Meni osobnih stranica


Jadranka Gvozdanović

Telefoni:

  • : +385/993162762

E-mail adrese:

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za filološke znanosti

 

 

 

Jadranka GVOZDANOVIĆ svrstava se među vodeće hrvatske slaviste i lingviste koji djeluju u inozemstvu. Od 2003. redovita je profesorica na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Heidelbergu, a bila je i profesoricom na Sveučilištu u Mannheimu (1997. – 2003.) i na Sveučilištu u Amsterdamu (1970. – 1997.). Bila je dekanicom Novofilološkoga fakulteta Sveučilišta u Mannheimu (2000. – 2003.), a u razdoblju 2008. – 2011. prodekanicom Fakulteta za suvremene jezike i književnosti Sveučilišta u Heidelbergu. Trenutno je članica Senata Sveučilišta u Heidelbergu i povjerenica za pitanja ravnopravnosti toga sveučilišta. Godine 2017. dobila je od rektora Sveučilišta u Heidelbergu počasnu titulu Seniorprofessorin, a to je titula koja se dodjeljuje samo iznimnim profesorima (profesorica Gvozdanović prva je nositeljica te titule na Fakultetu za suvremene jezike i književnosti Sveučilišta u Heidelbergu).

Prof. dr. Gvozdanović urednica je serije Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft kod uglednog izdavača Carla Wintera u Heidelbergu, članica je više međunarodnih slavističkih i lingvističkih udruženja te je od 2017. članica znanstvenoga odbora Međunarodne konferencije o povijesnoj lingvistici (International Conference on Historical Linguistics). Za svoj je rad dobila važna priznanja, među kojima se ističe nagrada za najbolju knjigu u slavenskoj lingvistici Američkog udruženja predavača slavenskih i istočnoeuropskih jezika za knjigu Celtic and Slavic and the Great Migrations (2010.). Kao znanstvenica je svestrana, ostvarila je značajne rezultate u cijelom nizu filoloških disciplina: slavistici, kroatistici, indoeuropeistici, dijakronijskoj lingvistici i jezičnoj tipologiji. Ona je također istaknuti stručnjak za hrvatsku i slavensku akcentologiju te proučavanje jezične tipologije. Bavi se i slavenskom aspektologijom te dodirima slavenskih jezika s drugim indoeuropskim jezicima.Profesorica Jadranka Gvozdanović svrstava se u naše najsvestranije lingviste. Objavila je do sada tri samostalne znanstvene monografije i šest knjiga kojima je bila urednicom te 97 znanstvenih i stručnih članaka na hrvatskom, slovenskom, ruskom, njemačkom, nizozemskom i engleskom jeziku. Kao redovita profesorica i prodekanica na jednom od najuglednijih njemačkih sveučilišta, svojim angažmanom u različitim slavističkim i lingvističkim organizacijama stekla je golem međunarodni ugled i postala jednim od najpoznatijih imena u svjetskoj slavistici.