Meni osobnih stranica

Bibliografija

Jelena Aurer-Koželj objavila je više od 120 znanstvenih i stručnih radova, 9 knjiga, samostalno i u koautorstvu, te više nastavnih i enciklopedijskih tekstova. 14 radova je objavljeno u časopisima koje citira Current Contents i Science Citacion Index, 24 rada koja citira Medline, 5 radova je objavljeno u izdanjima HAZU. Znatan broj radova objavljen je u međunarodnim časopisima: Deutsche Zahnarztliche Zeitschrift, Deutsche Zahn-Mund-und Kieferheilkunde, Österreichische Zeitschrift für Stomatologie, Journal Dental Research, International Dental Journal, Community Dental and Oral Epidemiology, International Journal Vitamin and Nutrition Research, Journal of Clinical Periodontology, Collegium antropologicum i u izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - RAD i Bulletin International. Radovi su indeksirani u Current Contents, Science Citation Index te u sekundarnim i tercijarnim publikacijama stomatologije: Index to Dental Literature, Oral Research Abstract, Zahn-Mund-und Kieferheilkunde Zentralblatt, te citirani u časopisima i knjigama.

U Medicinskom leksikonu LZ Miroslav Krleža iRiječniku medicinskog (humanog i veterinarskog) nazivlja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (u tisku) priredila je područje Stomatologija.

Objavljeni radovi obuhvaćaju znanstvena područja parodontologije, oralne citologije, epidemiologije, mikrobiologije te primjenu informatike u stomatologiji.

Značajan doprinos dala je istraživanjima procesa keratinizacije i ultra strukture epitela oboljele gingive, te citokemijskim reakcijama parodontnih tkiva. Time je dokazala suvremeni trend mediicne u stomatologiji. Istraživanja o okluzijskom traumatizmu dala su prilog rješenju kompleksnih odnosa etiopatogeneze parodontnih bolesti, te potakla daljnji razvoj kliničke parodontologije u nas. Posebno se bavila epidemiološkim istraživanjima oralnih bolesti u populaciji Hrvatske. Ova istraživanja provodila je niz godina u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO). Ona čine pionirsko istraživanje te vrste u našoj zemlji, posebno stoga što su rezultati dobiveni na tipičnom uzorku populacije i što su analizirani primjenom najsuvremenijih metoda, pa je na temelju njih formirana baza podataka o rasprostranjenosti najučestalijih bolesti usne šupljine u stanovnišvu Hrvatske. Ti rezultati su komparabilni s podacima drugih zemalja iz banke podataka Svjetske zdravstvene organizacije. Rezultati tih istraživanja prikazani su u knjizi Oralne bolesti u Hrvatskoj objavljenoj u Medicinskoj nakladi, Zagreb, koja knjiga je bila proglašena Društveno vrijednim znanstvenim djelom u Hrvatskoj za 1986. godinu. Autorica je dokazala zapanjujuće visoku prevalenciju parodontnih bolesti i zubnog karijesa u Hrvatskoj, pa se s tim u vezi zalaže za promjenu tradicijskog pristupa kojim se pokušava ukloniti posljedice ovih bolesti a ne provoditi kontinuiranu prevenciju što razvijene zemlje već odavno čine.

Valja istaknuti da je ovim istraživanjem stvoren temelj kompjuterskom prikazivanju rezultata istraživanja u stomatološkoj epidemiologiji. Obilje rezultata i bogata informiranost pružaju mogućnost planiranja realnih mjera zaštite i kontrole parodontnih bolesti i zubnog karijesa, te praćenje trenda kvalitete stomatološke zaštite.

Dugogodišnjom edukacijom liječnika stomatologa u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi i aktivnim učešćem na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu omogućila je kliničarima, koji se bave liječenjem parodontnih bolesti, sticanje novih zvanja i praktičnih vještina. Vezano na to treba istaknuti udžbenik Osnove kliničke parodontologije i Praktikum kliničke parodontologije, djelo zajedničkog rada s drugim u svijetu vrlo istaknutim parodontolozima, što čini značajan doprinos obrazovanju stomatologa u nas.