Meni osobnih stranica

Knjige

 1. "Ekonomika FNRJ, udžbenik za IV razred srednje ekonomske škole, izdanje Školska knjiga /8 dopunjenih izdanja/, Zagreb 1954 - 1963. / suautor /
 2. " Analiza novčanih kretanja s posebnim osvrtom na Jugoslaviju" - doktorska disertacija. Beograd 1959., 250 stranica
 3. "Novac i privredni razvoj",'izdanje Naprijed, Zagreb, 1961. , str 310
 4. "Karakteristike privrednih kretanja 1961 - 1962" /uzroci usporavanja privrednog rasta tzv. Žuta knjiga, izdanje SIP Beograd 1962. (suautor), str. 247.
 5. "Ekonomika na SFRJ", makedonska izdanje. Prosvjetno delo, Skopje 1963., str. 239/ suautor/
 6. " Monetarno - kreditna politika ", udžbenik zagrebačkog Sveučilišta; Izdanje Informator / Ekonomska biblioteka/ Zagreb 1964., str. 324
 7. " Inflacija ", zbirka članaka i studija s komentarom. Izdanje Informator . Ekonomska biblioteka Zagreb, 1965.~/ str. 206 /
 8. " Osnove socijalističke ekonomije ", udžbenik za III i IV razred srednje ekonomske škole. Izdanje Školska knjiga, Zagreb, 1961. autor dijela o privrednom sistemu str. 173-228.
 9. " Financijski leksikon ", redaktor i suautor,Izdanje Informator, Zagreb 1967.
 10. " Monetarno - kreditna politika", II prerađeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb 1966.
 11. "Monetarno -- kreditna politika ", III prerađeno i dopunjeno izdanje, Informator Zagreb 1972.str.318.
 12. " Transformacija monetarnog i bankarsko - kreditnog sistema Jugoslavije ", Informator 1975./ str.159
 13. " Manetarno - kreditna politika ", IV preradeno i do- punjeno iadanje, Informator, Zagreb, 1975. /str.262/
 14. " Novac,kredit i bankarstvo u sistemu samoupravljanja" Informator Zagreb 1975. str 245.
 15. "Sinteza istraživačkih problema monetarnog sistema i kreditne sfere", Suautor i urednik! Izdanje Ekonomski institut, Zagreb, 1976. / str. 242 /
 16. "Novac, monetarni sistem i udruženi rad", Biblioteka: ``Novac, kredit i bankarstvo", Informator, 1978., Zagreb, 94 str.
 17. "Monetarno - kreditni sistem" suautor i redaktor! Konzorcij ekonomskih instituta za makroprojekt "Privredni sistem SFRJ", Informator, Zagreb,1978.,113 stranica
 18. I. Perišin - A. Šokman: "Monetarno - kreditna politika", V izmijenjeno i prošireno izdanje, Informator, Zagreb, I979., 309 stranica
 19. I. Perišin - A. Šokman: `Monetarno - kreditna politika", VI prerađeno izdanje, Informator, Zagreb, 1982., 309 stranica
 20. I. Perišin - A. Šokman: "Monetarno - kreditna politika", VII izdanje, Informator; ' Zagreb, I983.,
 21. I. Perišin - A. Šokman: "Monetarno - kreditna politika", VIII izdanje, lnformator, Zagreb,1985.
 22. "Goropadna inflacija", Biblioteka:Društvo i vreme, Dnevnik Novi Sad,1985:, str. 95.
 23. "Svjetski financijski vrtlog', Naprijed, Zagreb, I988., str. 580.
 24. I. Perišin - A. Šokman: `Monetarno - kreditna politika"; IX izmijenjeno izdanje, Informator, Zagreb, 1992. "
 25. I. Perišin - A. Šokman: "Monetarno - kreditna politika", X izdanje, Informator, Zagreb, 1997.
 26. "Financijski mehanizam i hrvatska zbilja", Barbat, Zagreb, 2Q00 g.. str. 360.