Meni osobnih stranica

Pregledni članci

  1. Brglez Janez, Janez Marinšek. Epizootiološki pomen metacerkarij trematodov pri ribah. Zbornik Biotehniške fakultete, Veterinarstvo 13, 1, 93-98, 1976. / A significance of Metacercariae of trematodes in fishes.
  2. Brglez Janez. Program zatiranja ehinokokoze v Sloveniji. Znanost in praksa v govedoreji 1, 171-175, 1977. / Control of the Echinococcosis in Slovenia – Program