Iva Kurelac

Datum rođenja:

  • 13.12.1975

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(0)14895191

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti (07.06.2010. - ...)

Institucije:

  • znanstvena suradnica - Odsjek za povijesne znanosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu (01.04.2014. - ...)
  • znanstveni novak - Odsjek za povijesne znanosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, HAZU (02.09.2002. - 31.12.2013.)

 

Biografija

 

Iva Kurelac rođena je 1975. u Zagrebu. Maturirala je 1994. u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirala je u siječnju 2002. pri Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od rujna 2002. zaposlena je u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za društvene i povijesne znanosti HAZU.
 
Magistrirala je 4. listopada 2006. pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temi "Dinko Zavorović i njegov rad na staroj povijesti u I. knjizi djela De rebus Dalmaticis" (mentorica: dr. sc. Olga Perić, komentorica: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić).

Doktorirala je u lipnju 2010. pri Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na temi "Počeci kritičke historiografije u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića" (mentorica: dr. sc. Tamara Tvrtković, komentor: dr. sc. Mijo Korade).

Od 2002. do 2006. sudjelovala je na znanstvenom projektu "Srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest" i u izradi trećeg sveska serije Codex diplomaticus, supplementa.

Od 2007. do 2014. sudjelovala je na znanstvenom projektu "Latinički izvori, studije i pomagala za društvenu i gospodarsku povijest".

Od 2015. nastavlja rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost "Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća".

Tijekom 2011. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice.

Prevodi s grčkog i latinskog, autorica je nekoliko transkripcija latinskih rukopisa i natpisa. Objavila je više znanstvenih radova i prikaza. Surađivala je pri izradi edicija "Hrvatska opća enciklopedija" i "Leksikon hrvatske književnosti: Djela".

Sudjelovala je i prisustvovala na znanstvenim skupovima u Zagrebu, Splitu, Skradinu, Kopru, Londonu, Leedsu, Lisabonu i Spoletu. Tijekom 2000. boravila je na ljetnom tečaju novogrčkog jezika u Solunu (Grčka), kao stipendistica Instituta za balkanske studije (IMXA).

Područja znanstvenog interesa: historiografija humanizma, renesanse i ranog novog vijeka, hrvatski latinisti, paleografija i kodikologija, izdavanje latiničkih izvora.

 

 


novelirano: 17. veljače 2016.
novelirano: 27. veljače 2015.
novelirano: 25. svibnja 2011.; 4. studenoga 2010.; 23. srpnja 2008.
urednica: D. Torbica