Meni osobnih stranica

Knjige

 • 1973. Razvoj glagoljaškog pjevanja na zadarskom području. Zadar: JAZU, 327. (Djela Instituta JAZU u Zadru, knj. 5).
 • 1975. & Milovan Gavazzi, Mirjana Jakelić, Petar Mihanović: Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije = Tradicijska ljudska glasbila Jugoslavije = Tradicionalni narodni muzički instrumenti na Jugoslavija = Les instruments de musique populaires traditionnels en Yugoslavie = Traditional Folk Musical Instruments of Yugoslavia = Die Volksmusikinstrumente Jugoslawiens. Zagreb: Školska knjiga, 79.
 • 1975. & Walter W. Kolar: A Survey of Folk Musical Instruments in Yugoslavia. Idiophones. Pittsburgh: Duquesne University Tamburitzans Institute of Folk Arts, 23.
 • 1978. & Walter W. Kolar: A Survey of Folk Musical Instruments in Yugoslavia. Membranophones. Duquesne University Pittsburgh: Tamburitzans Institute of Folk Arts, 17.
 • 1983. urednik, Spomenici glagoljaškog pjevanja. Sv. 1: Stjepan Stepanov, snimio, transkribirao i analizirao: Glagoljaško pjevanje u Poljicima kod Splita. Zagreb: JAZU, 392.
 • 1984. urednik, Etnomuzikologija u Jugoslaviji 1983. Informativni bilten. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 70.
 • 1984. urednik, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača (1834-1911). Zagreb, 20-21 studenoga 1984. Zagreb: JAZU, 522.
 • 1985. urednik, Etnomuzikologija, etnoorganologija i etnokoreologija u Jugoslaviji 1984. Informativni bilten. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 72.
 • 1986. urednik, Traditional Music of Ethnic Groups - Minorities, Proceedings of the Meeting of the European Year of Music 1985, Zagreb, July 22-24, 1985 = Glazbeno stvaralaštvo narodnosti (narodnih manjina) i etničkih grupa, Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu evropske godine glazbe 1985., Zagreb, srpnja 22-24, 1985. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 223. (Izvanredni svezak, knj. 7).
 • 1989. urednik, Etnomuzikologija, etnoorganologija i etnokoreologija u SFR Jugoslaviji 1988. = Ethnomusicology, Ethnoorganology and Ethnochoreology in SFR Yugoslavia 1988, Informativni bilten sa bibliografijom = Informative Bulletin with Bibliography. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 102.
 • 1990. za tisak priredili Jerko Bezić i Grozdana Marošević, Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Knj. 1. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 349.
 • 1991. urednik, Narodna umjetnost. Posebno izd. 3: Rasprave i prilozi uz stogodišnjicu rođenja Vinka Žganca. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1991, 414.
 • 1992. za tisak priredili Jerko Bezić i Ruža Bonifačić, Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Knj. 2. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 393.
 • 1994. za tisak priredio, Zvonko Lovrenčević: Folklorna glazba Bilogore. Knj. 1. Zagreb i Bjelovar: Institut za etnologiju i folkloristiku - Čvor, 168.
 • 1998. urednik, Spomenici glagoljaškog pjevanja. Sv. 2: Gorana Doliner, pripremila: Glagoljaško pjevanje u Novom Vinodolskom. Zagreb: HAZU, 320.
 • 2002. za tisak priredili Jerko Bezić, Irena Miholić i Mojca Piškor, Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 3, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 383 str.