Meni osobnih stranica

Knjige ili poglavlja

 1. Brglez Janez. Zajedavci in zajedavske bolezni sladkovodnih rib v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete, Veterinarstvo, Supl. I. Ljubljana, 1973, 153 pp., 144 phot. / The parasites and parasitic disease of freshwater fishes in Slovenia.
 2. Brglez Janez. Zajedavske bolezni prašičev, ilustrirano. Veterinarski oddelek Biotehniške fakultete, Ljubljana, 1975, pp 116. / Parasitic diseases of pigs, illustrated.
 3. Brglez Janez. Zajedavci domačih živali. Državna založba Slovenije. 1977, 118 pp., Illustrated.
 4. Brglez Janez. Zajedavci pri pticah v Sloveniji, Trematoda. Supl. 3, Zbornik Biotehniške fakultete, Veterinarstvo, Ljubljana, 1977, pp. 297, 232. phot. / Bird parasites in Slovenia, Trematoda.
 5. Brglez Janez. Zajedavci pri pticah v Sloveniji. Cestoda, Nematoda, Acanthocephala. Supl. 5, Zbornik Biotehniške fakultete, Veterinarstvo, Ljubljana, 1981, pp. 410, 341 phot. / Parasites of birds in Slovenia. The Cestodes, the Nematodes and the Acanthocephala.
 6. Brglez Janez and Teodor Wikerhauser. Ehinokokoza, SAZU, Ljubljana, pp. 116, 1992. / Echinococcosis.
 7. Brglez Janez. Trihineloza. Zbornik Biotehniške fakultete, Veterinarstvo, Supl. 7., Ljubljana, 1995, pp. 197, 10 phot. / Trichinellosis.
 8. Wikerhauser Teodor i Janez Brglez. Atlas parazita uzročnika zoonoza u Hrvatskoj i Sloveniji (Atlas parazitov, povzročiteljev zoonoz za Hrvaškem in v Sloveniji). HAZU i Školska knjiga, Zagreb, 1996, pp 127. / Atlas of zoonotic parasites in Croatia and Slovenia.
 9. Brglez Janez. Parazitologija za veterinarje. Protozoa, Trematoda. Veterinarski oddelek, Biotehniške fakultete, Veterinarstvo, Ljubljana, 1982, pp. 229, 83 phot. / Parasitology for veterinarians. Protozoa, Trematoda.
 10. Brglez Janez. Parazitologija za veterinarje. Cestoda, Nematoda, Acanthocephala. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete, Ljubljana, 1983, pp. 256, 123 phot. / Parasitology for veterinarians. Cestoda, Nematoda, Acanthocephala.
 11. Brglez Janez. Parazitologija za veterinarje. Arahnoentomologija. VTOZD za Veterinarstvo Biotehniške fakultete, Ljubljana, 1984, pp. 133, 46 phot. / Parasitology fot veterinarians. Arachnoentomology.
 12. Brglez Janez. Parazitologija za veterinarje. Splošni del, Diagnostične metode. VTOZD za veterinarstvo Biotehniške fakultete, Ljubljana, 1989, pp. 248, 66 phot. / Parasitology for veterinarians, Diagnostical methods.