Popis znanstvenih i stručnih radova:


Knjige:

 1. Spomenici glagoljaškog pjevanja, sv. II, Glagoljaško pjevanje u Novom Vinodolskom, ur. Jerko Bezić, HAZU, Zagreb, 1998.
 2. Recenziran rukopis Glagoljaško pjevanje u Kraljevici: Odnosi književnopovijesnih pojava, jezičnotekstualnih struktura i glazbenih osobina napjeva.


Popis znanstvenih radova:

 1. Djelo Josipa Slavenskog u poređenju sa karakteristikama ekspresionističkog stila u muzici, Treći program Radio-Sarajeva, Sarajevo 1976, 365-376.
 2. Elementi folklora u savremenoj muzici kompozitora Bosne i Hercegovine - primjer dva djela: Josipa Magdića i Vojina Komadine, Zvuk, 4, Sarajevo 1977, 42-48.
 3. Neki aspekti odnosa Etnomuzikologije i Sociologije, Narodna umjetnost, 14, Zagreb 1977, 83-93.
 4. Folklor i novokomponovana narodna muzika, Zvuk, 1, Sarajevo 1978, 20-25.
 5. Specijalni obred "Gospin plač" - prilog proučavanju tradicije crkvenog pjevanja u Bosni / Our Lady's Lament as Special Rutual - a Contribution to the Study of the Tradition of Church Singing of Bosnia, Glazbena baština  naroda i narodnosti Jugoslavije od 16. do 19. stoljeća, Zbornik radova, Zagreb - Varaždin 1980, 93-110 / 209-228 + XIII-XXII.
 6. Glazbeni folklor u djelima Ivana Zajca, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Ivana Zajca (1832-1914), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982, 147-183.
 7. Rukopisna zbirka crkvenih napjeva Franje Kuhača, Zbornik radova sa znanstvenog skupa  održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača (1834-1911), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1984, 233-263.
 8. Glazbeni folklor u djelima Božidara Širole, Arti Musices, 16/1-2, Zagreb 1985, 41-82.  
 9. Metro-ritamske strukture građe glagoljaškog pjevanja u Novom Vinodolskom, Zbornik radova 32. Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, I, Udruženje folklorista SAP Vojvodine, Novi Sad 1985, 507-511.
 10. The Folk Idiom in Croatian Music of the 20th Century, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 18/1, Zagreb 1987, 51-73.
 11. Glagoljaško pjevanje u Novom Vinodolskom, Prošlost i baština Vinodola / The Heritage of  Vinodol, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1988, 101-103, 156.
 12. Glagoljaško pjevanje u 17. i 18. stoljeću u Istri, Glazbeni barok u Hrvatskoj, Osorske glazbene večeri, Osor, 1989, 81-95.
 13. Koncert za violinu i orkestar u g molu Božidara Kunca, Arti Musices, 21/2, Zagreb 1990, 219-230.
 14. Historical Data about the Glagolitic Chant in the Area of Istria (Croatia), Atti del XIV Congresso della Societa internazionale di musicologia, III, Bologna 1990, 555-558.
 15. Traditional church singing in Kraljevica (Croatia): the work of Lujza Kozinović, The World  of Music, Berlin, 1991, 33, 2, 51-64.
 16. Nepoznati zapisi plesnih melodija, Arti Musices, 25, 1-2, Zagreb 1994, 243-248.
 17. Glagolitic Singing in the Light of Certain New Data on Music Culture in Novi Vinodolski, Narodna umjetnost, 32, 1, Zagreb, 1995, 183-200.
 18. Franjevački rukopisni kantuali u Hrvatskoj – istraživanja Ladislava Šabana, Kaj, 29, 1996, 1-2, 73-78.
 19. Prinos Franje Fanceva hrvatskim muzikološkim temama, Franjo Fancev, Književni povjesničar i filolog, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Zadar, 20.- 22. ožujka 1997., Zagreb – Zadar, 1998., 179-201.
 20. Tradicijsko crkveno pjevanje sagledano prema radu Lujze Kozinović, Muzika, 3(7), Sarajevo, 1998.,  9-32.
 21. Prinos Tome Matića hrvatskoj glazbenoj historiografiji, Tomo Matić, književni povjesničar i filolog, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek - Zadar, 20.- 24. IV. 1998., Zagreb, 1998., 329-339.
 22. Zagreb as a treasury of artefacts concerning Glagolitic singing, Zagreb 1094 – 1994, Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura / Zagreb and croatian lands as a bridge between Central–European and Mediterranean musical cultures, Radovi s međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, 28. 09. – 1. 10. 1994. / Proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb, Croatia, on September 28 – October 1, 1994, ed. S. Tuksar, Zagreb, 1998, 557-581.
