Dubravka Hackenberger

Datum rođenja:

  • 1944

Mjesto rođenja:

  • Osijek

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik u miru - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Dr.sc. Dubravka Hackenberger rođena je u Osijeku 1944. godine gdje je završila Srednju tehničku školu „Ruđer Bošković“ – kemijski smjer. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kemijsko-tehnološkom odjelu, kemijski smjer. Postdiplomski studij završila je na Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, struka – kemija, smjer – analitička kemija. Magistarski rad obranila je 1980. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1988. godine obranila doktorski rad.

Nakon diplomiranja radila je u Zavodu za zaštitu zdravlja u Osijeku kao analitičar, u Srednjoj metalskoj školi u Oroslavlju kao nastavnik, na Poljoprivrednom institutu u Osijeku na Odjelu za oplemenjivanju i sjemenarstvo strnih žitarica kao asistent, znanstveni asistent i znanstveni suradnik, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ kao docent, a od 1994. godine do danas radi u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku kao viši znanstveni suradnik.

Obavila je jednu specijalizaciju u inozemstvu i četiri znanstvena i studijska putovanja u inozemstvu.

Sudjelovala je s radovima na 13 međunarodnih skupova i 13 domaćih skupova. Objavila je 35 znanstvenih i 14 stručnih radova. Znanstvenoistraživačka aktivnost vezana je uz problematiku analitičkih metoda i ispitivanju kakvoće žitarica, brašna i njihovih proizvoda.

Kao suradnik radila je na 4 znanstvena projekta, a danas je glavni istraživač projekta Kakvoća i zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda (0101066) koji je financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije RH.

Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa „Anali“ Zavoda HAZU u Osijeku.

Bila je član 11 znanstvenih ili programskih odbora znanstvenih skupova. Jedna je od urednika 19 knjiga i zbornika radova.