Julijo Martinčić

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • upravitelj - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku (1993. - 2011.)
 • Prof.dr.sc. Julijo Martinčić rođen je u Osijeku 26. rujna 1929. godine od majke Ružice, rođene Weinand i oca Julija iz Osijeka. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Osijeku, a potom Poljoprivredni fakultet u Zagrebu. Magistrirao 1968. godine i doktorirao 1977. godine također na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U kontinuitetu od rođenja do danas, s prekidom za vrijeme studija i volontiranja živi i djeluje u Osijeku. Udovac je s dvoje djece, Danko rođen 1962. godine, liječnik, SAD i Marina Alerić rođena 1964. godine, učiteljica, Osijek.
 • Umirovljen je 1. listopada 1999. godine.
 • Od 1993. godine obavlja dužnost upravitelja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku.
 • Odlukom Sveučilišnog senata "J.J. Strossmayera u Osijeku" 1999. godine dodijeljeno mu je počasno znanstveno zvanje professor emeritus.

ZNANSTVENA, STRUČNA I KULTURNA DJELATNOST

 1. POLJOPRIVREDNI INSTITUT
  Po završetku studija volontira na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a potom 1961. godine dolazi na Poljoprivredni institut u Osijeku gdje započinje raditi u Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo strnih žita. Tijekom rada u Odjelu radio je sve poslove u svojstvu asistenta pripravnika, asistenta, starijeg asistenta, znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika i savjetnika. Pored znanstvenog rada obavljao je dužnost predstojnika Odjela i predsjednika znanstvenog vijeća Poljoprivrednog instituta u Osijeku. Kao takav bio je nosioc više projekata iz oplemenjivanja pšenice, ječma i raži: Oplemenjivanje ječma za potrebe industrije piva i slada Jugoslavije. Udruženje industrije piva i slada Jugoslavije, Beograd (dugoročni projekt 1980.-1990. sa znanstvenim ustanovama koje su radile na projektu Oplemenjivanje ječma); Uzgoj i oplemenjivanje raži (Secale cereale f.) u brdsko-planinskom području SR Hrvatske. Istraživanje mogućnosti ubrzanog razvoja agrokompleksa u brdsko-planinskom području Jugoslavije – istraživanja na području SR Hrvatske, 1982.-1985.; Stvaranje novih sorti ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, SIZ-IV, šifra projekta: 1.03.01.01.16 (1987.-1990.); Poboljšanje gospodarskih svojstava ječma, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, šifra: 4-01-002 (1991.-1995.); Genetsko poboljšanje kvalitete i uroda pšenice, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, šifra projekta: 079109 (1997.-1999.). Objavio je 104 znanstvena i 28 stručnih radova i stvorio sa suradnicima 72 priznata kultivara (33 kultivara ječma i 39 kultivara pšenice) od koji se primjera radi još uvijek sije kultivar ječma Sladoran i Rex te pšenica Žitarka. Od navedenih kultivara, 4 ozime pšenice priznate su i proizvode se u inozemstvu - Brazilija u Italiji, Saray Bosna u Turskoj, Danka i Ana u Mađarskoj kao i 3 ozima ječma Rodnik u Mađarskoj, Rex u Austriji i Mađarskoj i Trasimeno u Italiji.
  Krajem domovinskog rata 1992. godine ostavivši za sobom 4 mlada znanstvena djelatnika prelazi u stalni radni odnos na Poljoprivredni fakultet Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku.

