Meni osobnih stranica


Ignacij Voje, povjesničar

Datum rođenja:

  • 28.02.1926

Mjesto rođenja:

  • Ljubljana

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • professor emeritus - Sveučilište u Ljubljani (1996. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za društvene znanosti (10.05.2012. - ...)

 

     Ignacij VOJE rođen je 1926. u Ljubljani. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Ljubljani, gdje je 1951. na Filozofskom fakultetu diplomirao studij opće i nacionalne povijesti. Iste je godine izabran za asistenta na predmetu Povijest južnih Slavena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Na istom je fakultetu doktorirao 1964. radom Kreditna trgovina Dubrovnika u srednjem vijeku. Za docenta je izabran 1967., za izvanrednog profesora 1975., a za redovnoga profesora 1980. godine. Professor emeritus Sveučilišta u Ljubljani postaje 1996.
      Prof. dr. Ignacij Voje objavio je više od 170 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim edicijama, od čega osam knjiga. Ti radovi iskazuju široku lepezu autorovih istraživačkih područja, primjerice neka pitanja iz povijesti slovenskoga naroda, s težištem na slovensko-turskim odnosima u kasnom srednjem vijeku i na početku novovjekovnog razdoblja, pri čemu je utvrđivao posljedice koje su turske provale nanijele slovenskim zemljama.
     Hrvatsku historiografiju i poznavanje hrvatske povijesti prof. dr. Ignacij Voje prije svega je zadužio proučavanjem povijesti Dubrovnika u srednjem vijeku, napose njegova gospodarskog razvoja. Pri tome valja istaknuti da su se njegova znanstvena istraživanja dubrovačke povijesti prije svega oslanjala na njegov dugogodišnji rad u dubrovačkom Arhivu. Prof. dr. Ignacij Voje desetljećima je, između 1953. i 1988. godine, redovito dolazio u Dubrovnik i sustavno istraživao dubrovačku arhivsku građu, pa su na temelju arhivskih istraživanja nastajali brojni znanstveni prilozi i knjige, u kojima je, veoma često prvi put uopće u historiografiji, obrađivao pojedina područja iz ekonomske povijesti srednjovjekovnog Dubrovnika.
      U središtu njegova znanstvenoga istraživanja bila je trgovina Dubrovnika u srednjem vijeku, napose kreditna, pri čemu se poznavanje toga područja oslanjalo na široka i temeljita istraživanja brojnih posebnih pitanja, napose trgovačke tehnologije u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku, s osnovicom u dubrovačkim arhivskim vrelima.
      Sintezom svih istraživanja prof. dr. Ignacija Voje koja se odnose na trgovinu srednjovjekovnog Dubrovnika bila je knjiga Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku (Sarajevo, 1976.). U cjelini oslonjena na arhivsku građu dubrovačkoga Arhiva, ta je knjiga i danas najvažniji, fundamentalni prinos sveukupne suvremene historiografije istraživanju trgovine i trgovačkoga poslovanja srednjovjekovnog Dubrovnika.
     Prof. dr. Ignacij Voje svojim je dugogodišnjim plodonosnim istraživanjima povijesti Dubrovnika bitno unaprijedio i poznavanje povijesti hrvatskoga naroda i time zadužio hrvatsku historiografiju.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 

 

Više na:

Wikipedia (bs)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (sl)

 

 


postavljeno: 28. svibnja 2012.
urednica: D. Torbica