Meni osobnih stranica

KNJIGE

 1. Hrvatska srednjovjekovna proza : književnopovijesne i poetičke osobine. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Liber, 1980. - (Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filološkog društva ; 10).
 2. Ivan Bunić Vučić. - Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Sveučilišna naklada Liber, 1987. - (Enciklopedija hrvatske književnosti).
 3. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1989. - (L : biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu).
 4. Smiješno & ozbiljno u staroj hrvatskoj književnosti. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1995. - (Biblioteka Interpretacije i ogledi ; knj. 3). - (Nakladnički projekt Verbum Croaticum).
 5. Kaliopin vrt : studije o hrvatskoj epici. - Split : Književni krug, 1997. - (Biblioteka znanstvenih djela ; 92).
 6. Kaliopin vrt II : studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike. - Split : Književni krug, 2003. - (Biblioteka znanstvenih djela ; 126).
 7. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. - 2., prošireno izdanje. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 8. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad : studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2007. - (Biblioteka Razotkrivanja).

 

UREDNIČKE KNJIGE
 

 

 1. Croatica, Zagreb, 18(1987), sv. 26/27/28 (Zbornik Milana Ratkovića / uredili J. Bratulić i D. Fališevac), 1987.
 2. Književni barok (proučavanje baroka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. - Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988. - (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 3. Hrvatski književni barok / uredila Dunja Fališevac.- Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1991. - (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filizofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 4. Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina Cvitu šestomu / Jakov Armolušić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović. - Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 1993. - (Biblioteka Bašćina).
 5. Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac. - Zagreb : Školska knjiga, 1993. - (Moja knjiga).
  * Drugo izdanje 1999. godine.
 6. Dubrovnik : [časopis za književnost i znanost], Dubrovnik, n. s. 5 (1994), br. 5, str. 262-264.
  * Tematski blok Sveti Vlaho u hrvatskoj književnosti / izbor Dunja Fališevac, Luko Paljetak, Miljenko Foretić.
 7. Djela / Dživo Bunić Vučić ; prema kritičkom izdanju Milana Ratkovića priredila Dunja Fališevac. - Zagreb : Matica hrvatska, 1995. - (Stoljeća hrvatske književnosti).
 8. Tropi i figure / uredile Živa Benčić, Dunja Fališevac. -  Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1995. - (Zbornici / Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 9. Osman : (izbor) / Ivan Gundulić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović ; predgovor Dunja Fališevac. - Zagreb : SysPrint, 1996. - (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 5).
 10. Proslavljenje svetoga Dujma / Ivan Dražić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović, Bratislav Lučin. - Split : Književni krug, 1996. - (Posebna izdanja / Književni krug).
 11. Hrvatska epika do preporoda / priredila i predgovor napisala Dunja Fališevac. - Zagreb : Erasmus Naklada, 1998. - (Školska knjižnica : hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana ; knj. 31/32).
 12. Izabrane pjesme : (iz Plandovanja) / Dživo Bunić Vučić ; priredila Dunja Fališevac. - Zagreb : Matica hrvatska, 1998. - (Biblioteka Parnas. Niz Književnost).
 13. Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić ; priredila Dunja Fališevac ; rječnik izradio Ivo Frangeš ; metodička obrada Dunja Merkler. - Zagreb : Školska knjiga, 2000.
  * 2. izdanje tiskano 2003. godine.
 14. Leksikon hrvatskih pisaca / autor koncepcije Krešimir Nemec ; urednici Dunja Fališevac (starija hrvatska književnost), Krešimir Nemec (novija hrvatska književnost), Darko Novaković (hrvatski latinizam). - Zagreb : Školska knjiga, 2000.
 15. Gvozdansko : epos u 32 pjevanja / Ante Tresić Pavičić ; priredila [i predgovor napisala] Dunja Fališevac ; povijesni komentari Mirko Kratofil ; jezični komentari Ivo Pranjković. - Zagreb : AGM, 2000.
 16. Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša / priredili Dunja Fališevac, Krešimir Nemec. - Zagreb : Matica hrvatska, 2000. - (Zbornici i monografije. Posebno izdanje).
 17. Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti), Zagreb-Vinkovci-Davor, 24.-25. travnja 1998. / [uredništvo Damir Agičić, Dunja Fališevac... et al.]. - Davor : Poglavarstvo općine ; Zagreb : Filozofski fakultet, 2000.
 18. Sveti Vlaho : dubrovački parac u hrvatskoj književnosti : antologija / sastavili i uredili Luko Paljetak, Dunja Fališevac, Miljenko Foretić. - Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 2001. - (Posebna izdanja ; knj.18).
 19. Hrvatska književna baština. Knjiga 1 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. - Zagreb : Ex Libris, 2002. - (Hrvatska književna baština / Ex Libris ; knj. 1).
 20. Urota zrinsko-frankopanska / Eugen Kumičić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Ana Mesić. - Zagreb : Školska knjiga, 2003. - (Moja knjiga / urednica Avenka Žurić).
 21. Hrvatska književna baština. Knjiga 2 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. - Zagreb : Ex libris, 2003. - (Hrvatska književna baština / Ex Libris ; knj. 2).
 22. Johanna Rapacka i hrvatska pastorala. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu / priredio Branko Hećimović. - Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Pedagoški fakultet, 2003. - (Krležini dani u Osijeku : 2002), str. 50-59.
 23. Hrvatska književna baština. Knjiga 3 / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. - Zagreb : Ex libris, 2004. - (Hrvatska književna baština / Ex libris ; knj. 3).
 24. Hrvatska književna baština. [Knjiga 4] / [urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković]. - Zagreb : Ex libris, 2005. - (Hrvatska književna baština / Ex libris ; knj. 4).
 25. Kralj od pjesnika / Ivan Gundulić ; izbor i predgovor Dunja Fališevac. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2005. - (Biblioteka Biseri hrvatske književnosti / Mozaik knjiga ; kolo 6, sv. 32).
 26. Suze sina razmetnoga ; Dubravka / Ivan Gundulić ; priredila Dunja Fališevac ; metodička obrada Majda Bekić-Vejzović. - Zagreb : Školska knjiga, 2005. - (Moja knjiga).
 27. Riječ što traje : književne studije i rasprave / Ivo Frangeš ; priredili Dunja Fališevac i Krešimir Nemec. - Zagreb : Školska knjiga, 2005. - (Biblioteka Tragovi ; sv. 3).
 28. Čovjek, prostor, vrijeme : književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti / uredile Živa Benčić i Dunja Fališevac. - Zagreb : Disput, 2006. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 21).
 29. Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. – 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu / [urednica Dunja Fališevac]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007.
 30. Leksikon hrvatske književnosti : djela / uredništvo Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Fališevac (abecedar i starija književnost), Ana Lederer, Tea Benčić-Rimay. - Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 31. Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću : (1508 – 2008) / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008.
 32. Zbornik Nikše Ranjine : o 500. obljetnici (1507. – 2007.) : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studenog 2007. / [uredili Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.
 33. Marin Držić : 1508 – 2008. : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5 – 7. studenoga 2008. u Zagrebu / [urednici Nikola Batušić, Dunja Fališevac]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.
 34. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knjiga 37 / urednica Dunja Fališevac. - Zagreb, Hrvatska akedemija znanosti i umjetnosti, 2010.

 

 


postavljeno: 3. listopada 2011.
urednica: D. Torbica