Meni osobnih stranica


akademik Gordan Družić

Datum rođenja:

 • 06.05.1955

Mjesto rođenja:

 • Šibenik

Adrese:

 • Posao: Odsjek za ekonomska istraživanja, Strossmayerov trg 2, 10000, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895104

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • doktor znanosti (1990. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Odsjek za ekonomska istraživanja (2003. - ...)
 • tajnik - Razred za društvene znanosti
 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za društvene znanosti (10.05.2012. - ...)
 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (16.05.2002. - 10.05.2012.)

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.


Dr. sc. Gordan Družić rođen je 06. svibnja 1955. godine u Šibeniku. Osnovnu školu pohađao je u Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Nakon završetka I gimnazije upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1979. godine na plansko-analitičkom smjeru.
Postdiplomski studij «Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize» na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je 1985. godine obranivši magistarski rad «Analiza položaja privrednih grupacija u stjecanju dohotka u društvenom sektoru privrede SRH u razdoblju 1977-82 godine».
Doktorsku disertaciju s temom «Utjecaj raspodjele na proces društvene reprodukcije u SRH – Analiza razdoblja 1977-1985(88) godine» obranio je u svibnju 1990. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
U Odjelu za plan i analizu Ljubljanske banke – Osnovne banke Zagreb zaposlen je od 1980. do 1981. godine. Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita od 1981. godine radi kao asistent u Zavodu za ekonomska istraživanja JAZU (od 1993. godine u Odsjeku za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesna i društvena istraživanja HAZU). Za znanstvenog asistenta izabran je 1985. godine, a od 1986. do 2000. godine obnašao je dužnost upravitelja Zavoda (Odsjeka). U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1991. godine, višeg znanstvenog suradnika 1997. godine, a znanstvenog savjetnika 2002. godine, a u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 2007. godine.
Objavio je 14 knjiga, 7 samostalno i 7 u suautorstvu, 93 znanstvena i stručna članka, te obradio 61 natuknicu za «Ekonomski leksikon» (LZ «Miroslav Krleža», 1995.). Napisao je 157 natuknica Enciklopedije Hrvatske (LZ «Miroslav Krleža», 1999.-2007.), ukupno cca 8 autorskih araka.
Urednik je Ekonomske biblioteke nakladničke kuće «Golden Marketing», član uredništva časopisa Acta Historico-Oeconomica, član uređivačkog savjeta Montenegrin Journal of Economics i «Privrednog vjesnika» i glavni i odgovorni urednik (uz dr. G. Santinija) časopisa Ekonomija/Economics.
Dr. Gordan Družić tajnik je Znanstvenog vijeća za hrvatsko gospodarstvo i ekonomska istraživanja i voditelj Odsjeka za ekonomska istraživanja HAZU.
Za člana suradnika Akademije izabran je 2002. godine.
U 2004. godini u izboru časopisa PROFIT proglašen je ekonomistom godine

 

 

 

 


novelirano: 1. lipnja 2012:
novelirano: 1. lipnja 2009.
urednica: D. Torbica