Meni osobnih stranica

Prilozi u knjigama

Hrvatska književnost sedamnaestog stoljeća U: Povijest hrvatske književnosti, knj. 3, izd. Liber i Maldost, Zagreb 1974, str. 175-292.

Opće značajke

Na smjeni stoljeća

 • Vjesnici novog stila
 • Juraj Baraković i ostali pisci sjeverne i srednje Dalmacije

Doba najvećeg uspona

 • Ivan Gundulić
 • Ivan Bunić

Melodrama

 • Junije Palmotić
 • Nakon Palmotića

Književnost u sjevernoj Hrvatskoj

 • Pisci nabožne struje
 • Nekonvencionalni Rattkay
 • Zrinski i Frankopan
 • Pavao Ritter Vitezović

Dubrovačka komedija XVII. stoljeća u znaku književnih društava

 • Akademije u Dubrovniku, Zadru i Splitu
 • Petar Kanavelović
 • Jeronim Kavanjin
 • Ignjat Đurđević

Izabrana djela, u: Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 162 (s N. Ivanišinom, M. Vaupotićem, N. Mihanovićem i D. Jelčićem), Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1984, str. 7-90.
Studije:

 • Držićeva Mande prema talijanskoj književnosti
 • “Robinja” Hanibala Lucića
 • Fantazijsko i zbiljsko u Vili Slovinki Jurja Barakovića

Književnost Zadra pod mletačkom upravom, Prošlost Zadra, III. (s T. Raukarom, I. Petriciolijem i Š. Peričićem), izd. Narodni list i Filozofski fakultet u Zadru, Zadar, 1987, str. 303-352, 413-454, 567-586.
Poglavlja:

8. Počeci svjetovne književnosti

  1. Počeci svjetovne književnosti
  2. Petar Zoranić
  3. Brne Karnaruti

10. U znaku protureformacije i slovinstva

 1. Šime Budinić
 2. Juraj Baraković
 3. Bez obnavljanja

15. Akademije

 1. Akademije
 2. Ivan Tanzlinger zanotti
 3. Kulturni i književni rad u XVIII. stoljeću