Meni osobnih stranica


akademik Josip Županov

Datum smrti:

  • 12.11.2004

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u miru - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za društvene znanosti (24.07.1991. - 12.11.2004)
  • izvanredni član - Razred za društvene znanosti (19.05.1988. - 24.07.1991.)
  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (31.03.1980. - 19.05.1988.)

Županov je rođen 14. rujna 1923. u Srednjem Selu na Šolti. Po svršetku Pravnog fakulteta u Zagrebu specijalizirao se u socijalnoj psihologiji industrije i industrijskih odnosa u SAD-u, a doktorirao je u Ljubljani 1965. godine. Od 1951. do 1955. godine glavni je urednik izdavačkog poduzeća Kultura (kasnije Naprijed). Nakon toga radi u Institutu za društveno upravljanje (1956. - 1962.) i u Ekonomskom Institutu u Zagrebu (1962. - 1966.). Dugogodišnji je redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1968. - 1973.) te na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1973.-1994.), na predmetima Industrijska sociologija i Sociologija rada. Suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postaje 1980. godine, privremeni član je od 1988., a u redovito članstvo HAZU-a primljen je 1991. godine.
Važnija djela iz njegovog stvaralačkog doprinosa razvoju hrvatske sociologije su: "Samoupravljanje i društvena moć" (1969.), "Sociologija i samoupravljanje" (1977.), "Marginalije o društvenoj krizi" (1983), "Poslije potopa" (1995.).
Osim industrijskom sociologijom, Županov se bavio istraživanjem strukture moći i vrijednosnog sustava te posebno u zadnje vrijeme problemima privatizacije, marketizacije i modernizacije.