Meni osobnih stranica


akademik Dario Vretenar, fizičar

Datum rođenja:

 • 29.10.1958

Mjesto rođenja:

 • Pula

Adrese:

 • Posao: PMF, Zavod za teorijsku fiziku, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Fizički odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)

Curriculum Vitae

Dario Vretenar, rođen 29. listopada 1958. u Puli.
Diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982.). Magistrirao 1985., doktorirao 1988. radom iz teorijske nuklearne fizike na Sveučilištu u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale, te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu.

Od 1982. godine zaposlen u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1988. znanstveni asistent, znanstveni suradnik 1991. Unaprijeđen u docenta 1993., izvanredni profesor od 1997., redoviti profesor od 2001., redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006. godine. Gostujući profesor na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu, Njemačka; Sveučilištu u Bologni, Italija; i Sveučilištu Tokio, Japan.

Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine.

Područje znanstveno-istraživačkog rada D. Vretenara je teorijska nuklearna fizika: relativistička teorija nuklearnog funkcionala gustoće i primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, nuklearna efektivna teorija polja, nuklearna astrofizika, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata. Posebno se ističe doprinos u razvoju algebarskog modela fizike visokih angularnih momenata u jezgrama, razvoj vremenski ovisnog relativističkog modela srednjeg polja, modeliranje nuklearnih funkcionala gustoće s međudjelovanjima mezona i nukleona koja eksplicitno ovise o gustoći nuklearne materije, formulacija i razvoj relativističke kvazičestične aproksimacije slučajnih faza i primjene u opisu egzotičnih modova pobuđenja u jezgrama daleko od doline stabilnosti, novi mikroskopski pristup opisu nuklearnog problema mnogo tijela koji se zasniva na teoriji funkcionala gustoće i na kiralnoj efektivnoj teoriji polja, te razvoj mikroskopskih modela za opis procesa slabog međudjelovanja u nuklearnoj astrofizici.

Objavio je ukupno više od 260 znanstvenih radova, od toga više od 160 u časopisima uvrštenim u Current Contents bazu. Uredio je sedam zbornika međunarodnih znanstvenih skupova. Pet izabranih radova u posljednjih pet godina:

 1. J.-P. Ebran, E. Khan, T. Nikšić, and D. Vretenar, “How atomic nuclei cluster”, Nature 487, 341-344 (2012).
 2. K. Nomura, N. Shimizu, D. Vretenar, T. Nikšić, and T. Otsuka, “Robust regularity in gamma-soft nuclei and its microscopic realization”, Physical Review Letters 108, 132501 (2012).
 3. T. Nikšić, D. Vretenar, and P.Ring, “Relativistic Nuclear Energy Density Functionals: Mean-field and beyond, Progress in Particle and Nuclear Physics 66, 519-548 (2011).
 4. T. Nikšić, D. Vretenar, G. A. Lalazissis, and P.Ring, Microscopic description of nuclear quantum phase transitions, Physical Review Letters 99, 092502 (2007).
 5. N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, and G. Colo, "Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability", Reports on Progress in Physics 70, 691 (2007).


Na Fizičkom odsjeku PMF-a predaje kolegije Kvantna fizika, Nuklearna fizika, Nuklearna astrofizika i Nuklearna struktura, a na doktorskom studiju fizike kolegij Teorija strukture atomske jezgre. Voditelj je smjera Nuklearna fizika na doktorskom studiju fizike PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2004. do 2008. bio je predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za fiziku u Zagrebu i član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. član Programskog savjeta Nacionalnog  laboratorija: „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro“, Italija. Od 2009. predsjednik Matičnog odbora za polje fizike.

2002. godine D. Vretenar dobio je godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike. Državnu nagradu za znanost iz područja Prirodnih znanosti dobio je 2003. godine.

 

 

 

novelirano: 22. siječnja 2013.
postavljeno: 5. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica