Meni osobnih stranica


akademik Ignac Lovrek

Datum rođenja:

 • 23.11.1947

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)16129802

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju
 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (20.05.1997. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik - Razred za tehničke znanosti (01.01.2019. - ...)
 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za tehničke znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (29.05.2008. - 12.05.2016.)

 

       Funkcije u Akademiji:

 • Član - Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske (25.05.2011. - )
 • Član - Izvršni odbor Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj (01.07.2003. - )
 • Član – Odbor za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske, Razred za tehničke znanosti (10.05.2007. – 09.05. 2010.)

 

Biografske i bibliografske podatke o prof. dr. sc. Ignacu Lovreku pogledajte na: link

 

     Ignac LOVREK redoviti je profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1947. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, V. gimnaziju i studij elektrotehnike. Doktorsku disertaciju obranio je 1980. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti od 2016., a član suradnik bio je od 2008. godine.
     Znanstveni interes Ignaca Lovreka su informacije i komunikacije u čijem istraživanju objedinjuje pristupe iz elektrotehnike i računarstva i postiže međunarodno prepoznatljive rezultate i utjecaj na znanost, visoko obrazovanje i gospodarstvo u Hrvatskoj. Njegova istraživanja obuhvaćaju i povezuju formalne modele komunicirajućih procesa, inteligentne pokretne programske agente i višeagentske sustave te programske arhitekture mrežnih sustava i umreženih usluga. Znanstvena postignuća uključuju sve dimenzije istraživačkog stvaralaštva u tehničkim znanostima, od stvaranja novih ideja i novog znanja, preko novih procesa, proizvoda i usluga do poticanja poduzetništva. Teorijski pristup uravnoteženju opterećenja u raspodijeljenim sustavima povezan s istraživanjima pokretnih programskih agenata rezultirao je izumom koji je zaštićen međunarodnim patentima. Znanstveno istraživanje arhitekturne fleksibilnosti programskih sustava isto je tako rezultiralo izumom i međunarodnim patentom.
     Ignac Lovrek bio je voditelj i istraživač na mnogim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima. Sada je istraživač na projektu iz programa Horizon 2020, Symbiosis of smart objects across IoT environments – symbIoTe, projektu iz programa Erasmus+, The ICT Engineer of the 21st Century: Mastering Technical Competencies, Management Skills, and Societal Responsibilities – TeamSoc21 te interdisciplinarnom istraživačkom projektu Pogled u budućnost 2020 kojeg provodi pet fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM). Objavio je više od 100 radova u međunarodnim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova, autor je, koautor i urednik knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku. Član je Savjetničkog odbora časopisa Intelligent Decision Technologies (IOS Press) i Uredničkog odbora časopisa International Journal of Computational Intelligence Studies (Inderscience). Bio je gostujući urednik renomiranih znanstvenih časopisa Computer Communications (Elsevier), Journal of intelligent & fuzzy systems (IOS Press), Neural computing & applications (Springer) i Neurocomputing (Elsevier).
     Djelovao je kao član Radne skupine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za pripremu podloga za Smjernice za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije (2012.) te kao voditelj Radne skupine za znanost i tehnološki razvoj za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je prihvaćena u Hrvatskom saboru 2014. godine. Bio je član Radne skupine za izradu Strateškog plana razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2016. – 2020. Član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Odbora za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     Ignac Lovrek obavljao je niz dužnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Sveučilištu u Zagrebu te organizirao i vodio istraživačke i inovacijske projekte suradnje s gospodarstvom u području informacijske i komunikacijske tehnologije, a sada je član Nadzornog odbora tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

 

 


novelirano: 23. svibnja 2016.
novelirano: 20. srpnja 2011.
postavljeno: 7. lipnja 2011.
urednica D. Torbica