Meni osobnih stranica

Ján Jankovič, književnik

Datum rođenja:

 • 21.07.1943

Mjesto rođenja:

 • Považská Bystrica

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član - Razred za književnost (18.05.2006. - ...)

 

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

 

 • 1943. rodio se 21. srpnja u Považskoj Bystrici, otac Ján Jankovič, majka Anna, rođena Kalivodová
 • 1957. konfirmacija u Považskoj Bystrici
 • 1960. matura u Považskoj Bystrici
 • 1960. – 1965. studij na Filozofskom fakultetu -- Univerzita Komenského v Bratislave, kombinacija slovački – povijest, lektorat iz srpskohrvatskog jezika i literature, diplomski rad o Lazi Lazareviću, nakon završetka studija dobio titulu promovirani filolog
 • 1965. – 1966. urednik, Československý rozhlas  Bratislava
 • 1966. – 1967. vojni rok
 • 1967. – 1969. urednik, Tatran, naklada lijepe književnosti
 • 1969. – 1972. slobodni prevoditelj – publicist
 • 1974. nakon obrane radnje o Antunu Nemčiću dobio titulu doktora filozofije -- PhDr
 • 1972. – 1978. urednik, Revue svetovej literatúry
 • 1978. – 1990. glavni urednik, Veda, vydavateľstvo   Slovenskej akadémie vied
 • 1990. – 1991. upravitelj, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
 • 1999. – 2000. zamjenik upravitelja Instituta za svjetsku književnost  Slovačke akademije znanosti --Ústavu svetovej literatúry SAV
 • 1991 – znanstveni djelatnik, Ústav svetovej literatúry Slovenskej  akadémie vied -- Institut za svjetsku književnost  Slovačke akademije znanosti
 • 1991. nakon obrane radnje Reštavrácia spoločné téma Antuna Nemčića Gostovinského a Jána Kalinčiaka dobio znanstveni stupanj kandidata filoloških znanosti (CSc.)
 • 2006. Dopisni član HAZU. (Socius epistolarius Academiae scientiarum et artium Croaticae). Na temelju odluke Predsjedništva HAZU od 18. 5. 2006, inauguracija,  Zagreb 9. 6. 2006.
 • 2009. Vedecká rada SAV (Znanstveni savjet Slovačke akademije znanosti) na svojem zasjedanju 29. 10. 2009. odobrila je prijedlog Komisije za obranu doktorskih disertacija u znanstvnom području  060604 Slavistika –  slovanské literatúry za dodjelu znanstvenog ranga doktora znanosti o umjetnosti, te mu je dodijelila znanstveni stupanj doktora znanosti o umjetnosti (DrSc.)


Bio je član Zväzu slovenských novinárov -- Saveza slovačkih novinara, osnivač i predsjednik Spoločnosti priateľov národov  Juhoslávie -- Društva prijatelja Jugoslavije
Član Spolku slovenských spisovateľov – Saveza slovačkih pisaca, Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry –Slovačkog društva prevoditelja umjetničke književnosti, Hrvatskog kluba -- Chorvátskeho klubu v Bratislave
Potpredsjednik Slovenského komitétu slavistov – Slovačkog odbora slavista
Počasni član hrvatskog Društva prevodilaca umjetničke književnosti

 

