Meni osobnih stranica

István LÖKÖS, profesor književnosti, hungarolog i prevoditelj, rođen je 10. studenoga 1933. u Egeru u Mađarskoj, zacijelo je najugledniji mađarski kroatist koji ulazi u krug najdjelatnijih i najuglednijih kroatista u svijetu.

Od završetka svojih studija krajem pedesetih godina 20. stoljeća bavi se hrvatskom književnošću, i to kao znanstveni istraživač njene povijesti i prevoditelj djelâ hrvatskih pisaca na mađarski jezik. Kao istraživač hrvatske književnosti prof. Lökös se bavio posebice atraktivnim razdobljem renesanse i baroka, sigetskom tradicijom i protuturskom epskom tradicijom u hrvatskoj književnosti 16. i 17. st., zatim hrvatskim romanom i stvaralaštvom Miroslava Krleže, kao i hrvatsko-mađarskim književnim i kulturnim vezama. O svim tim tematskim cjelinama objelodanio je veliki broj radova, na mađarskom, njemačkom i na hrvatskom jeziku. Cjelovitost svoga poznavanja hrvatske književnosti potvrdio je svojim djelom Povijest hrvatske književnosti na mađarskom jeziku(A horvát irodalom története, 1996.) , a domet svoga prevodilaštva postigao je prijevodom Marulićeve Judite na mađarski jezik (Marko Marulić: Judit, 1999.) s opširnom studijom te iscrpnim komentarima na kraju knjige.

2000. godine izabran je za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost.

Link: http://www.matica.hr/knjige/autor/111/