Meni osobnih stranica


akademik Goran Durn

Datum rođenja:

 • 25.05.1962

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Rudarsko - geološko - naftni fakultet - Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)15535793

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju - Rudarsko - geološko - naftni fakultet - Sveučilišta u Zagrebu
 • dekan - Rudarsko - geološko - naftni fakultet - Sveučilišta u Zagrebu (2005. - 2009.)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za prirodne znanosti (01.01.2019. - ...)
 • predsjednik - Nacionalni odbor INQUA (27.03.2019. - ...)
 • predsjednik - Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (25.09.2019. - ...)
 • tajnik - Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (2015. - 2019.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (15.05.2014. - 12.05.2016.)

 

 

Više informacija na:

Osobna stranica na rng.hr

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 12. svibnja 2016.

    Goran DURN rođen je 1962. godine u Zagrebu. Doktorirao je 1996. godine u području prirodnih znanosti, u znanstvenom polju geologija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je kao autor ili u suautorstvu objavio 138 znanstvenih radova. Suautor je dvije knjige i održao je šest pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Citiranost njegovih radova prema Scopusu iznosi 443 (h-indeks = 13), a prema Google Scholaru 665 (h-indeks = 13, i10-indeks = 16). Znanstvenoistraživački rad Gorana Durna usmjeren je na mineraloška i geokemijska istraživanja glinovitih sedimenata, tala i paleotala te mineralogiju i geokemiju okoliša. Na listi najcitiranijih radova s tematikom terra rosse (crvenica) u bazi SCOPUS njegov rad o mineraloškim i geokemijskim značajkama terra rosse Istre objavljen u važnom CC pedološkom časopisu Geoderma najcitiraniji je rad na tu temu u svijetu. Na toj listi među deset najcitiranijih radova u svijetu, uz navedeni, nalaze se još dva njegova rada, i to na 5. i 8. mjestu. Sustavnim istraživanjem crvenica hrvatskoga krša bitno je pridonio poznavanju geneze toga tipa tla karakterističnog za cijeli mediteranski prostor. Kao znanstvenik boravio je u sljedećim inozemnim institucijama: 1) na Fakultetu prirodnih znanosti i primijenjenih znanosti o životu (University of Natural Resources and Applied Life Sciences), Beč, Austrija; 2) na Sveučilištu Eötvösa Loranda (Eötvös Lorand University), Budimpešta, Mađarska; 3) na Sveučilištu Komenskoga (Comenius University), Bratislava, Slovačka; 4) na Saveznom institutu za prirodne znanosti i geoznanosti (Federal Institution for Geosciences and Natural Resources), Hannover, Njemačka; 5) na Institutu za istraživanje Zemljine kore (Institute of Earths Crust), Sankt Petersburg, Rusija i 6) u Nacionalnom laboratoriju Argonne (Argonne National Laboratory), Washington DC, SAD. Aktivno je kao voditelj ili suradnik sudjelovao u radu šest međunarodnih projekata, jednom FP7 projektu i sedam domaćih znanstvenih projekta koji su završeni. Trenutno kao suradnik sudjeluje u dva projekta Hrvatske zaklade za znanost, vodi jedan hrvatsko-njemački bilateralni projekt i kao suradnik sudjeluje u dva austrijsko-hrvatska bilateralna projekta. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Geologia Croatica i recenzent je 12 CC časopisa. Pozvani je urednik za specijalni broj CC časopisa Quaternary International (Q1 časopis prema Scimagu) pod nazivom Quaternary in Croatia, a koji će izaći u 2017. godini. Bio je predsjednik ili član znanstvenog odbora 7 međunarodnih znanstvenih skupova i član organizacijskog odbora 3 međunarodna znanstvena skupa. Nastavnik je na više kolegija diplomskog i doktorskog studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, na diplomskom studiju Šumarskog fakulteta i na združenom doktorskom studiju (Joint Doctoral Programme) Geo-Engineering and Water Management (Tehničko sveučilište u Grazu, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Mariboru & Sveučilište za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti; Graz University of Technology, University of Zagreb, University of Maribor & Budapest University of Technology and Economics). Mentor je velikog broja diplomskih radova, jednog magistarskog rada i šest doktorskih disertacija te član povjerenstava diplomskih i doktorskih radnji na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Agronomskom fakultetu i na Otvorenom učilištu u Berlinu (Freie Univesität Berlin), u Njemačkoj. Bio je prodekan za nastavu i studente (2001. – 2005.) i dekan (2005. – 2009.) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Ekspert je Europske komisije za evaluaciju znanstvenih projekata iz geoznanosti i okoliša za projekt Horizon 2020. Od 2015. godine obnaša funkciju tajnika Znanstvenog vijeća HAZU za zaštitu prirode. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području prirodnih znanosti i matematike za 2012. godinu, a 2014. godine postaje član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na početku Domovinskog rata prijavio se kao prevodilac u Hrvatski ured pri Promatračkoj misiji Europske komisije (European Commission Monitoring Mission – ECMM) te je tijekom 1991. i 1992. godine kao predstavnik Hrvatskog ureda i prevodilac ECMM timova obišao gotovo sva agresijom zahvaćena područja Hrvatske.

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014. (III. RAZRED ZA PRIRODNE ZNANOSTI - Član suradnik)

 

 


novelirano: 17. svibnja 2016.
postavljeno: 26. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica