Meni osobnih stranica


akademik Ignac Lovrek

Datum rođenja:

 • 23.11.1947

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)16129802

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju
 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (20.05.1997. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za tehničke znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (29.05.2008. - 12.05.2016.)

 

       Funkcije u Akademiji:

 • Član - Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske (25.05.2011. - )
 • Član - Izvršni odbor Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj (01.07.2003. - )
 • Član – Odbor za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske, Razred za tehničke znanosti (10.05.2007. – 09.05. 2010.)

 

Biografske i bibliografske podatke o prof. dr. sc. Ignacu Lovreku pogledajte na: link

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 12. svibnja 2016.

     Ignac LOVREK redoviti je profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, V. gimnaziju i studij na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu. Doktorsku disertaciju obranio je 1980. godine. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti od 2008. godine.
     Znanstveni doprinos Ignaca Lovreka dominantno je u području informacija i komunikacija te obuhvaća i povezuje formalne modele komunicirajućih procesa, inteligentne pokretne programske agente i višeagentske sustave te programske arhitekture mrežnih sustava i umreženih usluga. Njegova znanstvena postignuća uključuju sve dimenzije istraživačkog stvaralaštva u tehničkim znanostima. U znanstvenim radovima koji tretiraju formalne aspekte pokretljivosti težište je na postupcima koji danas nalaze punu primjenu u komunikacijskoj mreži i na internetu. Teorijski pristup uravnoteženju opterećenja u raspodijeljenim sustavima povezan s istraživanjima pokretnih programskih agenata rezultirao je izumom koji je zaštićen međunarodnim patentima. Znanstveno istraživanje arhitektonske fleksibilnosti isto je tako rezultiralo izumom i međunarodnim patentom.
     Ignac Lovrek danas je istraživač na projektu iz programa Horizon 2020, Symbiosis of smart objects across IoT environments – symbIoTe te na dva znanstvena projekta Hrvatske zaklade za znanost. Uz znanstvenu, razvio je i bogatu međunarodnu publicističku suradnju. Član je Savjetničkog odbora časopisa Intelligent Decision Technologies (IOS Press) i Uredničkog odbora časopisa International Journal of Computational Intelligence Studies (Inderscience). Bio je gostujući urednik renomiranih znanstvenih časopisa Computer Communications (Elsevier), Journal of intelligent & fuzzy systems (IOS Press), Neural computing & applications (Springer) i Neurocomputing (Elsevier).
     Djelovao je kao član Radne skupine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za pripremu podloga za Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije (2012.) te je bio voditelj Radne skupine za znanost i tehnološki razvoj za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je prihvaćena u Hrvatskom saboru 2014. godine. Član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Odbora za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     Ignac Lovrek obavljao je niz dužnosti, a sada je predsjednik Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO-NGI, član Savjeta Fakulteta elektrotehnike i računarstva i član Nadzornog odbora tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

 

 


novelirano: 23. svibnja 2016.
novelirano: 20. srpnja 2011.
postavljeno: 7. lipnja 2011.
urednica D. Torbica