Meni osobnih stranica


akademik Dario Vretenar, fizičar

Datum rođenja:

  • 29.10.1958

Mjesto rođenja:

  • Pula

Adrese:

  • Posao: PMF, Zavod za teorijsku fiziku, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (10.05.2012. - ...)
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Fizički odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • glavni tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)

 

Curriculum Vitae
 

 

Akademik Dario Vretenar - Curriculum Vitae

 

Dario Vretenar rođen je 29. listopada 1958. u Puli. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je fiziku 1982. godine, magistrirao 1985. te doktorirao 1988. radom iz teorijske nuklearne fizike. Poslijedoktorsko usavršavanje provodi na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale (1989.-1991.) te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Munchenu (1991.-1993.). Od 1982. godine zaposlen je u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1993. godine izabran je za docenta, a izvanredni profesor postaje 1997. Za redovitog profesora izabran je 2001., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2006. godine. Bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Bologni, na Tehničkom Sveučilištu u Munchenu i Sveučilištu Tokio. Kao gostujući znanstvenik radio je na sveučilištima u Bologni, Chongqingu, Jyvaskyli, Munchenu, Pekingu, Solunu, Tokiju, te u nacionalnim laboratorijima GSl-Darmstadt (Njemačka), Legnaro (ltalija), IPN-Orsay (Francuska) i Oak Ridge (SAD).
Područje znanstveno-istraživačkog rada D. Vretenara je teorijska nuklearna fizika: teorija funkcionala gustoće i njezina primjena u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, nuklearna efektivna teorija polja, nuklearna astrofizika, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata. Objavio je više od 250 znanstvenih radova u časopisima uvrštenim u Web of Science (WoS) bazu, citiranih vise od 8700 puta s h-indeksom 50. Neki od najznačajnijih radova su: Relativistic Hartree-Bogoliubov theory: static and dynamic aspects of exotic nuclear structure, D. Vretenar, A. Afanasjev, G.A. Lalazissis, P. Ring, Physics reports 409, 101 (2005) (630 citata); Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability, N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, G. Colo, Reports on Progress in Physics 70, 691 (2007) (350 citata); New relativistic mean-field interaction with density-dependent mesonwnucleon couplings, G. A. Lalazissis, T. Niksic, D. Vretenar, P. Ring, Physical Review C71, 024312 (2005) (310 citata); Relativistic nuclear energy density functionals: Mean-field and beyond, T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring, Progress in Particle and Nuclear Physics 66, 519 (2011) (190 citata); How atomic nuclei cluster, J.-P. Ebran, E. Khan, T. Niksic, D. Vretenar, Nature 487, 341 (2012) (65 citata). 
Održao je više od stotinu pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama i radionicama, od kojih su najvažnija plenarna predavanja na “lnternational Nuclear Physics Conference INPC 2004”, Goteborg; “EPS European Nuclear Physics Conference 2009", Bochum; "International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics 2011“, Guelph, Canada; “lnternational Conference on Nucleus-NucleusCollisions 2015”, Catania; “European Nuclear Physics Conference EuNPC 2015", Groningen. Organiziraoje niz medunarodnih konferencija,
znanstvenih radionica i poslijediplomskih skola u Hrvatskoj i inozemstvu, te uredio šest zbornika međunarodnih znanstvenih skupova, među kojima se izdvajaju: “The nuclear many-body problem”, W. Nazarewicz, D. Vretenar, NATO Science Series, Mathematics, Physics and Chemistry - 53, Kluwer Academic Publishers, 2002; te “Extended Density
Functionals in Nuclear Structure Physics", G. A. Lalazissis, P. Ring, D. Vretenar, Lecture Notes in Physics 641, Springer-Verlag, 2004. 

Predaje kolegije Uvod u kvantnu fiziku i Kvantna fizika na preddiplomskom studiju fizike, te kolegij Teorija strukture atomske jezgre na doktorskom studiju Fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je smjera Nuklearna fizika na doktorskom studiju Fizike. Od 2004. do 2008. bio je predsjednik Upravnog vijeća lnstituta za fiziku u Zagrebu i slan Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. bio je član Programskog savjeta Nacionalnog laboratorija: "Instituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro“, ltalija, a od 2013. do 2017. član Programskog savjeta "Accelerator Laboratory“, University of Jyvaskyla, Finska. Od 2017. član je programskog savjeta “ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee", CERN. Od 2009. do 2017. bio je predsjednik Matičnog odbora za polje fizike. Od 2013. predsjednik je Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. 
2002. godine dobio je godišnju nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike. Državnu nagradu za znanost iz područja prirodnih znanosti dobio je 2003. godine.
Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2012. godine, te za člana Europske akademije (Academia Europaea) 2016. godine.