Meni osobnih stranica


Josef Zemann

Datum rođenja:

  • 1923

Mjesto rođenja:

  • Beč

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za prirodne znanosti (30.01.1997. - ...)

Josef ZEMANN, austrijski mineralog i kristalograf, rođen je 25. svibnja 1923. u Beču gdje je 1946. završio studij mineralogije i kristalografije i iste godine doktorirao. Od 1951. bio je docent, a od 1966. redoviti profesor mineralogije i petrologije na Sveučilištu u Beču. Od 1953. do 1963. bio je ravnatelj Instituta za mineralogiju i kristalografiju Sveučilišta u Goettingenu, a od 1967. do 1983. ravnatelj Instituta za mineralogiju i kristalografiju Sveučilišta u Beču. Glavno područje njegova istraživanja bilo je kristalna kemija minerala i anorganskih spojeva. Istaknuo se u terenskim istraživanjima minerala, stijena i mineralnih sirovina, u sintezi minerala uz nisko hidrotermalne uvjete, kao i u studiju posebnih problema u geokemiji. Njemu u čast nazvan je mineral zemanit.
Josef Zemann surađivao je i s hrvatskim znanstvenicima s područja mineralogije, petrologije, kristalografije i rudnih ležišta te je u više navrata održao predavanja u Zagrebu. Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997. Od 1967. bio je dopisni, a od 1972. redoviti član Austrijske akademije znanosti. Član je i mnogih drugih akademija i društava. 

Za više podataka: https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Zemann_Josef_D.pdf