Meni osobnih stranica


akademik Goran Muić, matematičar

Datum rođenja:

  • 07.10.1969

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (2018. - ...)
  • doktor znanosti (1997. - ...)

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju - PMF, Matematički odsjek, Sveučilišta u Zagrebu (2012. - ...)
  • član - Academia Europaea (2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2018. - ...)

 

 

Životopis

 

Vrhunski je znanstvenik koji se bavi modernom teorijom automorfnih formi čiji je program razvoja formulirao Robert Langlands, ovogodišnji dobitnik Abelove nagrade. Langlandsov program intenzivno se istražuje u najjačim svjetskim centrima i matematički je vrlo kompliciran, jer uključuje poznavanje raznorodnih matematičkih disciplina. Goran Muić izuzetno uspješno bavi se tom teorijom, u kojoj je dao izuzetno vrijedne doprinose. Neki od njegovih rezultata odigrali su ključnu ulogu u uspostavi Langlandovih funktorijalnosti, koje su važne u modernoj teoriji automorfnih formi i Langlandsovu programu. Njegovi su rezultati publicirani u vrhunskim matematičkim časopisima, od kojih izdvajamo Duke Mathematical Journal, International Mathematics Reseach Notices i Journal für die reine und angewandte Mathematik. On je u našoj sredini inicirao razvoj više smjerova moderne teorije automorfnih formi koji do sada nisu bili kod nas razvijeni te je uputio mlade matematičare u ta istraživanja.

Goran Muić rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je na studiju matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993., magistrirao 1996. i doktorirao 1997. godine. Od 1993. zaposlen je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje sada radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju. U razdoblju 1997. – 2000. boravio je na specijalizaciji na Matematičkom odsjeku Sveučilišta države Utah (Department of Mathematics, University of Utah), u Salt Lake Cityju. Godine 2004. dobio je Nagradu Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku. Dobitnik je Humboldtove stipendije za znanstvenu suradnju na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu, gdje je proveo jesenski semestar akademske godine 2005./2006. Kao Senior Research Fellow boravio je na Institutu Erwin Schrödinger (Das Erwin-Schrödinger-Institut für Mathematische Physik) u Beču od listopada 2008. do veljače 2009. Gostovao je na sveučilištima u SAD-u, Francuskoj, Japanu, Izraelu, Austriji, Mađarskoj i Njemačkoj, prilikom kojih je održao pozvana predavanja. Na Institutu Erwin Schrödinger u Beču organizirao je dva opsežna dvomjesečna programa koja su obuhvaćala sve važne smjerove istraživanja moderne teorije automorfnih formi i reprezentacija. Za člana Academije Europaeae izabran je 2016. godine.

https://web.math.pmf.unizg.hr/~gmuic/vita/vita.pdf