Meni osobnih stranica

Knjige

  1. Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1963., str. 299.
  2. Uređivanje šuma, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1965., str. 341.
  3. Uređivanje šuma, Šumarsko-tehnički priručnik, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1966.
  4. Crecimento e Incremento de Arboles y Masas Forestales, Departmento de ensenanza, investigacion y servico en bosques, Mexico, 1976., Universidad Autonoma Chapingo, Chapingo, 1976., Mexico, p. 365.
  5. Growth and increment of forest tree and stands, Zagreb, 1985., p. 250, engleski prijevod knjige pod brojem 1. (litografirano, pripremljeno za tisak).
  6. Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost, Hrvatske šume, Zagreb, 1997., str. 236.
  7. Novi sistem uređivanja šuma (pretisak), Hrvatske šume, Zagreb, 1997., str. 36.
  8. Najveća cjelovita šuma hasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Zagreb - Vinkovci, 2000., str. 117.
  9. Der grösste zusammenhängende stieleichenwald in Kroatien Spačva, Kroatische akademie der wissenschaften und künste zentrum für wissenschaftliche forschung ib Vinkovci, Zagreb, 2005., 117. str.