Meni osobnih stranica

Knjige

1. "Planiranje proširene reprodukcije u socijalizmu", Školska knjiga, Zagreb 1951, 198 str.
2. "Što treba znati o našoj privredi", Mladost, Zagreb 1953, 90 str.
3. "Novi privredni sistem FNRJ (Osnove, organizacioni oblici i metode upravljanja), Školska knjiga, Zagreb 1954, 187 str.
4. "Metode ekonomske analize i ekonomska politika", Ekonomski pregled, Zagreb 1956, 176 str.
5. "Akumulacija i proširena reprodukcija 1952-1956.", Savezni zavod za privredno planiranje, Beograd 1957, str. 104, rad je preštampan u "Zbornik radova posvećen proširenoj reprodukciji u jugoslavenskom društvu", JAZU, Zagreb 1980, str. 1-74.
6. "Društveno planiranje u Jugoslaviji", Savremena administracija, Beograd 1978, str. 130.
7. "Problemi privrednog planiranja u Jugoslaviji", Naprijed, Zagreb 1961, 436 str. (nagrađeno republičkom nagradom "Božidar Adžija" 1962. godine)
8. "Privredni sistem i društveno planiranje Jugoslavije", Školska knjiga, Zagreb 1964, 80 str.(nagrađeno nagradom "Mijo Mirković" l964. godine)
9. "Planiranje u sistemu samoupravljanja", Informator, Zagreb 1966, 242 str. (nagrađeno nagradom "Mijo Mirković" 1967. godine)
10. "Osnove dugoročnog ekonomskog razvoja Jugoslavije", Ekonomski institut, Zagreb 1968, 134 str.
11. "Teorija i politika ekonomskog razvoja", Informator, Zagreb

  • I izdanje 1972, 202 str.
  • II izdanje 1976 (dopunjeno) 339 str.

12. "Cijene u samoupravnom socijalističkom sistemu Jugoslavije", Ekonomski institut, Zagreb 1975, 35 str.
13. "Prilozi analizi društveno-ekonomskog razvoja Socijalističke republike Hrvatske", Informator, Zagreb 1978, 129 str.
14. "Društveno planiranje", (ur). I. Perišin i V. Stipetić, Informator, Zagreb 1978, 326 str.
15. "Osnovna pitanja teorije i politike ekonomskog razvoja", JAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 1, Zagreb 1983, 221 str.
16. Izabrani radovi: "Proširena reprodukcija i metode analize", 319 str; " Sistem planiranja u Jugoslaviji",345 str; "Teorija razvoja i osnove ekonomike Jugoslavije",330 str; "Privredni sistem i ekonomska politika Jugoslavije", 426 str; "Znanost i politika", 214 str; Informator, Zagreb 1985.
17. "Planiranje u društveno-ekonomskom razvoju socijalističke Jugoslavije", JAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 24, Zagreb 1989, 50 str.
18. "Ekonomska politika Jugoslavije od 1945. do 1988. - ciljevi i rezultati", JAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 25, Zagreb, 1989, 107 str.
19. "Ekonomski razvoj Jugoslavije - od prosperiteta do krize", Narodne novine, Zagreb l990, 3o6 str.
20. "Hrvatsko gospodarstvo 1945 - 1992" /Ekonomski uzroci sloma Jugoslavije i oružane agresije na Hrvatsku/, HAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 28, Zagreb 1993, 164 str.
21. “Memorandum SANU iz 1995. godine” (kritički osvrt na knjigu K. Mihalovića i V. Krestića), predavanja u HAZU, svezak 69, Zagreb 1996., str. 36.
22. “Hrvatsko gospodarstvo-privredna kretanja i ekonomska kretanja”, HAZU i Golden Marketing, Zagreb 1996., 290 str.