična politika Bečkoga dvora; (4) Pismo Njegova Veličanstva; (5) Nerazdvojno jedinstvo naroda i jezika; (6) Prvorazredna politička važnost; (7) Zakon za narodni jezik; (8) Temeljni znak narodnosti i državnosti; (9) Za sve vrste učilišta i škola; (10) Poštovanje prema hrvatskome jeziku; (11) Mali odbitak od velikoga duga; (12) Više se nije trebalo brinuti; (13) Temelji moderne Hrvatske.Glas Slavonije, god. 82., br. 25598-25600, 25602-25606, 25608-25612, Osijek, 28. – 30. ožujka, 2. — 6. i 9. — 13. travnja 2001., str. 30, 36, 52, 32, 44, 40, 30, 52, 40,  44, 40, 36, 52.
 128. Na ponos Vinkovcima i Slavoniji, Razgovor s povodom; - Razgovarala Milka Vida Vinkovački list, XLIX, br. 25 (2450), str. 1 i 7, Vinkovci, 22. lipnja 2001.
 129. Obrazloženje nagrade Josip i Ivan Kozarac za knjigu proze, Josip Novaković: Grimizne usne, Meandar, Zagreb, 2000.
  Zbornik 6. dani Josipa i Ivana Kozarca, str. 119-122, "Privlačica", Vinkovci, 2001.
 130. Obrazloženje nagrade Josip i Ivan Kozarac za znanstvenu knjigu, Antonija Bogner-Šaban: Zaustavljeni trenuci glume, Riječ, Vinkovci, 2000.
  Zbornik 6. dani Josipa i Ivana Kozarca, str. 127-130, "Privlačica", Vinkovci, 2001.
 131. Obilježavanje 30. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima /suautor Juraj Medvedović/
  Šumarski list, CXXV, br. 7-8, str. 463 - 464, Zagreb, 2001.
 132. (132. - 134.) Predgovor; Riječ upraviteljice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima dr. Katice Čorkalo; Razgovor s upraviteljicom Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima znanstvenom savjetnicom dr. sc. Katicom Čorkalo
  Obilježavanje 30. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 20. lipnja 2001., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb - Vinkovci, 2002., str. 7-9; 27-28; 36-38.
 133. (135.) Der Kroatische Landestag im Jahre 1861, ban Šokčević und die Geschichte der Einführung der kroatischen Sprache als dienstpflicht Die / The Croatian Parliament 1861, Viceroy Šokčević and the history of introducing the croatian language into offical use
  Josip Šokčević, Hrvatski ban / Der kroatische Ban / Croatian Viceroy, Monografija objavljena u povodu prijenosa i pokopa posmrtnih ostataka hrvatskoga bana Josipa Šokčevića, Vinkovci, 31. svibnja 2002., Povijesno i športsko društvo »Hrvatski sokol« Vinkovci i SN »Privlačica« Vinkovci, Vinkovci, 2002., str. 108 - 115.
 134. (136.) 30. obljetnica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima
  Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. X, br. 1 - 4/2001., Zagreb, 2002., str. 66-68.
 135. (137.) Temeljna knjiga-povjesnica o hrvatskome banu Josipu Šokčeviću
  Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. X, br. 1 - 4/2001., Zagreb, 2002., str. 119-125.
 136. (138.) Grad i njegovi pjesnici, Vinkovci u stihu, Priredio Miroslav S. Mađer, Fotografije Dražen Bota, SN »Privlačica«, Vinkovci, Niz monografije, br. 5, 96 str.
  Književna revija, god. 42, br. 1-2, str. 39-44, Osijek, 2002.
 137. (139.) Obrazloženje nagrade akademiku Dubravku Jelčiću za životno djelo
  Zbornik 7. dani Josipa i Ivana Kozarca, "Privlačica", Vinkovci, 2002. str. 147-151.
 138. (140.) Nepoznate Kalebove proze s početka i sredine tridesetih godina 20. stoljeća
  Knjiga sažetaka Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 15. - 19. listopada 2002., Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb - Zadar, 2002., str. 186-187.
 139. (141.) "Kronika mrtvog doma" Ive Balentovića
  Glasi književne Istre, Izbor studija, ogleda i kritika o suvremenoj hrvatskoj književnosti u Istri (do 2000.), Izabrao, sastavio i uredio Boris Biletić, Knjižnica Nova Istra, Sv. 10., Niz Antologije i panorame, Urednik Boris Biletić, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula, 2002., str. 41-43.
 140. (142.) Predgovor
  Vinkovci i okolica, Posebno izdanje, VIII., SN "Privlačica" Vinkovci, Vinkovci, str. 4-5.
 141. (143.) Zaslužni Vinkovčani u znanosti i struci
  Vinkovci i okolica, Posebno izdanje, VIII., SN "Privlačica" Vinkovci, Vinkovci, str. 136-137.
 142. (144.) Kad reknem hrast
  Vinkovci i okolica, Posebno izdanje, VIII., SN "Privlačica" Vinkovci, Vinkovci, str. 152.
 143. (145.) Bibliografija Dionizija Švagelja
  Zbornik o Dioniziju Švagelju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa (u povodu 15. obljetnice smrti) Vinkovci, 1. prosinca 2000., Matica hrvatska Vinkovci, Vinkovci, 2002., str. 149-172.
 144. (146.) Znanstveni skup o lužnjakovim šumama
  Šumarski list, CXXVI, br. 11-12, str. 647-648, Zagreb, 2002.
 145. (147.) Svećenik i crkveni povjesnik zavičajnog utemeljenja Emerik Gašić (Komletinci, 13. I. 1904. - Komletinci, 18. V. 1947.)
  Otočki list, godina 3, br. 20-23, 28. prosinac 2002., str. 20-21.
 146. (148.) Uzorna monografija akademskog kipara Antuna Babića, Tonko Maroević: Antun Babić, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci, 2002.
  Književna revija, 42. god., br. 5-6, str. 207-209, Osijek, 2002.
 147. (149.) Zavičajni ogledi Vladimira Rema, Vladimir Rem: Iverje s Bosuta, Vinkovci, 2001.
  Književna revija, god. 42, br. 5-6, str. 210-212, Osijek, 2002.
 148. (150.) Iverje s Bosuta Vladimira Rema
  Hrašće, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, VII, br. 26, str. 27-30, Drenovci, travanj - prosinac 2003.
 149. (151.) Josip Kosor i glavni njegov istraživač, priređivač i promicatelj Dubravko Jelčić [Sažetak]
  Hrašće, časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, VII, br. 26, str. 54, Drenovci, travanj - prosinac 2003

 

 


preneseno na novi web: 19. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica