Meni osobnih stranica


akademik Goran Filipi

Datum rođenja:

 • 18.01.1954

Mjesto rođenja:

 • Zadar

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • profesor u miru - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za filološke znanosti (01.01.2019. - ...)
 • voditelj - Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu (01.04.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (10.05.2012. - ...)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (29.05.2008. - 10.05.2012.)

 

    

Goran FILIPI, rođen 1954. u Zadru, diplomirao je talijanski jezik i književnost te engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru (1979.). Kako je odrastao i školovao se u Izoli, od djetinjstva je aktivan trojezični govornik (hrvatski, slovenski, talijanski). Godine 1985. magistrirao je u Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku (smjer romanska lingvistika, u organizaciji i izvedbi Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), a 1991. je doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Katedri za talijanski jezik Filozofskoga fakulteta u Puli radio je od 1985. do odlaska u mirovinu 31. IX. 2019. (kao redovni profesor od 1998., u trajnom zvanju od 2005.), a na Fakultetu je obavljao različite dužnosti organizacijskoga i znanstvenoga tipa, pa tako u dva mandata i dužnost dekana. Niz godina (1996. – 2005.) predavao je talijansku povijesnu gramatiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a od 2003. redovito je predavao, kao gostujući profesor, talijanističke i lingvističke kolegije na Fakultetu za humanističke znanosti u Kopru. U više navrata kao gostujući profesor predavao je na Sveučilištu u Udinama. Gostovao je i na drugim inozemnim sveučilištima (Rim, Padova, Bologna, Celovec, Grac, Beč).


U znanstvenoistraživačkom radu bavio se ponajprije proučavanjem romanskih idioma na tlu Hrvatske (posebno Istre: istromletački, istriotski, istrorumunjski) te romansko-slavenskim jezičnim dodirima i prožimanjima (posebno u Dalmaciji i Istri). Nakon obrane doktorske disertacije, uz jednu uredničku, objavio je 23 knjige (od toga šest knjiga etimoloških studija o istrorumunjskom, četiri sveska jezičnih atlasa Istre /za istriotski, istromletački, istrorumunjski te pomorsku terminologiju istarskih govora/, tri etimološka rječnika /pučkog nazivlja brodogradnje, pučke istarske ornitonimije, pučke slovenske ornitonimije/ i dr.). Projekt Jezičnoga atlasa Istre, koji je započeo tijekom 1990-ih, a za koji je do sada objavio spomenuta četiri sveska /tri u suradnji/, nastavio je sa suradnicima i za lingvistički atlas istarskih čakavskih idioima (prikupljena građa u 50 punktova priređena je za tisak). Tako će ukupna jezična građa Istre biti arealno predočena i prikazana za 93 punkta. Osim knjiga, usporedno je objavio 81 znanstveni članak (uglavnom izvorni), 23 dijela ili poglavlja u knjigama, šest stručnih članaka, pet popularnih članka i 16 /tiskanih/ recenzija. Proučavajući romanske idiome na tlu Istre, pokazao je i istaknuo starinu hrvatske (kao na sjeverozapadu i slovenske) etničke i jezične sastavnice Istre pokraj stare i novije romanske, a u nizu članka i studija isticao je i pokazivao povezanost istarskoga etno-lingvističkoga prostora s ostatkom Hrvatske te posebno Dalmacije.

 

Bibliografija:  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=127736

 

Nagrade i priznanja:

 • 2009.: Nagrada GLASNIK ZNANOSTI – Univerza na Primorskem Koper
 • 2017.: Diploma de excelenţă 2017. –  Asociaţia Răsăritul Romȃnesc Chişinău
 • 2018.: Priznanje za cjeloživotnu posvećenost etimologiji i romansko-slavenskim jezičnim prožimanjima u Istri – Sveučilište Jurja Dobriile u Puli