Meni osobnih stranica


Đurđica Ugarković

Datum rođenja:

  • 28.05.1959

Mjesto rođenja:

  • Gospić

Adrese:

  • posao: Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • posao: +385 (0)1 456 1197 1619 ili 1445

E-mail adrese:

Institucije:

  • znanstvena savjetnica - Institut Ruđer Bošković
  • naslovna redovita profesorica - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • voditeljica - Zavod za molekularnu biologiju IRB-a, Laboratorij za evolucijsku genetiku

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (12.05.2016. - ...)

 

Životopis

 

Đurđica UGARKOVIĆ znanstvena je savjetnica Instituta Ruđer Bošković i naslovna redovita profesorica biokemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Glavni joj je znanstveni interes proučavanje uloge nekodirajućeg DNK u nastanku epigenetskih modifikacija, odnosno u genskoj regulaciji. Njezina istraživanja prvi su put pokazala da nekodirajući satelitski DNK regulira aktivnost gena u uvjetima oporavka nakon termičkog stresa te sudjeluje u procesu prilagodbe organizma na promijenjene okolišne uvjete. Na temelju ostvarenih rezultata izabrana je 2000. godine u Europsku akademiju za molekularnu biologiju (EMBO) kao prva znanstvenica iz Hrvatske. Europska komisija odobrila joj je 2006. godine projekt u iznosu od 550.000 EUR namijenjen istraživanju nekodirajućeg DNK. Objavila je 73 znanstvena rada, koja su citirana 1.536 puta (WoS), h-index 25. U suradnji s izdavačkom kućom Springer uredila je dvije knjige: Centromere: structure and evolution (2009.) i Long Non-coding RNAs (2011.). Voditeljica je Laboratorija za evolucijsku genetiku IRB-a (od 2001. do sada), a obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za molekularnu biologiju IRB-a (2001. – 2005.), pomoćnice ravnatelja IRB-a (2010. – 2012.) te predsjednice Hrvatskoga genetičkog društva (2002. – 2007.). 

Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  IZBORNA SKUPŠTINA – 12. svibnja 2016. 

 


 

Web stranica Instituta Ruđer Bošković

Web stranica Prirososlovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 


 

Bibliografija

 

Popis radova na Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pregled radova po znanstveniku u bazi CROSBI