Jasmina Mužinić

Datum rođenja:

  • 27.03.1950

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti (1988. - ...)

Institucije:

  • viši znanstveni suradnik u miru - Zavod za ornitologiju HAZU (31.12.2015. - ...)

Patent

Obruč za izmještanje gnijezda bijelih roda

P960571 od 30.6.2000.

Obruč za gnijezda bijelih roda Ciconia ciconia je naprava koja služi za izmještanje gnijezda savijenih na mjestima sa kojih se moraju ukloniti kao što su električni stupovi, dimnjaci, krovovi i druga neprikladna mjesta. Gniježđenje na spomenutim mjestima ugrožava ovu pticu, a čovjeku stvara neprilike (ispad električnog sustava). Zato takva gnijezda čovjek ruši čime se krše osnovni zakonski, zaštitarski i biološki principi. Pokazalo se da bijela roda rijetko prihvaća saviti gnijezdo na ponuđenoj goloj platformi. Upotrebom obruča i njegovom pravilnom primjenom prirodno gnijezdo se neoštećeno ponovno vraća nakon postavljanja umjetne platforme. Bijela roda je ptica selica i svake godine vraća se u svoja prošlogodišnja gnijezda. Uništavanje gnijezda bijele rode ugrožava opstanak ove vrsta te je nužna ljudska pomoć u rješavanju ovog problema. Obruč prikazan na slici ima u osnovi oblik ravninskog pravilnog ili nepravilnog višekutnika ili kružnice opisane oko gnijezda odnosno osnove gnijezda. Sastavljen je od najmanje dva kruta dijela koji su međusobno spojeni zglobnim vezama od kojih je barem jedna rastavljivo sastavljiva zglobna veza. Na dijelove okvira zavarene su vodilice sa horizontalnim otvorima za trnove. Obruč se vješa na uređaj za dizanje (kran hidraulične teleskopske dizalice) pomoću kojeg se otvoren okvir primiče većem gnijezdu ili zatvoren spušta preko manjeg gnijezda. Provlačenjem trnova kroz vodilice u gnijezdo ostvaruje se prihvat gnijezda koje se može neoštećeno podići sa podloge i premjestiti na novu podlogu postavljenu na istom mjestu. Obruče je izradilo poduzeće MONTING, d. d. iz Zagreba.

Tijekom 1995. i 1996. godine u selima sjeverozapadne Hrvatske uspješno je izmješteno 12 gnijezda. Uspješnost se mjeri ponovnim proljetnim dolaskom para bijele rode na svoje prošlogodišnje gnijezdo uz uvjet da su preživjeli zimovanje u Africi i selidbeni jesenski i proljetni put. Ova metoda i dalje se s uspjehom provodi u selima diljem Hrvatske gdje bijela roda gnijezdi na niskonaponskim električnim stupovima.

Referenca
Mužinić, J. , Mužinić, M. (2000): Obruč za premještanje gnijezda bijelih roda. P960571 (A01 K45/00). Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 7(3): 677.