Meni osobnih stranica


Ivo Baća

Datum rođenja:

  • 30.08.1947

Mjesto rođenja:

  • Trpanj

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za medicinske znanosti (28.05.1998. - ...)

Ivo BAĆA (Trpanj, 30. kolovoza 1947.), hrvatski i njemački liječnik, kirurg, hepatolog, gastroenterolog i barijatrijski kirurg. Živi i radi u Njemačkoj, u Bremenu. Osnovnu školu pohađao u Trpnju. Medicinu je diplomirao u Rijeci na Medicinskom fakultetu 1973. Poslijediplomski završio na heidelberškom sveučilištu medicinu 1977. godine. Voditelj je Kliničkog odjela Centra za opću i hitnu kirugiju u klinici Bremen Ost. Doktorirao medicinu na sveučilištu u Göttingenu 1984., profesor kirurgije na istom sveučilištu 1990. na zagrebačkom sveučilištu 1995. godine. Radio još u bolnicama St. Markus u Frankfurtu na Majni, sveučilišnoj klinici u Heidelbergu te bolnici St. Jürgen u Bremenu. Profesor je na medicinskom fakultetu u Bremenu. Jedan je od vodećih europskih kirurga. Član je Svjetske udruge hrvatskih liječnika, Međunarodne udruge kirurga i Hrvatskog liječničkog zbora. Predsjednik Svjetske udruge hrvatskih liječnika od 1991. godine. U uredništvu je Hrvatskog medicinskog časopisa od 1992. godine te u savjetodavnom vijeću časopisa Medizin im Bild. Objavio je preko sto znanstvenih članaka, pišući za Surgical endoscopy, Liječnički vjesnik i druge. Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je od 1998.