Jela Maresić

Datum rođenja:

  • 10.01.1961

Mjesto rođenja:

  • Podravske Sesvete

Adrese:

  • Adresa: Zavod za lingvistička istraživanja HAZU - Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698205

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstvena savjetnica - Zavod za lingvistička istraživanja (2013. - ...)
  • -
  • upraviteljica - Zavod za lingvistička istraživanja HAZU (2008. - 2019.)

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica - Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (2008. - 2018.)

 

ŽIVOTOPIS

 

    Dr. sc. Jela Maresić rođena je 10. siječnja 1961. u Podravskim Sesvetama. Završila je klasičnu gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala je i 1985. godine diplomirala hrvatski jezik i književnost.
   Nakon završenoga studija od 1985. godine zaposlena je kao asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Bila je suradnica na projektima Rječnik hrvatskih kajkavskih govora te Hrvatska lingvistička geografija. Od 1996. radi na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, najprije kao suradnica, a od 2011. kao voditeljica projekta. U okviru toga projekta ponajviše se bavi proučavanjem kajkavskoga narječja. Iz toga je područja i njezina doktorska disertacija Morfologija podravskih govora koju je obranila 17. studenoga 2000. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2007. – 2014. bila je suradnica na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije.
   Usavršavala se na jezičnim seminarima u Njemačkoj, Mađarskoj i Makedoniji.
   Objavila je dvije knjige Frazeologija križevačko-podravskih govora s rječnicima (u suautorstvu s Mirom Menac-Mihalić; Zagreb, 2008.) i Opis i rječnik đurđevečkoga govora (u suautorstvu s Vladimirom Miholekom; Đurđevac, 2011.)
   O rezultatima svojih istraživanja izvještavala je u radovima objavljenim u znanstvenim časopisima, kao što su Suvremena lingvistika, Rad HAZU, Filologija, Fluminensia, Folia onomastica Croatica, Hrvatski dijalektološki zbornik, Kaj i dr. Iz problematike hrvatskih kajkavskih govora, pogotovo njihovih fonoloških i morfoloških sustava, objavila je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova u kojima je prezentirala dijalektološke podatke skupljene terenskim istraživanjima u Hrvatskoj, ponajviše u Podravini, a također i u inozemstvu (Mađarskoj, Slovačkoj).
   U okviru svojega leksikografskoga zanimanja izradila je, samostalno ili u suautorstvu, desetak rječnika mjesnih govora različita opsega.
   Unutar dijalektnoga leksika bavi se i posebnim temama, kao što su strani leksički utjecaji na kajkavske govore te dijalektna frazeološka tematika. O područjima kojima se bavi izvještavala je na znanstvenim kongresima, skupovima te drugim javnim izlaganjima.
   U skladu sa svojim znanstvenim zanimanjem uključena je kao član u rad dvaju odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Odbora za dijalektologiju i Odbora za leksikografiju. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva i Kajkavskoga spravišča, društva za širenje i unaprjeđivanje znanosti i umjetnosti.

 novelirano: 30. listopada 2015.
novelirano: 20. veljače 2012.
novelirano: 06. studenoga 2008.
urednica: D. Torbica