Meni osobnih stranica


akademkinja Dunja Fališevac

Datum rođenja:

  • 03.02.1946

Mjesto rođenja:

  • Slavonska Požega

Telefoni:

  • telefon: +385(01)6120082

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademkinja

Institucije:

  • redovita profesorica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1971. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za filološke znanosti (18.05.2006. - ...)
  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (18.05.2000. - 18.05.2006.)

 

Biografija

 

    Dunja Fališevac rodila se 3. veljače 1946. u Požegi. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od 1964. do 1970. jugoslavenske jezike i književnosti kao prvi i komparativnu književnost kao drugi glavni predmet.
    Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala obranivši rad Književnopovijesne osobine hrvatske srednjovjekovne proze g. 1974. Doktorski rad pod naslovom Poezija Dživa Bunića Vučića obranila je na istom Fakultetu g. 1983.
    Od g. 1971. zaposlena je kao asistent na Katedri za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za jugoslavistiku (danas kroatistiku) Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Godine 1984. izabrana je za docenta, g. 1988. za izvanrednog, a godine 1992. za redovnog profesora za znanstveno područje filologije na Katedri za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje i danas radi. Upisana je u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenog savjetnika (mat. broj 011454). Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 18. V. 2008, a redovita članica od 18. V. 2006.
    Školsku godinu 1974/75. provela je u Beču kao Herderova stipendistica te na Bečkom sveučilištu studirala slavistiku. Školske godine 1979-1981. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika u Institutu za slavistiku Rurskog sveučilišta u Bochumu, Republika Njemačka.
    Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Njemačka, Italija, Poljska). Kao gost-profesor držala je predavanja u Institutu za slavensku filologiju Varšavskog sveučilišta, u Institutu za jezik i književnost istočne Europe Sveučilišta u Udinama, u Institutu za slavistiku Rurskog sveučilišta u Bochumu. 
     Nekoliko puta bila je lektorica, nekoliko puta predavač za strane slaviste u Zagrebačkoj slavističkog školi.
    Urednica je jedne od nastarijih Akademijinih edicija: Građa za povijest književnosti hrvatske.
Nekoliko puta predavala je ili bila voditeljica kolegija na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Zadru i Osijeku. Bila je mentorica pri izradi brojnih diplomskih radova, bila je ili jest mentor ili član povjerenstva u nekolikim magistarskim radovima i doktoratima. Godine 1989. bila je voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski književni barok u okviru projekta "Europski barok" (u organizaciji Europskog savjeta), te g. 1991. objavila zbornik pod istim naslovom. Bila je i sada je voditeljica nekoliko znanstvenih projekata vođenih pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
    Član je Društva hrvatskih književnika, član Hrvatskoga filološkoga društva, u kojem je obavljala neke funckije, član je Savjeta Hrvatske enciklopedije LZ Miroslav Krleža, redaktorica struke za Hrvatski biografski leksikon LZ Miroslav Krleža, član uredništva edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Nekoliko puta obavljala je dužnost zamjenika pročelnika u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 
    Bila je član povjerenstva u brojnim izborima i reizborima, član povjerenstva Ministarstva prosvjete RH za izradu nastavnog programa hrvatskog jezika i književnosti za srednje škole, recenzent Ministarstva znanosti RH za nastavne programe i planove nekolikih fakulteta u Republici Hrvatskoj.   

 

Nagrade:

  • Državna nagrada za znanost za životno djelo u 2014. za 2013. godini za područje humanističkih znanosti

 


novelirano: 30. siječnja 2015.
novelirano: 3. listopada 2011.; 27. srpnja 2010.
urednica D. Torbica