NASTAVNA DJELATNOST

 1. POLJOPRIVREDNI FAKULTET
  U 1977. godini započinje nastavnički rad na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao docent iz predmeta Oplemenjivanje bilja sa sjemenarstvom u dopunskom radnom odnosu. Paralelno s napredovanjem u znanstvenom zvanju napreduje i u nastavi te 1980. godine postaje izvanredni profesor, a pet godina kasnije izabran je za redovitog profesora Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta “J.J. Strossmayer” u Osijeku. Ponovnim izborom 1998. godine izabire se u trajno zvanje redovitog profesora. Kao znanstvenik praktičar u suradnji s prof.dr.sc. Vinkom Kozumplikom i suradnicima napisao je knjigu “Oplemenjivanje bilja” (I Teorija i praksa, i II Ratarske kulture) i sa asistenticom Sonjom Marić, dipl.inž. Vježbovnik iz Oplemenjivanja bilja. Tijekom nastavničkog rada bio je voditelj četiri doktorske disertacije, pet magistarskih radova, član više komisija doktorskih i magistarskih radova na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i voditelj preko pedeset diplomskih radova s područja Oplemenjivanja bilja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura studenata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Bio je voditelj projekta “Oplemenjivanje i genetika pšenice”, a danas je voditelj projekta “Molekularni markeri u oplemenjivanju pšenice” broj 0079018 financiramog od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 2. ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U OSIJEKU
  Kao uvaženi i poznati znanstveni djelatnik predložen je od Sveučilišta “J.J. Strossmayer” u Osijeku za ravnatelja Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku čiju je dužnost prihvatio 1993. godine. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu na 5. redovitoj sjednici održanoj 11. listopada 1993. godine potvrdila je imenovanje prof.dr.sc. Julija Martinčića za ravnatelja Zavoda za znanstveni rad HAZU u Osijeku. Preuzimanjem dužnosti pristupnik je morao obnoviti ratom devastirani Zavod i njegov rada organizirati prema postulatima Republike Hrvatske. Rad i zadatak Zavoda se temelji na povezivanju znanstvenih i stručnih djelatnosti s ciljem rješavanja znanstvene i stručne problematike u odnosu na izdavačku djelatnost i organiziranje znanstvenih skupova. Pristup znanstveno-stručnom istraživačkom radu je multidisciplinaran.Tijekom jedanaestgodišnjeg djelovanja u Zavodu upravitelj je uspostavio uspješnu suradnju sa Županijom Osječko-baranjskom, Poglavarstvom grada Osijeka koji su i materijalni nosioci Zavoda, te sa svim značajnim kulturnim i znanstvenim ustanovama i zainteresiranim privrednim organizacijama, prvenstveno grada Osijeka.

NAGRADE, ODLIKOVANJA, PRIZNANJA I FUNKCIJE

 • Nagrada grada Osijeka, 1962. godine
 • Republička nagrada znanstvenim radnicima “Ruđer Bošković”, 1975. godine
 • Republička nagrada znanstvenim radnicima “Nikola Tesla”, 1986. godine
 • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području prirodnih znanosti i matematike
 • Grb grada Osijeka za osobiti doprinos znanosti gradu Osijeka 1999.
 • Orden rada sa srebrnim vijencem za zasluge i postignute uspjehe u radu od značaja za napredak zemlje. Ukazom Predsjedništva SFR Jugoslavije, Beograd, 9. oktobra 1987.
 • Diploma Republičke zajednice za znanstveni rad SIZ I-VII SR Hrvatske za suradnju i doprinos znanstvenom radu SR Hrvatske i znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, 1988.
 • Prorektor Sveučilišta u Osijeku 1984.-1988.
 • Predsjednik i član Matične komisije od 1982. godine do 1999. godine
 • Predsjednik Komisije za usavršavanje znanstvenih kadrova Skupštine SIZ-a RH 1981.-1985.
 • Delegat u Skupštini SIZ-a IV, član Izvršnog odbora SIZ-a IV, član Programskog savjeta SIZ-a IV
 • Član Komisije za nagrade za životno djelo SR Hrvaske, Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku, 1985. i 1986.
 • Predsjednik Predsjedništva Vijeća korisnika znanstvenih rezultata Zajednice općina Osijek
 • Predsjednik Republičke komisije SR Hrvatske za poljoprivredno sjemenarstvo
 • Član Saveznog komiteta za poljoprivredu za priznavanje novostvorenih sorti
 • Član više redakcija znanstvenih i stručnih časopisa u domeni poljoprivrede
 • Član prosudbene skupine za ocjenu projekata iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, 4.01. Agroekološki sustavi Hrvatske sa stajališta intenzivne i održive poljoprivredne, stočarske i ribarske proizvodnje
 • Sveučilišni senat “J.J. Strossmayer” 1999. godine donio je odluku o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja professor emeritus.