Meni osobnih stranica

Knjige

Komički teatar Marina Držića / Umjesto uvoda /

 • K djelu
 • U izvore
 1. Domaći korijeni
 2. Strani poticaji
 • U strukturu

(Uz Rječnik manje poznatih riječi i izraza i Bilješku o piscu). Izd. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1968, 382. str.

Po stazi netlačeni, Čakavski sabor, Split, 1977, 244 str.

 • Čakavski pjesnici u okviru hrvatske renesansne književnosti
 • “Robinja” Hanibala Lucića
 • Poema o ribanju i ribarskom prigovaranju
 • Po stazi netlačeni
 • Proslavljanje domovine u djelu P. Zoranića (Struktura i funkcija Zoranićevih “pripovisti”)
 • Osnovi Zoranićeve poetike
 • Brne Karnarutić
 • Juraj Baraković
 • Barakovićevo lutanje morem
 • O kompozicijskim osobitostima “Vile Slovinke”
 • Bugarštica o majci Margariti

Iz naše književne prošlosti
(Studije iz starije hrvatske književnosti), Književni krug Split, Split, 1990, 225 str.

Rasprave:

 

 • Odnos prema književnoj baštini u hrvatskoj znanosti o književnosti u XIX. stoljeću
 • Vatroslav Jagić o problematici hrvatske renesansne književnosti
 • Mihovil Kombol – povjesničar hrvatske književnosti do preporoda
 • Marulić i zadarski pjesnici XVI. i XVII. stoljeća
 • “Tumačenje blaženoga Hieronima” u Planinama Petra Zoranića
 • Zoranić i Kožičić
 • Prisutnost i funkcija danteovske motivike u Planinama Petra Zoranića
 • Vetranovićeva prikazanja i srednjovjekovna tradicija
 • Prikazanje Mavra Vetranovića u redakciji Matije Divkovića
 • Satiričko u djelu Mavra Vetranovića
 • O nasljeđu antike u hrvatskoj renesansnoj komediji
 • Farse Nikole Nalješkovića
 • Korelacija izraza i umjetničke ideje u Karnarutićevu spjevu o sigetskoj katastrofi
 • Kako je nastajala Vila Slovinka Jurja Barakovića
 • Odjeci Vergilijeve Eneide u Vili Slovinki Jurja Barakovića
 • Dometi “Drage, rapske pastirice” Jurja Barakovića
 • Barokni spjevovi s historijskom temom u hrvatskoj književnosti
 • O recepciji Gundulićeva “Osmana” prije njegova prvog tiskanja
 • Ivan Tanzlinger Zanotti, zadarski književnik 17. i poč. 18. stoljeća
 • Pouka i poruka Grabovčeva “Cvita razgovora”
 • Društveni odnosi u komedijama Tita Brazovačkoga

Iz starije književnosti hrvatske, Erasmus naklada, Zagreb, 1998, 256. str. (Manualia univesitatis, 2)

Rasprave:

 • Zadarski književni krug na razmeđu srednjovjekovnog i novovjekog tipa kulture
 • Paralelizam tematske orijentacije u hrvatskih pjesnika latinskog i hrvatskog izraza u XV. i XVI. stoljeću
 • Svjedočenja pjesničkih poslanica u hrvatskoj renesansnoj književnosti
 • O nekim aspektima Zoranićeva proznog izraza prema hrvatskoj srednjovjekovnoj prozi
 • Ribarstvo i more kao predmet i izraz u pisaca zadarskoga književnog kruga od XV. do XVII. stoljeća
 • Hektorović uz Marulića i Zoranića svjedok osebujnosti hrvatske renesansne književnosti
 • Dramski prostor i dramsko vrijeme u komedijama Marina Držića
 • Šime Budinić – lirik i prevodilac psalama Davidovih
 • Antun Sasin – pripovjedač o ratnim zbivanjima kod Siska 1593. godine
 • Juraj Baraković i Novigrad
 • Pitanja jezika i pisma Propagandnih izdanja u sklopu Kašićevih jezikoslovnih intencija
 • Ivan Mršić otvara novo područje hrvatskoj pjesničkoj riječi
 • Katalozi u funkciji epizoda u Gundulićevu Osmanu
 • Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića prema Osmanu Ivana Gundulića
 • Plandovanja – i nakon stoljeća živa poezija
 • Tragikomički i komički teatar u Dubrovniku XVII. stoljeća
 • Frankopanova ostavština u ježićevim izdanjima
 • O adespotnim stihovanim sastavima zadarskog književnog kruga u XVII. stoljeću
 • Književna društva u Dalmaciji od XVI – XVIII. stoljeća