Meni osobnih stranica


akademik Igor Vlahović

Datum rođenja:

 • 18.09.1965

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • posao: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • posao: +385(0)1 5535778

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • potpredsjednik - Hrvatsko geološko društvo
 • prodekan za znanost i međunarodnu suradnju - Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009. - 2013.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja (2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. - 12.05.2016.)

 

Opširnije podatke pogledajte ovdje

Osobna stranica na RGN fakultetu: link


IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 12. svibnja 2016.

   Igor VLAHOVIĆ rođen je 1965. godine u Zagrebu, gdje je doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 1999. godine. U razdoblju 1990. – 2006. godine bio je zaposlen na Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu, a od 2006. zaposlen je na Rudarsko-geološko--naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2012. godine redoviti profesor.
   Vodio je jedan projekt, a kao suradnik i konzultant sudjelovao je na pet projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sudjelovao je na jednom projektu koji je financirala Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, a trenutno je istraživač na dva istraživačka projekta koja financira Hrvatska zaklada za znanost u razdoblju 2015. – 2019. Bio je voditelj hrvatskih istraživačkih timova na četiri međunarodna znanstvena projekta, član organizacijskih odbora tri domaća znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem i pet međunarodnih znanstvenih skupova te član znanstvenih odbora tri domaća znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem i tri međunarodna znanstvena skupa. Održao je dva gostujuća predavanja na sveučilištima u Poljskoj, tri u Sjedinjenim Američkim Državama i jedno u Austriji.
   Među ukupno više od 170 publiciranih bibliografskih jedinica ističu se radovi vezani za paleogeografiju i evoluciju Jadranske karbonatne platforme (JKP) i Krških Dinarida u cjelini, a osobito rad u časopisu Palaeo 3 koji je ukupno najcitiraniji rad o JKP-u u bazama WoS i Scopus te 7., odnosno 8., najcitiraniji rad o Dinaridima u tim bazama (ujedno i najcitiraniji rad o Dinaridima hrvatskih autora). Ukupno je u bazi WoS citiran oko 600 puta (h-faktor 13), a u bazi Scopus oko 700 puta (h-faktor 15). Recenzirao je znanstvene članke za osam znanstvenih časopisa, uredio dvadesetak knjiga i bio urednik i član uredništava časopisa Geologia Croatica, European Science Editing (Velika Britanija) i Journal of Alpine Geology (Austrija). U časopisu Palaios (SAD) obnaša dužnost urednika (Associate Editora) od 2006. godine.
   Održao je brojna popularno-znanstvena predavanja u osnovnim i srednjim školama, aktivno je više puta sudjelovao na Znanstvenom pikniku i Noći muzeja, održao je više predavanja u Hrvatskom geološkom društvu i Slovenskom geološkom društvu, sudjelovao je u snimanju popularnoznanstvenih filmova, izradi stalnoga geološkog postava muzeja, poučnih geoloških staza i dr.
   U razdoblju 2009. – 2013. godine obnašao je dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, voditelja doktorskog studija i zamjenika člana Vijeća područja za prirodne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. – 2014. godine bio je član Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je potpredsjednik Hrvatskoga geološkog društva.
Za člana suradnika u Razredu za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006. godine.

 


novelirano: 18. svibnja 2016.
postavljeno: svibanj 2006.
urednica: D. Torbica