Dunja Brozović Rončević

Datum rođenja:

 • 1960

Mjesto rođenja:

 • Zadar

Adrese:

 • Adresa: Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)(23)345037

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • profesor - Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Sveučilište u Zadru
 • voditeljica - Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (20.05.2004. - 15.05.2014.)

 

BIOGRAFIJA

 • 1960. rođena u Zadru
 • 1983. diplomirala studij Etnologije i Indologije na Odsjeku za Opću lingvistiku i orijentalne studije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
 • od 1984. do 2007 zaposlena u Zavodu za  za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1987. magistrirala iz područja lingvistike (Filološki fakultet u Beogradu) s temom Pretkršćanski i kršćanski elementi u toponimiji jadranskoga područja Hrvatske
 • 1990./1991. stipendist talijanske vlade na Istituto di Glottologia, Università di Padova
 • 1991./1992. stipendija na Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, SAD (Near Eastern Studies, Slavic Studies)
 • 1997. doktorirala s temom Apelativi u hrvatskoj hidronimiji (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor akademik Petar Šimunović)
 • od 2002. do 2008. član Upravnoga vijeća (Board of directors) Međunarodnoga onomastičkog vijeća (International Council of Onomastic Sciences – ICOS ) sa sjedištem u Uppsali, Švedska. Član je međunarodne radne grupe za izradbu Međunarodne onomastičke terminologije i radne grupe za Međunarodnu on-line onomastičku bibliografiju
 • od 2003. zamjenica je voditelja Centra za jadranska onomastička istraživanja pri Sveučilištu u Zadru
 • od 2003.- 2011. ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2003.-2012. voditeljica Odjela za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2004. izabrana za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za filološke znanosti
 • od 2005.-2012 članica je Upravnoga vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku
 • od 2005.-2012. članica je Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa
 • od 2013. zaposlena na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru
 • od 2014. voditeljica Centra za jadranska onomastička istraživanja pri Sveučilištu u Zadru

Projekti:

 • 1991.–96. voditeljica projekta Povijesni toponimijski rječnik Hrvatske
 • 1996.–2002. suradnica na projektu Onomastička istraživanja u Hrvatskoj (voditelj: akademik Petar Šimunović u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje).
 • od 2002.–2006. voditeljica projekta Hrvatska povijesna toponimija u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU
 • od 2002.–2006. sudjeluje u radu međunarodnoga projekta Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas u HAZU
 • od 2005.–2006. voditeljica projekta Hrvatska jezična mrežna riznica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2007.-2013. suradnica na projektu Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU
 • od 2007.-2013. voditeljica projekta Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskoga jezika u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2008.-2013. voditeljica znanstvenoga programa Hrvatska jezična riznica u u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nastavna djelatnost

 • predaje na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru
 • predaje ili je predavala na doktorskim studijima Sveučilišta u Zadru, Zagrebu i Rijeci
 • mentorirala je četiri doktorata na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci
 • mentorica je na doktoratima pri Sveučilištima u Zagrebu i Zadru

Časopisi

 • glavna i odgovorna urednica časopisa Folia onomastica Croatica (HAZU)
 • od 2004.-2012. glavna urednica časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
 • članica uredništva međunarodnoga časopisa Onoma (Leuven, Belgija)
 • članica međunarodne redakcije časopisa Rivista Italiana di Onomastica (Rim, Italija)
 • uredila niz knjiga, zbornika i rječnika raznih izdavača

Ostala djelatnost

 • predsjednica Odbora za onomastiku i Odbora za etimologiju, članica Odbora za leksikografiju i Odbora za dijalektologiju pri Razredu za filološke znanosti HAZU
 • organizirala je ili bila član organizacijskoga odbora dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova
 • članica je niza strukovnih i drugih organizacija i udruga (International Council of Onomastic Sciences, American Name Society, American Anthropological Association, Matica hrvatska, Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko društvo za jezične tehnologije i dr.)
 • od lipnja 2007. do studenoga 2010. članica i zamjenica predsjednika Upravnoga odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

 


novelirano: 11. travnja 2014..
novelirano: 30. ožujka 2011.
urednica: D Torbica