Meni osobnih stranica


akademik Dario Vretenar, fizičar

Datum rođenja:

  • 29.10.1958

Mjesto rođenja:

  • Pula

Adrese:

  • Posao: PMF, Zavod za teorijsku fiziku, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (10.05.2012. - ...)
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Fizički odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)

 

Curriculum Vitae
 

 

Akademik Dario Vretenar - Curriculum Vitae

 

Dario Vretenar, rođen 29. listopada 1958. u Puli.

Diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982.). Magistrirao 1985., doktorirao 1988. na Sveučilištu u Zagrebu radom iz teorijske nuklearne fizike. Poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale (1989.-1991.), te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu (1991.-1993.).

Od 1982. godine zaposlen u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1988. znanstveni asistent, znanstveni suradnik 1991. Unaprijeđen u docenta 1993., izvanredni profesor od 1997., redoviti profesor od 2001., redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006. godine. 1999.-2000. gostujući profesor na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu.  Gostujući profesor na Sveučilištu u Bologni, Italija; i Sveučilištu Tokio, Japan.

Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine.

Područje znanstveno-istraživačkog rada D. Vretenara je teorijska nuklearna fizika: teorija nuklearnih funkcionala gustoće i primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, nuklearna efektivna teorija polja, nuklearna astrofizika, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata.

Objavio je ukupno više od 280 znanstvenih radova, od toga više od 250 u časopisima uvrštenim u Current Contents bazu, citiranih više od 8500 puta. Uredio je šest zbornika međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2004. do 2008. bio je predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za fiziku u Zagrebu i član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. član Programskog savjeta Nacionalnog  laboratorija: „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro“, Italija. Od 2013. do 2017. godine član je Programskog savjeta „Accelerator Laboratory“, University of Jyväskylä , Finska, a od 2017. član ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee, CERN.

Od 2009. do 2017. bio je predsjednik je Matičnog odbora za polje fizike.

Od 2013. godine predsjednik je Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

2002. godine dobio je godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike. Državnu nagradu za znanost iz područja Prirodnih znanosti dobio je 2003. godine.