Bibliografija

 

 

Autorske knjige

 • 2018. Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Srednja Europa, Zagreb. 230 str.  

Poglavlja u knjizi

 • 2017. (S Jelenom Parizoskom). Variation of Adjectival Slots in kao ('as') Similes in Croatian: A Cognitve Linguistic Account. Computational and Corpus-Based Phraseology / ur. Ruslan Mitkov. Springer, Cham, 348–362.
 • 2017. Rječničke natuknice: srok-staruša; šablona-škrljačić. 2017. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 14 / urednici Milan Moguš i Anja Nikolić-Hoyt, priređivači Ivana Filipović Petrović, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • 2013. Rječničke natuknice: sijačica-sjatiti se; skorup-sljubljivati se. 2013. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13 / urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina, priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • 2013. (S Bojanom Schubert). O revidiranju popisa pisaca i djela iz kojih su uzimani citati. 2013. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13 / urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina, priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, XI–XIV.

Znanstveni radovi

 • 2017.  (S Jelenom Parizoskom). Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome. Jezikoslovlje 18 (2): 245–278.
 • 2016. (S Jelenom Parizoskom). Uporabni model jezika u leksikografskoj obradi frazeološke varijantnosti u hrvatskome. 2016. Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja / ur. Sanda Lucija Udier i Kristina Cergol Kovačević. Zagreb: Srednja Europa, 147–158.
 • 2015. Completing the Unfinished: A Descriptive Dictionary of the Croatian Literary Language. 2015. Planning non-existent dictionaries / ur. João Paulo Silvestre i Alina Villalva. Lisabon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa ‒ Universidade de Aveiro, 42–53.
 • 2012.  Kognitivnolingvistički pristup razumijevanju metaforičkih značenja u Benešićevu »Rječniku hrvatskoga književnoga jezika.« 2012. Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici: zbornik radova s 25. međunarodnog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / ur.  Leonard Pon, Vladimir Karabalić i Sanja Cimer. Osijek: HDPL, 512–536.
 • 2012. Leksikografska obrada frazema u Benešićevu »Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića.« 2012. Filologija 58, 115–132.
 • 2011.  Prva petrinjska prezimena. 2011. Folia onomastica Croatica 20, 49–61.

Prikazi i bibliografija

 • 2016. (s Bojanom Schubert) Bibliografija radova akademika Milana Moguša. Hrvatski dijalektološki zbornik, 20 (2016), XIX-XXXIV.
 • 2014. Napokon: metafore prema kojima (i mi) živimo (Mateusz Milan-Stanojević: Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode, 2013). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 (2014), 1; 193–198.
 • 2009.  Prvi hrvatski onomastički priručnik (Petar Šimunović: Uvod u imenoslovlje, 2009). Jezik god. 57, br. 2 (2010), 78–80.
 • 2008. Hrvatska antroponimija na početku 21. stoljeća (Petar Šimunović: Hrvatska u prezimenima, 2008). Filologija 52 (2009), 131–134.

Doktorska disertacija

 • 2014. Status frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. 2014. Zagreb: Filozofski fakultet.