Meni osobnih stranica


akademik Goran Pichler

Datum rođenja:

 • 24.02.1946

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385(01)4698807
 • faks: +385(01)4698889

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju - Institut za fiziku (1987. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2019. - ...)
 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. - ...)

 

CV - lipanj 2010.

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

     Goran PICHLER, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu za fiziku (IF) u Zagrebu, predložen je za redovitog člana HAZU u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Prijedlog je podnijelo i Znanstveno vijeće IF-a. Rođen je 1946. u Zagrebu. Diplomirao je i magistrirao fiziku na PMF-u u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Kielu s temama iz atomske i molekulske fizike. Bio je direktor IF-a i voditelj Odjela za fiziku
ioniziranih plinova. Isto tako bio je i jest voditelj niza međunarodnih (SAD, Njemačka, Austrija) i domaćih projekata ostvarivši prepoznatljiva znanstvena postignuća u femtosekundnim laserskim istraživanjima te stvaranju i detekciji ultrahladnih molekula. Član je Američkog društva za fiziku (American Physical Society) (član od 2000.; uvršten u vršnih 0,5 % članova), engleskog Instituta za fiziku(Institute of Physics), Europskog društva za fiziku (Europhysics Society), Njemačkog društva za fiziku (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Hrvatskog fizikalnog društva (čiji je predsjednik bio u dva mandata). G. Pichler bio je i član niza odbora međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Ostvario je plodnu međunarodnu suradnju ( von Humboldt fellow, višekratno kao gostujući profesor). Izvodio je i izvodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na PMF-u u Zagrebu. Bio je mentor pri izradi 25 magistarskih i doktorskih disertacija; neki njegovi doktorandi sada su znanstveni savjetnici u trajnom zvanju. Održao je 40 pozvanih predavanja na skupovima najviše razine. Recenzent je niza znanstvenih časopisa. Dobitnik je državne nagrade za znanost RH. Objavio je 160 znanstvenih radova s velikim odjekom (oko 1900 citata ) u vrlo priznatim međunarodnim časopisima. Glavni interesi G. Pichlera u kojima je ostvario međunarodno prepoznatljiva postignuća jesu: femtosekundna laserska spektroskopija; ultrahladne molekule; stvaranje plazme laserom ili u električnom izboju u molekulskom plinu miješanom s alkalijskim parama s primjenom u energetici; laserom vođeni procesi u atomskim parama i molekulskim plinovima te većim nakupinama čestica i živih stanica; laserska medicina i stomatologija; međudjelovanje laserskog zračenja sa živim tkivom; sudarni i radijativni procesi u čistim i miješanim metalnim parama i plazmi pomoću linearne i nelinearne spektroskopije; laserska spektroskopija međumetalnih eksimera i njihovih iona kao kandidata za nove lasere i naprave za pretvorbu energije. G. Pichler dokazao se kao vodeći znanstvenik u laserskoj, atomskoj i molekulskoj fizici u Hrvatskoj. Vrlo je aktivan u akademskoj sredini, održao je niz predavanja u društvima fizičara, surađuje sa Zavodom za školstvo, sudjeluje u seminarima i drugim oblicima usavršavanja nastavnika fizike. Na osnovi znanstvenih postignuća dr. sc. Gorana Pichlera, uz uvjerenje da će njegova znanstvena djelatnost i u budućnosti biti barem toliko uspješna, preporučuje se njegov izbor za redovitog člana HAZU.

 


postavljeno: 24. svibnja - ponovno postavljeno: 23. srpnja 2010.
urednica D. Torbica