Autorske znanstvene knjige
 

1. Hrvatska himnodija (od srednjeg vijeka do preporoda),  (167 strana) Književni krug, Split, 1992.
 
2. Hrvatska crkvena himnodija 19. stoljeća,  Biblioteka “Scientiae et Artes”, “ALFA”, Zagreb, 2000. ISBN 953-168-235-6, (339 stranica)
 
3. Tihi pregaoci visovačko-skradinskog područja (Doprinos franjevaca hrvatskoj himnodiji i duhovnoj književnosti), izdanje Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Biblioteka „Ravnokotarski Cvit“, knj. br.15, Split, 2004. ISBN 953-6012-28-6, ( 96 str.)
 
4. Iz duhovnog perivoja,  Biblioteka „Posebna izdanja“, „Ljevak“ – Zagreb, 2006. ISBN 953-178-769-7, (293 str.)
 
5. Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini, Ogranak Matice hrvatske Split, Split, 2009., ISBN 978-953-6159-94-5 (303 str.)
 
6. Željezni duh: Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Dubrovnik, Biblioteka Studije, knj. 13, Zagreb-Dubrovnik, 2010. ISBN 978-953-6666-68-3  (474 str.)
 
7. U ogledalu kritike, Udruga Prosoli, Zagreb, 2012. ISBN 978-953-56249-3-6 (264 str.)
 
8. Fra  Petar Knežević – Gospin pjesnik i glazbenik (u suautorstvu s Hanom Breko Kustura i Mirkom Marićem) Ogranak Matice hrvatske u Sinju, Sinj, 2017. ISBN 978-953-7440-22-0 (451 str.)
 
9. U ogledalu znanstvenih prosudbi, Biakova d.o.o., Zagreb, 2018. ISBN 978-953-8136-33-7 (397 str. )
 
10. Kristalni plov (umjetnička djelatnost Branke Beretovac, prvakinje HNK u Zagrebu), Biakova d.o.o., Zagreb, 2019.