Meni osobnih stranica


Erich Thenius

Datum rođenja:

  • 1924

Mjesto rođenja:

  • Opatija

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za prirodne znanosti (09.06.1983. - ...)

Erich THENIUS, austrijski paleontolog, rođen je 26. prosinca 1924. u Opatiji. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Badenu kod Beča, a studij paleontologije, zoologije, botanike i geologije završio je na Sveučilištu u Beču te 1946. doktorirao. Od 1943. do 1953. bio asistent na Paleontološkom institutu Sveučilišta u Beču na kojemje 1951. habilitirao, 1962. postao izvanredni, a 1965. redovni profesor. Jedan je od vodećih svjetskih znanstvenika u paleontologiji vertebrata, a osobito se istaknuo u proučavanju tercijarnih i pleistocenih sisavaca. Težište njegovih istraživanja bile su gornjotercijarna i kvartarna fauzna Austrije, kao i fosilni sisavci iz drugih zemalja.Provodio je sustavna paleontološka iskopavanja fosilnog materijala na terenu, a skupljene fosile obradio je u brojnim raspravama i monografijama. Istraživao je i na području nekadašnje Jugoslavije i surađivao s hrvatskim paleontolozima.

Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je od 1983. Od 1960. bio je dopisni član Austrijske akademije znanosti, a od 1979. je njen počasni član.