Meni osobnih stranica

Znanstveni radovi
 

 1. Dugi svareni trakovi tračnica i njihova ugradba. Građevinar, 3, Zagreb, 1960, p. 94-97.
 2. Određivanje otpora kolosijeka u čvoru kolosiječne rešetke. Željeznice, 7-8, Beograd, 1960, p. 35-42.
 3. Određivanje otpora kolosijeka protiv uzdužnih sila u dugim svarenim trakovima šina uslijed promjene temperature. Građevinar, 7, Zagreb, 1961, p. 197-202.
 4. Dilatacija na spojevima šina za vrijeme polaganja kolosijeka i u toku njegove eksploatacije. Željeznice, 7-8, Beograd, 1961, p. 11-19.
 5. Proračun kritične sile koja prouzrokuje izvijanje neprekinutog kolosijeka. Građevinar, 6, Zagreb, 1966, p. 228-237.
 6. Kompleks faktora koji kod horizontalne deformacije kolosiječne rešetke utječu na njezinu krutost. Željeznice, 4, Beograd, 1966, p. 25-31.
 7. Mogućnost povećanja brzine vozila u ovisnosti o nadvišenju u kružnom luku. Suvremeni promet, 2, Zagreb, 1981, p. 13-25.
 8. Komparativna analiza visokofrekventnog vibracijskog opterećenja kolosijeka u prometnim uvjetima. Suvremeni promet, 1-2, Zagreb, 1983, p. 128-136.
 9. Promet i održavanje kvalitete lako pokvarljive robe ugljičnim dioksidom. Suvremeni promet, 6, Zagreb, 1984, p. 335-342.
 10. Osiguranje motornih vozila i elementi postupka pri naknadi štete u prometnim nezgodama. Suvremeni promet, 6, Zagreb, 1984, p. 361-369.
 11. Koncepcija integralnog uređenja prostora i valorizacija prometnih infrastuktura u koridorima Zagreb-Beograd, Karlovac-Rijeka i Split-Sarajevo-Osijek. JAZU, Znanstveni savjet za promet, Bilten, 1, Zagreb, 1987, p. 7-11.
 12. Jadranska autocesta - preduvjet za brži razvoj turizma. JAZU, Znanstveni savjet za promet, Bilten 2, Zagreb, 1989, p. 1-5.
 13. Propusna moć višetračnih cesta. JAZU, Znanstveni savjet za promet, Bilten, 3, Zagreb, 1990, p. 8-11.
 14. Major Traffic Corridors Across Gorski Kotar. Eco Universal Revival, 5-6, 1994, p. 16-21.

 


novelirano: 17. veljače 2015.
urednica: D. Torbica