Meni osobnih stranica


akademik Frano Kršinić

Datum rođenja:

 • 23.08.1947

Mjesto rođenja:

 • Lumbarda, otok Korčula

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)(20)712009

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • naslovni redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti - polje biologija - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. - ...)
 • znanstveni savjetnik u miru - Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (2013. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Arboretum Trsteno (26.11.2008. - 26.10.2011.)
 • predsjednik - Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (23.02.2011. - 26.10.2011.)
 • predsjednik - Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (23.02.2011. - 26.10.2011.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (18.05.2000. - ...)
 • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. - 18.05.2000.)

 

ŽIVOTOPIS

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Lumbardi i Dubrovniku
 • Gimnazija u Dubrovniku
 • Studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomski studij struka Oceanologija, Sveučilište u Zagrebu
 • Doktorat prirodnih znanosti iz područja biologije PMF, Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenje

 • Od 1972 radi neprekidno u tadašnjem Biološkom institutu a sada Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Laboratorij za ekologiju planktona u Dubrovniku (od siječnja 2013. u mirovini)

Znanstveno-nastavna zvanja

 • Znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu od 1989.-2013.
 • Naslovni redovitog profesor iz područja prirodnih znanosti - polje biologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 19. lipnja 1997. godine.

Članstvo:

 • Hrvatskog biološkog društva
 • Hrvatskog ekološkog društva
 • International association of radiolarian paleontologists; 
 • Commision internationale pour l'exploration scientifique de la mer Mediterranee, Monaco;
 • World Association of Copepodologist (WAC).
 • Nacionalni koordinator u International Association for Biological Oceanography od 2008.

Nagrade:

 • Nagrada za inovaciju 1990. DIATUS, Društvo izumitelja i autora tehničkih unapređenja, Split.
 • Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998)
 • Godišnja Državna nagrada za znanost za 2007.

Organizacijska djelatnost:

 1. Voditelj laboratorija za ekologiju planktona u Dubrovniku
 2. Predsjednik Znanstvenog savjeta za prirodnoznanstvena istraživanja Jadranskog mora HAZU (... - 26.10.2011)
 3. Voditelj Arboretuma HAZU, Trsteno (...- 26.10.2011.)

Znanstveni i stručni skupovi:

 1. Sudjelovao na 25 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
 2. Bio član organizacijskog odbora kongresa C.I.E.S.M. Split 1976. i IV simpozija jugoslavenskih oceanografa, Split 1980. godine.

Znanstveni projekti:

 1. Zagađenje mora SIZ IV od 1976 do 1980
 2. Research on the effects of pollutants on marine organisms and their populations" MED-POL IV (FAO (GFCM)/ UNEP)
 3. Efekti polutanata na monokulture fitoplanktona;
 4. Distribucija planktona, trofički i regenerativni odnosi" (1-08-093)
 5. Tema: "Strukturne promjene između zooplanktonskih skupina u Jadranskom moru
 6. Program: "Strukturni i trofički odnosi u pelagijalu Jadrana"
 7. Hrvatsko-britanski projekt (ALIS 041): Biodiversity and ecological radiation of copepod crustaceans in the Adriatic Sea.
 8. Strukturne i trofičke promjene u pelagijalu jadranske kontinentalne podine (0001001)
 9. Uloga planktonskih zajednica u protoku energije i kruženju tvari u Jadranu (No. 001-00113077-0845).

Nastavna djelatnost:

Sudjelovanje u nastavi poslijediplomskog studija prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 1987. godine:

 1. obvezatni kolegij: "Povijest istraživanja mora"
 2. izborni kolegij: "Zooplankton Sredozemnog i Jadranskog mora"

Sudjelovanje u nastavi diplomskog studija: Biologija i ekologija mora, Sveučiliąta u Splitu.

 1. izborni kolegij: "Ekologija estuarija"

Voditeljstvo teza:

 1. diplomski radovi
  D. Lučić, M. Rudenjak, J. Mikuą, M. Batistić, M. Hure, 2002.
 2. magistarski radovi
  V. Onofri, 1984: D. Mušin, 1984; D. Lučić, 1985; M. Rudenjak-Lukenda, 1985; M. Batistić, 1994; J. Mikuą, 1995; N. Bojanić, 1998; O. Vidjak, 1998; I. Brautović, 1998
 3. disertacije
  D. Lučić, 1996; J. Njire 1999: M. Batistić, 1999, N. Bojanić, 2002; I. Brautović, 2003; O. Vidjak, 2004, Bojanić-Varezić, 2011.

Uređivanje publikacija:

Član uredničkih savjeta znanstvenih časopisa:

   1. Natura Croatica
   2. Acta Adriatica

 Dužnosti i društvene aktivnosti:

 1. Osnivač i voditelj laboratorija za ekologiju planktona u Dubrovniku do 2006.
 2. Ravnatelj Biološkog zavoda IOR-a u Dubrovniku 1990. i 1991.
 3. Vodio revitalizaciju Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku od 1992. do 2008.
 4. Član Upravnog vijeća IOR-a, Split.
 5. Član Područnog vijeća za prirodne znanosti.
 6. Član Nacionalnog znanstvenog vijeća i Nacionalnog vijeća za znanost RH.
 7. Član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.
 8. Predsjednik Mjesne zajednice "Grad" u Dubrovniku i član Izvršnog vijeća SO Dubrovnik 1990.-1993.
 9. Zamjenik Gradonačelnice grada Dubrovnika 2007. i 2008.

 

 


novelirano: 29. siječnja 2013.
urednica: D. Torbica