Meni osobnih stranica

     Gordan DRUŽIĆ, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i voditelj Odsjeka za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, rođen je 6. svibnja 1955. u Šibeniku. Školovao se u Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Ekonomski fakultet u Zagrebu završio je 1979. godine, poslijediplomski studij 1985. godine, a doktorsku disertaciju obranio je u svibnju 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 
     Objavio je četrnaest knjiga (šest u suradnji) i 110 znanstvenih i stručnih radova. Izniman znanstveni doprinos bila je njegova doktorska disertacija Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u SRH – Analiza razdoblja 1977-1985(88) godine te knjige Kriza hrvatskog gospodarstva i ekonomska politika (Golden Marketing, 2001., 223 str.), Hrvatska obratnica (Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2004., str. 302), Ekonomska politika i poduzetništvo(HAZU – HITA d.d., Zagreb, 2005., str. 179) i Croatian Economic Development and the EU, (HAZU – Školska knjiga, 2009., str. 359). 
     Sudjelovao je kao istraživač i koordinator na više znanstvenoistraživačkih projekata. Tako je, među ostalim, obavljao i dužnost tajnika i istraživača na dva međunarodna znanstvena projekta, a na dva je bio nositelj istraživanja s hrvatske strane.
      Suradnik je hrvatskog Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (napisao je 288 leksikografskih radova (natuknica) – među ostalim i natuknicu Hrvatsko gospodarstvo).
      Član je uredništva časopisa Acta Historico-Oeconomica i Ekonomija/Economics te uredničkog savjetaMontenegrin Journal of Economics.
   Od 1. srpnja 1998. tajnik je Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, a 2002. je izabran za člana suradnika HAZU.
    Družićevi objavljeni znanstveni radovi temelje se na suvremenim teorijskim pogledima i međunarodnom iskustvu te provjerenoj analitičkoj dokumentaciji, koju je autor nerijetko morao sam prirediti zbog lošeg stanja službene statistike. Dakle, radi se o znanstvenim radovima koji su doprinos teoriji i politici ekonomskog razvoja Hrvatske i osnova za buduća istraživanja.
     Dr. sc. Gordan Družić afirmirani je hrvatski znanstvenik koji se od svojega magistarskog rada 1985. godine pa sve do danas, punih 26 godina, sustavno bavi teorijskom i empirijskom analizom ekonomskog položaja gospodarstva, s mikro i makro aspekta, iskazujući originalnost u pristupu i analizi problema te predlaganju praktičnih rješenja.

 


Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

 


postavljeno: 1. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica