Eduard Vargović

Datum rođenja:

 • 19.11.1946

Mjesto rođenja:

 • Varaždin

Adrese:

 • Adresa: Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Vladimira Nazora 14, 42000 Varaždin

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • magistar (13.03.1987. - ...)

Institucije:

 • upravitelj - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu (01.11.1994. - 31.12.2013.)
 • viši stručni suradnik za znanstveno polje filozofija u području humanističkih znanosti - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu

Funkcije u Akademiji:

 • upravitelj - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu (01.11.1994. - 31.12.2013.)

 

Biografija:

 

     Rođen sam 1946. godine u Varaždinu gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1965. upisujem Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu studijsku grupu filozofija i sociologija i diplomiram 1970. Iste godine počinjem raditi na gimnaziji „Ivo Marinković“ u Koprivnici gdje predajem filozofsku grupu predmeta (filozofija, sociologija, logika i psihologija i tadašnje društveno-političko uređenje). 
     Godine 1975. dolazim na Srednjoškolski centar „XXXII divizija“ Varaždin, također za profesora društvene grupe predmeta gdje radim do 1992. kada se prelazim na novo formiranu Gospodarsku školu Varaždin na kojoj radim do 1994. godine.
     Godine 1982. upisujem, postdiplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završavam obranom radnje 1987.
Od 1984. do 1987. radio sam kao  vanjski suradnik-predavač na Filozofskom fakultetu Pedagogijske znanosti odsjek u Čakovcu.
     Od 1994. radim na mjestu upravitelja Zavoda HAZU Varaždin.
     Živim u Varaždinu.

Područja znanstvenog interesa:

 1. Problemi komuniciranja – filozofski, sociološki i psihologijski aspekti; posebno vezani za tzv. kontaktna zanimanja; prodavači, ugostitelji, šalterski djelatnici.
 2. Problemi obrazovanja uopće a posebno odgojni nastavni aspekti djelovanja škole
 3. Istraživanja povijesti knjige i knjižnog blaga Varaždina
 4. Istraživanja povijesti školstva Varaždina
 5. Rad u Zavodu HAZU Varaždin: moderiranje projekata, organizacija skupova, tiskanje knjiga
 6. Organizacija rada Zavoda; dokumentacija, knjižnica. arhiviranje, nabavka potrebne tehničke i ostale opreme

Bibliografija (izbor):

 • Bibliografija radova do  2000. godine:

Knjige (uredničke):

 1. Stjepana Ozimeca: "Pedagoške kapi uz psihološke iskre", Urednik i recenzent knjige, izdanje Društvo "Naša djeca" Varaždin, 1990.

Izvorni znanstveni radovi (A2):

 1. "Za relevantan položaj filozofije u školi", Metodički ogledi, 1/1990., 61-69 (izvorni znanstveni rad)

Izvorni znanstveni radovi (ostalo):

 1. "O Blochovoj ideji utopije", Marksističko obrazovanje, 2/1985., 129-132 (nekategorizirano)

Pregledni radovi (A2):

 1. "Dnevni snovi, stvaralaštvo, odgoj", Metodički ogledi, 5/1992., 65-71 (pregledni članak)

Pregledni radovi (ostalo):

 1. "Važnost psihologije u obrazovanju prodavača", časopis "Suvremena trgovina", 1-2/ 1992.

Stručni radovi (ostalo):

 1. "Učenička pitanja u nastavi Osnove marksizma. Razvijanje pismenog izraza", Bilten za nastavu filozofije , 22/1976., 40-42 (članak nema kategorizaciju)
 2. "Znamo li postaviti prava pitanja?", Marksističko obrazovanje, 3/1979., 263-268 (članak nema kategorizaciju)
 3. "Nastava marksizma i socijalističkog samoupravljanja na području zajednice općina Varaždin", Marksističko obrazovanje, 2-3/1986., 75-81 (članak nema kategorizaciju)
 4. "Bibliografski izvori o Metela Ožegovića"- izbor, Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović u Varaždinu, broj 1. 1996., 113-119 (članak nije kategoriziran)
 5. "Bibliografski izvori o Metelu Ožegoviću", Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 8/9. 1996. (recenzija HAZU), 135-149 (stručni rad)
 6. "Knjižnica Zbornog kaptola čazmansko-varaždinskog", Radovi, isto (recenzija HAZU), 91-103 (stručni rad)
 7. "Knjižnica u dvorcu Trakošćan", Radovi, isto (recenzija HAZU), 91-103 (stručni rad)
 8. “Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu”, suautor s dr. Franjom Ružom, Encyclopaedia moderna, 48., HAZU i institut Ruđer Bošković Zagreb 1998., 37-42 (članak nema kategorizaciju)
 9. “Knjižno blago varaždinskih crkvi” , E.M. , isto, 83-87 (članak nema kategorizaciju)
 10. Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-1998. suautor s prof. dr. sc. Franjom Ružom , Radovi Zavoda 10/11, Varaždin, 1998. (separat radova posvećen akad. Andri Mohorovičiću), Recenzija uredništva, 93-115 (članak nema kategorizaciju)
 11. “Važno je slušati”, časopis Estetika, Europska stručna naklada, Zagreb 1/2000., 44-47
 12. 12. “Priprema za posao”, časopis Estetika, Europska stručna naklada, Zagreb 2/2000, 50-53
 13. “Korisnikove želje - zašto su važne?”, časopis Estetika, Europska stručna naklada, Zagreb 5/2000, 47-48

Ostali članci:

 1. "Marksizam i Hegel L. Collettia" (Nolit, Beograd, 1982.), Filozofska istraživanja, 8/1984., 137-139. (prikaz)
 2. " Aristotel - Fizika - prikaz knjige "Marksističko obrazovanje",1/1988. (prikaz)

Novinski popularno-znanstveni i stručni članci:

 1. "Rezultati jedne ankete", Osvit, časopis gimnazije "Ivo Marinković", Koprivnica, 29/1971., 22-24
 2. "Strip ili da li znamo čitati", istraživanje o stripu, Mladi radnik, list SC "XXXII divizija", Varaždin, 5/1978.
 3. "Čovjek i povijest", Mladi radnik, 6/1978.
 4. "Marksizam i samoupravljanje", Mladi radnik, 8/1980.
 5.  "Na razini skripte", prikaz udžbenika D. Stary:Osnove poslovne psihologije za ugostitelje i hotelijere, Školske novine, 20.04. 1982.
 6. " Za svaku knjižnicu" prikaz: Mitologija, ilustrirana enciklopedija, Školske novine, 20.09. 1983.
 7. "Više od priručnika", prikaz priručnika: Medicinska psihologija i mentalna higijena ( Brajša-Ozimec), Školske novine, 11.09. 1984.
 8. "Sto godina obrazovanja obućara" ( stručni novinski članak), Varaždinske vijesti, 9.10. 1986.
 9. "Tri značajne obljetnice", iz povijesti CUO " XXXII divizija" Varaždin Varaždinske vijesti, 11.12. 1986. (stručni novinski članak )
 10. "Tradicija duža od stoljeća", izvodi iz povijesti školstva u Varaždinu, Školske novine, 16.12. 1986. (stručni novinski članak)
 11. "Porodica-škola-društvo" I-II-III, Varaždinske vijesti, 16.-23.-30.07. 1987.
 12. " Za stvaralački rad", prikaz knjige H. Jovan: Timska nastava, Školske novine, 6.10. 1987.
 13. "Odgoj kreativnosti", prikaz knjige S. Ozimeca: Odgoj kreativnosti, Varaždinske vijesti, 24.12. 1987.
 14. "Odgoj kreativnosti", 183-186, čas. Umjetnost i dijete 4/1988.
 15. "Obrazovanje lako mentalno retardirane omladine u Centru usmjerenog obrazovanja "XXXII divizija" Varaždin, časopis " Naš prijatelj" - izdavač Savez društva za pomoć MR osoba u SRH - Zagreb, br. 35-36/ 1988.
 16. "Proslavljen dan Centra", Školske novine, 12.01. 1988. (novinski članak)
 17. "O psihologiji ni slova", kritičko zapažanje o položaju psihologije u srednjoj školi, Školske novine, 2.02. 1988.
 18. "Učenje-čitanje-stvaralaštvo" I-II-III-IV, Varaždinske vijesti, 14.-21.-28.01-4.02. 1988.
 19. "Izostanci i radna disciplina" I-II-III, Varaždinske vijesti, 8.-15.-22.12. 1988.
 20. "Vrijedni rezultati", Školske novine, 20.12. 1988. (novinski članak)
 21. "Ličnost - riječ dvije o nama", Varaždinske vijesti, 16.02. 1989.
 22. "Čemu psihologija?", Varaždinske vijesti, 23.02. 1989.
 23. "Školske teme i dileme" I-II, Varaždinske vijesti, 2.-9.03. 1989.
 24. "Kapitalno djelo pedagoške psihologije", prikaz knjige V. Ouklander: Prozori u svet naše dece, Školske novine, 21.03. 1989.
 25. "Odrasli đaci" I-II-III, Varaždinske vijesti, 20.-27.04.-4.05. 1989.
 26. "Jednom prijatelju...", Varaždinske vijesti, 11.05. 1989.
 27. "Porodica i kultura" I-II, Varaždinske vijesti, 17.-24. 08. 1989.
 28. "Roditeljska briga", Varaždinske vijesti, 14.12. 1989.
 29. "Dječja pitanja", Varaždinske vijesti, 15.03. 1990.
 30. "Riječ - to smo mi", Varaždinske vijesti, 22.03. 1990.
 31. "Zarobljenici,...", Varaždinske vijesti, 29.03. 1990.
 32. "Pedagoške kapi" S. Ozimeca, Varaždinske vijesti, 10.05. 1990
 33. "Televizija u kući" I-II, Varaždinske vijesti, 10.-17. 05. 1990.
 34. "Markantno ime novije povijesti", Školske novine, 27.12. 1990.
 35. "Bibliografski izvori o Metelu Ožegoviću", Varaždinske vijesti, 27.12. 1990. (stručna recenzija)
 36. "Zašto filozofija u školi?", Školske novine, 26.02. 1991.
 37. " Knjiga je znak Varaždina", Varaždinske vijesti, 28. XII. 1992.

Ostali radovi:

 1. Spomenica Varaždinskog muzeja 1925.-1935. (izdanje 1995.) član Uredništva
 2. RADOVI Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin
  •    broj 8/9 - 1996.;član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 10/11 - 1998.; član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
 3. Gustav Piasek: Zdravstvo Varaždina do konca 19. st., Zavod HAZU Varaždin, Varaždin 1996. Član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
 4. Zbornik 600 godina Ivanca, Grad Ivanec i Zavod HAZU Varaždin, Ivanec, 1997. član Uređivačkog odbora i tehnički urednik
 5. Dada Ruža: Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja, Zavod HAZU Varaždin, 1998., Član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
 6. Juraj Mulih: Abeczevicza, Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik i Zavod HAZU Varaždin, voditelj projekta za Zavod HAZU u Varaždinu
 7. Mira Ilijanić: Urbanizam, graditeljstvo, kultura, Grad Varaždin i Gradski muzej Varaždin, Varaždin, 1999.; član Uredničkog savjeta, tehnički urednik, korektura
 8. Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa: Kajkavsko narječje i književnost u nastavi, 1996.-2000., Čakovec, 2000. član Organizacijskog odbora
 9. Radovi sa stručno-znanstvenog skupa: Kajkavsko narječje i književnost u nastavi,tiskani u časopisu Učitelj¸VUŠ Čakovec, član Organizacijskog odbora.
 • Bibliografija radova poslije  2000. godine:

Knjige (uredničke):


 1. Zbornik radova: 300 godina Uršulinki u Varaždinu, Zavod HAZU Varaždin i Uršulinski samostan u Varaždinu, Varaždin 2003., urednik Zbornika i tehnički urednik.
 2. Zbornik radova: Adolf Jurinac i njegovo djelo, Zavod HAZU Varaždin, GMV i Gimnazija Varaždin, Varaždin, 2004. urednik Zbornika i tehnički urednik.
 3. “Ladislav Šaban-ostavština za budućnost”, Zbornik radova, HAZU, Varaždin i VBV, 2006. urednik ( s dr. sc. Ennio Stipčevićem) i tehnički urednik
 4. Zbornik radova:”Franjo Košćec i njegovo djelo”, izdavači HAZU, Zavod u Varaždinu, GMV, Prva gimnazija Varaždin, Hrvatsko entomološko društvo, Varaždin, 2008. Urednik; tehnički urednik; član Organizacijskog odbora znanstvenog skupa:”Franjo Košćec i njegovo djelo”, Varaždin, 2008.

Skripte i omeđene publikacije (autorski rad):

 1. "Osnove djelotvornog komuniciranja s gostima", priručnik za seminar "Gostoljubivost u prvom planu" - suautor uz dr. Franju Šulaka i dr. sc. Gorana Bubaša. Izdavač DP "FOING" d.d. Varaždin (recenzent mojeg teksta, dr. sc. Franjo Šulak)
 2. "Priručnik za edukaciju prodavača", suautor uz dr. sc. Franjo Šulaka i prof. Gorana Bubaša. Izdavač DP "FOING" d.d. Varaždin. (recenzent mojeg teksta, dr. sc. Franjo Šulak)

Izvorni znanstveni radovi (ostalo):

 1. Od Gremijalne do Gospodarske škole Varaždin (1846.-1992.-2006.); uvodna studija; suautor mr. sc. Željko Klaić u “Godišnjak Gospodarske škole”, 2006.

Pregledni radovi (A2):

 1. “Varaždin i njegovo knjižno blago”, Zbornik radova Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 2001.- 2003., MH Varaždinske Toplice, 2004., 315-326 (pregledni rad)

Stručni radovi (A1):

 1. “Knjižno blago Varaždina”, Zbornik soboškega muzeja, Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2001., 89-100. (članak nema kategorizaciju)

Stručni radovi (A2):

 1. „Kulturno značenje ponašanja i komuniciranja u školi“, Metodički ogledi, vol. 9 (2002), Zagreb, 39-53 (stručni članak)
 2. „Priprema za posao-Uvodni tekst i prijedlog obrade metodske jedinice“, Metodički ogledi, vol. 10 (2003), Zagreb, 39-55 (stručni članak)
 3. Neke značajke i prijedlozi obrade nastavne cjeline o djelotvornom komuniciranju između prodavača i kupca, Metodički ogledi, vol. 13 (2006.) Zagreb ( siječanj-lipanj 2006.), 107-122 (stručni rad)
 4. Bilješke jednog učitelja – problemi i ideje, upućivanja i iskustva, Metodički ogledi, 26 vol. 14 (2007.) 2, Zagreb (srpanj-prosinac), 119-143 (članak nije kategoriziran)

Stručni radovi (ostalo):

 1. Kratka povijest školskih listova – dokumenti o nama; suator Zoran Mihalina, prof. u “Godišnjak Gospodarske škole”, 2006. (stručni rad)

Ostali članci:

 1. Godišnjak Gospodarske škole Varaždina (urednički predgovor), 2006.

Ostali radovi:


 1. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin
  •    broj 12/13 – 2001.; član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 14/15 – 2004.; član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 16/17-2006; član Uredničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 18/2007. ; član Ureničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 19/2008.; član Ureničkog savjeta; tehnički urednik
  •    broj 20/2009.; član Ureničkog savjeta; tehnički urednik
 2. Monografija Pošta sjeverozapadne Hrvatske, HP i Zavod HAZU Varaždin, Varaždin, 2002., tehnički urednik
 3. van Grabar: Dvadeset godina Zavoda HAZU Varaždin 1983.-2003., Zavod Hazu Varaždin, Varaždin, 2003., fotografije u knjizi.
 4. Recenzije knjigâ: Serijal bogatog oca; izdanje Katarina Zrinski, d.o.o. Varaždin, 2004.
 5. “Godišnjak Gospodarske škole” u povodu obljetnica: 160. godina obrazovanja prodavača (1846.), 120. godina obrtničke škole Varaždin (1886.), 30 godina školske zgrade (1976.) i 10 godina Školskog sportskog društva Gospodarske škole Varaždin, Varaždin 2006.
 6. Ivan Grabar/Denis Peričić: Zavičajnost Miroslava Krleže, Zavod HAZU Varaždin, knjiga 17, 2007. fotografija, naslovna stranica
 7. Recenzent udžbenika Psihologija prodaje u izdanju ŠK Zagreb, 2008.
 8. Zbornik radova: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009., Zavod HAZU Varaždin, Grad Varaždin i Varaždinska županija, 2009.; tehnički urednik

 

 


postavljeno: 17. lipnja 2010.
ponovno postavljeno: 14. listopada 2010.
urednica: D. Torbica