 23. Neki aspekti glagoljaškog pjevanja kao dijela fenomena glagoljaštva / Some aspects of the glagolitic singing as the part of the phenomenon of the glagolism, Glazba, riječi i slike / Music, words and immages, Svečani zbornik za Koraljku Kos / Essays in honor of Koraljka Kos, ur. V. Katalinić i Z. Blažeković, Zagreb, 1999., 361-368.
 24. Glagoljaško pjevanje, Zbornik radova s 1. Međunarodnog muzikološkog skupa Novigrad – Vižinada "U znaku Carlotte Grisi", Novigrad : Pučko otvoreno učilište, ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Novigrad, 1999., 19-38.  
 25. Književnopovijesna razmatranja Alberta Halera spram glazbenopovijesnih razmatranja njegova vremena, Albert Haler, književni povjesničar, teoretičar i estetičar, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb-Dubrovnik, 29.-30. 4. 1999., ur. Tihomil Maštrović, Zagreb, 2000., 137-145.
 26. Historiografija o Vjekoslavu Klaiću: glazbeniku, skladatelju, glazbenom povjesničaru, muzikologu, organizatoru, Vjekoslav Klaić, Život i djelo - Zbornik sa znanstvenog skupa u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti, ur. Dragan Milanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, Hrvatski institut za povijest - podružnica Slavonski Brod, Zagreb, 2000, 229-244.
 27. Prilog Tome Matića istraživanjima glazbene prošlosti Požege, Glazbeni život Požege, Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 1998. i 1999., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega, 2000., 33-44.
 28. Zapisi istarskog glagoljaškog pjevanja iz 19. stoljeća iz zbirke Franje Ks. Kuhača, Zbornik radova s drugog međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad : Pučko otvoreno učilište, ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Novigrad, 2000., 345-374.
 29. Tradicijski napjevi "Gospinog plača", Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (2000; Zadar), ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2001, 97-106.
 30. Historiografija Branka Drechslera Vodnika i glazbena komponenta, Znanstvena djelatnost Branka Drechslera Vodnika, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb - Zagreb-Varaždin, 13-15 4. 2000., ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2001, 313-324.
 31. Moresca, combatimento nazionale - one historical source from the 1819., Proceedings 21st Simposium of the ICTM Study Group on Ethnocoreology, 2000 Korčula, Sword Dances and Related Calendrical Dance Events, Revival: Reconstruction, Revitalization, Elsie Ivancich Dunin, Tvrtko Zebec, Eds., International Council for Traditional Music Study Group on Ethnocoreology and Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia, 2001, 50-53.
 32. Historiografija folklorne glazbe, 2. Međunarodni simpozij Muzika u društvu, Sarajevo, 27.-28. 10. 2000., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH - Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2001., 67-75.
 33. Šibenska molitva: neke mogućnosti muzikološke interpretacije u povodu prvoga objavljivanja Ivana Milčetića i Jose Miloševića, Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Varaždin – Malinska, 19.-20. travnja 2001. Varaždin, 16. studenoga 2001., ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Varaždin, 2002, 347-356.
 34. Stanje istraživanja pučke crkvene glazbe u Slavoniji, Glazba i baština – Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. Ennio Stipčević, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik 2002, 249-258.
 35. Hrvatska glazbena historiografija 19. stoljeća o "koralnim dijalektima", Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ur. Marijan Steiner, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2003., str.167-178.
 36. Ivan Matetić Ronjgov – Notni zapisi glagoljaškog pjevanja uskrsnog vremena iz Vrbnika na otoku Krku, Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, ur Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2003., 317-326.
 37. «Budimski lekcionari...» Dragutina Prohaske - prilog hrvatskoj glazbenoj historiografiji, Zbornik o Dragutinu Prohaski književnom povjesničaru i književnom kritičaru, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa - Osijek, 16. i 17. Svibnja 2002., ur. Tihomil Maštrović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003., 221-228.