PRIZNANJA I NAGRADE

Zahvala – za dragocjeni doprinos afirmiranju makedonske književnosti. Društvo makedonskih pisaca. Blagodarnica – za cenet pridones vo afirmacijata na makedonskata literatura. Društvo na pisatelite na Makedonija. Skopje  20. novembri (november) 1977.
Nagrada „Julie Benešić“, za dugogodišnji, uspješni rad na prevođenju i promicanju hrvatske književnosti. Društvo književnika Hrvatske i Društvo hrvatskih književnih prevodilaca. Hrvatski PEN - klub. Zagreb,  27.ožujka (marca)1984.
Srebrna počasna plaketa Ľudovíta Štúra za zasluge u društvenim znanostima. Slovenská akadémia vied, Bratislava: rujan 1993.
Nagrada za prevođenje i popularizaciju srpske drame, Novi  Sad, ZR Jugoslavia, svibanj 1994.
Nagrada dana hrvatske knjige Davidias za godinu 1997. Za knjigu Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre do roku 1938. Društvo hrvatskih književnika pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Zagreb - Split – 22. travnja 1998.
Priznanje za znanstvenu i stručnu literaturu za godinu 1997. Za djelo Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. Literárny fond. Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. Bratislava 25. 6.1998.
Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.  Republika Hrvatska odlukom predsjednika republike Dr. Franje Tuđamana na temelju članka   98. Ustava Republike Hrvatske. Zagreb 26. svibnja 1998.
Priznanje za književno stvaralaštvo za godinu 1999. Nagrada Jána Holého za prijevod knjige Ivan Aralica:  Asmodeov šál.  Literárny fond, Bratislava 29. 3. 2000.  Istodobno je  Vydavateľstvo (naklada)  Jána Jankoviča dobilo nagradu za izdavanje knjige Ivan Aralica Asmodeov šál.  Literárny fond.      Bratislava  29.3. 2000.
Počasni član Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Zagreb 9. 6. 2001.
Zahvalnica za promicanje odnosa između  Republike Hrvatske i Slovačke republike i suradnju  s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Slovačkoj u 2002. godini.
Počasna plaketa Ľudovíta Štúra za zsluge u društvenim znanostima. Predsjedništvo  SAV, listopad 2003.
Godišnja nagrada inostranom prevodiocu za 2003 godinu. Za osvedočene zasluge prevođenja dela srpske književnosti na slovački jezik. Srpski PEN centar,  Beograd, svibanj 2004 (Srbija i Crna Gora).
Godišnja nagrada INA-e  za promicanje   hrvatske kulture u svijetu.  Za proučavanje i prevođenje hrvatske književnosti na slovački   jezik.  INA induistrija nafte d.d.  i Hrvatski kulturni klub. Zagreb 31. svibnja 2004.
U prigodi nagrade INA-e: izašla je publikacija: Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2003. godinu. Dobitnik PhDr. Ján Jankovič, CSc. Zagreb: INA - Industrija   nafte: Hrvatski Kulturni klub, 2004. 196 str. ISBN 953-7049-14-0.
Spomen medalja -- Spolku slovenských spisovateľov za prínos k rozvoju slovensko- chorvátskych vzťahov.  Bratislava  8. 10. 2004.
Počasno priznanje u okviru ocjenjivanja Vedec roka (Znanstvenik godine) SR 2005. Za izdavanje triju knjižnih publikacija od temeljne važnosti, od toga jedna na srpskom u državi Srbija i Crna Gora. Journalist-Studio Bratislava:  Klub vedecko-technických žurnalistov SSN  pod odborným gestorstvom Slovenskej akadémie vied,  Zväzu slovenských  vedecko-technických spoločností a Ministerstva školstva SR, Bratislava 15. ožujka 2006.
Dopisni član HAZU.  (Socius epistolarius  Academiae   scientiarum et artium Croaticae). Na temelju odluke Predsjedništva HAZU od 18. 5. 2006,    inauguracija -- Zagreb 9. 6. 2006.
Jubilarna plaketa Sterijinog pozorja  1956-2006. Novi Sad, 23.  ožujka  2006, Srbija i Crna Gora. Predaja nagrade 3. 6. 2006.
 Prémia  J. M. Hurbana v kategórii pôvodných slovesných bibliografických diel vydaných  
      roku /u kategoriji originalni slovačkih bibliografskih djela   2005. za djelo Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny,  srbčiny,   chorvátčiny a slovinčiny.   Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický  ústav   SNK, 29. lipnja 2006. Martin
Verejné uznanie za prínos v oblasti literárnej vedy, prekladateľstva, publicistiky a kultúry      všeobecne /Javno priznanje u području književne znansoti, prevođenja, publicistike i kulture uopće.    Mesto Považská Bystrica u povodu dana grada. 20. júna 2008, gradonačelnik MUDr.
Miroslav Adame Poďakovanie pánovi dr. Jánovi Jankovičovi za spoluprácu s Koordináciou  chorvátskych spolkov priateľstva a rozvoj kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Chorvátskom/Zahvalnica gospodinu dr. Jánu Jankoviču za saradnju s Koordinacijom hrvatskih društava   prijateljstva i unapređenje kulturnih odnosa između Slovačke i Hrvatske. Zagreb 23. 3. 2009

Značka Kulturno-prosvetne zajednice  Srbije i povelja i plaketa „Pavle Marković Adamov“,     Marković Adamov“ , koju dodjeljuje Kulturni centar iz Sremskih Karlovaca. U predaji sudjelovao Živorad Ajdačić, glavni tajnik Kulturno prosvetne zajedmice Srbije i dr. Nebojša Kuzmanović, srpski slavist i povjesničar književnosti. Dana 3. svibnja 2012. na Veleposlanstvu Republike Srbije u Bratislavi, veleposlanica Radmila Hrustanović  predala je dva priznanje. 
Prémia Jozefa Miloslava Hurbana v kategórii pôvodných slovenských bibliografických  diel vydaných v roku 2011 za dielo Legenda o grófovi Zrínskom I.  Premija Jozefa Miloslava Hurbana u kategoriji ostiganilni bibliografskih djela objavljenij u godini 2011. Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav Martin. Nagradau su 26. 6. 2012. predali generalni ravnatelj SNK Peter Cabadaj i ravnatelj Národného bibliografického ústavu/Nacionalnog bibliografskog instituta Pavol Parenička.

 

 

 

 


novelirano: 7. ; 5. veljače 2014.
urednica: D. Torbica