Meni osobnih stranica


akademik Josip Madić

Datum rođenja:

 • 25.02.1952

Mjesto rođenja:

 • Ćukovec, Međimurje

Adrese:

 • Posao: Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)12390206
 • Faks: +385(0)12441390

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • professor emeritus (15.05.2018. - ...)
 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za medicinske znanosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (10.05.2012. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (28.05.1998. - 10.05.2012.)


 

     Josip MADIĆ rođen je 25. veljače 1952. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas radi kao redovni profesor mikrobiologije i imunologije u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Znanstveno se usavršavao u Središnjem veterinarskom institutu u Lelystadu u Nizozemskoj. Obnašao je dužnost dekana i prodekana za znanost i međunarodnu suradnju Veterinarskog fakulteta. Bio je član različitih tijela i povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Razvio je dobru znanstvenu suradnju sa znanstvenicima iz Nizozemske, Engleske i Italije s kojima u suautorstvu ima objavljene znanstvene radove. Kao predsjednik ili član organizacijskog odbora sudjelovao je u organizaciji različitih znanstvenih i stručnih skupova.
    Ističe se istraživanjima na području veterinarske virologije i vakcinologije, a osobito građe genoma životinjskih herpesvirusa i određivanja funkcije nekih njihovih glikoproteina u patogenezi bolesti te njihova značenja u imunobiološkim zbivanjima u organizmu inficirane životinje. Ta su istraživanja u znanstvenoj zajednici prepoznata kao nov pristup suzbijanju i iskorjenjivanju herpesvirusnih zaraza. Pronalaskom i identifikacijom glikoprotein E negativne mutante goveđeg herpesvirusa 1 dao je velik doprinos razvoju gE negativnih vakcina protiv herpesvirusnih zaraza životinja. Razvojem novih poboljšanih dijagnostičkih postupaka znatno je unaprijedio dijagnostiku određenih virusnih bolesti. Zapažen je njegov doprinos na području dijagnostike i imunoprofilakse influence te parvovirusnih infekcija životinja gdje donosi nove spoznaje o mogućnostima imunoprofilakse disociranim vakcinama. Njegovi radovi o genetskoj tipizaciji terenskih izolata nekih životinjskih miksovirusa, pestivirusa i retrovirusa te nalaz određenih vakcinalnih sojeva u središnjem živčanom sustavu cijepljenih životinja znatno pridonose razumijevanju epizootioloških osobitosti i imunoprofilakse zaraza uzrokovanih spomenutim virusima.
      Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1998. godine te redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Veterinarski arhiv, a bio je član savjetodavnog ili uredničkog odbora triju hrvatskih znanstvenih časopisa. Njegovo suautorsko djelo Veterinarska mikrobiologija – Specijalna bakteriologija i mikologija nagrađeno je Nagradom Josip Juraj Strossmayer.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 

Opširnije podatke pogledajte ovdje.

 


novelirano: 8. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica