Meni osobnih stranica

Ostali prilozi

Mavro Vetranović A. Pjesnik u svome vremenu – I.Pjesnik; II. Intimna biografija.
U: Radovi instituta JAZU u Zadru, sv. IV – V, Zagreb, 1959, str. 175-214.

Mavro Vetranović B. Književni rad; III. Veze s prethodnicima; IV. Poezija; V. Zaključak. U: Radovi instituta JAZU u Zadru, sv. VI – VII, Zagreb, 1960, str. 319-392.