 38. Lekcionari bosanskih franjevaca i glazba / Lectionaries by Bosnian Franciscans and Music, III.. Međunarodni simpozij 'Muzika u društvu' - Zbornik radova / III. International Symposium 'Music in a Society' - Collection of Papers, Sarajevo, 24.-26. listopada 2002., ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH - Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2003., 80-90; 81-90.
 39. Lekcionar franjevca Petra Kneževića i glazba, Zbornik o Petru Kneževiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme", Visovac -Skradin –  Knin, 28.-29. listopada 2002., ur. Alojz Jembrih, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Zagreb - Šibenik, 2003., 195-203.
 40. Prilog Josipa Andrića historiografiji crkvene glazbe, Glazbeni život Požege, II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega, 2004., 86-91.
 41. Prilog Josipa Vajsa hrvatskoj glazbenoj historiografiji, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.), Staroslavenski institut, Krčka biskupija, ur. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb - Krk, 2004, 56-66.
 42. Glagoljaško pjevanje u Istri: stručno i uporabno nazivlje, Zbornik radova s Trećeg međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad : Pučko otvoreno učilište, ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Novigrad, 2004, 237-246.
 43. Josip Štolcer Slavenski (1896.-1955.), Sonata religiosa za violinu i orgulje (1919.-1925.), Između moderne i avangarde. Hrvatska glazba 1910.-1960. / Between the Moderne and the Avant-Garde. Croatian Music 1910-1960, Radovi s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 13.-14. 12. 1996. / Proceedings of the Musicological Symposium held in Zagreb, Croatia, on December 13-14, 1996, Hrvatsko muzikološko društvo, ur. Eva Sedak, Zagreb, 2004., 245-251.
 44. Glazbeni prinos franjevca Marijana Lanosovića, Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2005., 474-485.
 45. Prinos Milana Rešetara hrvatskim muzikološkim temama i usporedba s istovrsnim prilozima Josipa Vajsa, Zbornik o Milanu Rešetaru književnom kritičaru i filologu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Beč, 25. rujna 2004., Dubrovnik, 1.-2. listopada 2004., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, ur. Tihomil Maštrović, Zagreb, 2005., 349-359.
 46. Socijalni status umjetnika u 19. st. na primjeru djelovanja Ivana Padovca, Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s medunarodnog znanstvenog skupa odrzanog u Zagrebu i Varazdinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000, ur. V. Katalinic & S. Majer-Bobetko, serija: Muzikoloski zbornici br. 12, HMD, Zagreb 2006, 77-84.
 47. Jagićev Archiv fur slavische Philologie i prilozi za povijest hrvatske glazbe, Zbornik o Vatroslavu Jagiću, književnom povjesničaru, kritičaru i filologu, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Beč, 1. listopada 2005., Varaždin, 13.-15. listopada 2005., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, ur. Tihomil Maštrović, Zagreb, Zagreb, 2007., str. 413-426.
 48. Pjevana misa u Škaljarima u Boki Kotorskoj, Međunarodni znanstveni simpozij, Tivat 2006., Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2007. (u tisku).


Pregledni radovi:

 1. "Sveta Cecilija" kao izvor podataka za proučavanje crkvene muzike (dijelom i svjetovne) u Bosni i Hercegovini, Sveta Cecilija, 2-3, Zagreb 1978, 128-132.
 2. Glagoljaško pjevanje (2002), www.culturenet.hr
 3. Bosnien–Herzegovina, II. Oesterreichisches Musiklexikon, Band 1, Abbado–Fux, Österreichische Akademie der Wissenschaften, ur. Rudolf Flotzinger, Wien, 2002., 191–193.


Popis stručnih radova:

 1. Programska i (ili) "čista" muzika, Lica, 3, Sarajevo 1975, 69-70.
 2. Nakon slušanja violinske sonate Josipa Slavenskog, Zvuk, 2, Sarajevo 1976, 57-61.
 3. Muzička kritika u Sarajevu,  Lica, 3-4, Sarajevo 1977, 57-63.
 4. Razvojni princip u Beethovenovoj klavirskoj sonati op.2 br. 1, Zvuk, 4, Sarajevo 1977, 24-30.
 5. Još jedno sjećanje na Beethovena, Treći program Radio- Sarajeva, 19, Sarajevo 1978, 703-705.

 


preneseno na novi web: 19. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica