Meni osobnih stranica

Objavio preko dvjesto znanstvenih i stručnih radova: studija, članaka i povijesnih priloga na hrvatskom i na stranim jezicima u zemlji i inozemstvu.

Svojim prilozima sudjelovao u

  • projektu HAZU Hrvatska i Europa. Rano doba hrvatske kulture, sv. I, Zagreb 1997, str. 217-236, i

  • katalogu vatikanske izložbe Hrvati - kršćanstvo, kultura, umjetnost, objavljenom u engleskoj i talijanskoj verziji (Zagreb 1999, str. 51-68;

  • pripremio kritičko izdanje rasprave Disputatio inter christianum romanum et patarenum bosnensem Pavla Dalmatinca (+1255.) za najnoviji broj Starina (Zagreb 2000.).