Meni osobnih stranica


akademik Dragan Dekaris

Datum rođenja:

 • 21.01.1936

Adrese:

 • Privatna adresa: Srebrnjak 25, 10000 Zagreb
 • Poslovna adresa: Croatian Academy of Sciences and Arts, Hebrangova 1, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Privatni telefon: +385(0)12430363
 • Telefon: +385(0)14895171

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • znanstveni savjetnik u miru - Imunološki zavod d.d. Zagreb

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora - Odbor za alergologiju,kliničku imunologiju i biološke preparate
 • zamjenik tajnika - Razred za medicinske znanosti (01.01.2011. - 31.12.2014.)
 • voditelj - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. - ...)
 • izvanredni član - Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (06.06.1975. - 11.03.1986.)
 • 1936. (21.01.) Rođen u Zagrebu
 • 1960. Diploma, Medicinski fakultet u Zagrebu (prosječna ocjena: 4,6)
  Asistent, Odjel biologije, Institut "R.Bošković"
 • 1960.-1971. Zaposlen u Institutu "Ruđer Bošković", Zagreb
 • 1964. Doktorat medicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1966.-1968. Specijalizacija u Institut Pasteur, Paris
 • 1969. Naučni suradnik u Institutu "R.Bošković"
 • Od 1969 do 1995.g., član Uredničkog odbora (2 x po 12 mjeseci zamjenjivao glavnog urednika) časopisa Periodicum biologorum
 • od 1971. - 2001. Zaposlen u Imunološkom zavodu, Zagreb
  šef Odsjeka celularne imunologije, Imunološki zavod, Zagreb
 • 1972. Docent, Medicinski fakultet, Zagreb
  Uveo predavanja iz Osnova imunologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (zajedno sa dr. B. Vitaleom)
 • 1974. Redovan član Medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske (sada Akademija medicinskih znanosti Hrvatske)
 • 1975. Član suradnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU), sada Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1976. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet, Zagreb
 • 1978. Znanstveni savjetnik
 • Pozvani predavač na Cours d'Immunologie Generale et d'Immunologie Approfondie de l'Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
 • 1982. šef Sektora za imunološka istraživanja, nastavu i centri Svjetske zdravstvene organizacije, Imunološki zavod
 • 1982.-1993. Član Matične komisije za područje medicine i stomatologije zajednice Sveučilišta Republike Hrvatske. Član Odbora za izradu kriterija pri izboru.
 • 1983. Privremeni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije (Temporary adviser WHO)
 • Objavio knjigu "Temeljna alergologija" (školska knjiga), prvi takav udžbenik u nas
 • 1983.-1985. Klinička bolnica "Dr Mladen Stojanović", imunolog u Klinici za nuklearnu medicinu i onkologiju (dopunski radni odnos).
 • 1984. Profesor, Medicinski fakultet, Zagreb
 • 1984.-1988. Član Komisije za lijekove Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu
 • 1986. Redovni profesor,Medicinski fakultet,Zagreb
 • Izvanredni član JAZU
 • Voditelj i osnivač Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku za grad Zagreb
 • 1988.- Član Predsjedništva Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
 • 1990. Voditelj Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku u Imunološkom zavodu za potrebe SR Hrvatske (Rješenjem Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu)
 • Predstavnik Saveza Društava imunologa Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društava (IUIS), Ženeva, za Clinical Immunology Committee
 • Inicijator pisanja i urednik (sa dr. F. Čulom) knjige KLINIČKA IMUNOLOGIJA U NAS (JAZU i Naprijed,1990), prve takve publikacije na hrvatskom jeziku.
 • Inicijator organiziranja i predsjednik Znanstvenog odbora prvog skupa imunologa Radne zajednice Alpe-Jadran održanog u Opatiji.
 • 1991. Redoviti član HAZU
 • Predstavnik Hrvatske u Radnoj grupi za znanstvenu i tehnološku suradnju Radne zajednice Alpe-Jadran
 • 1991.-1998. - 2004. Član Odbora za međunarodna pitanja i međunarodnu suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1992. v.d. direktor Sektora Klinička i eksperimentalna imunologija i kemija u Imunološkom zavodu, Zagreb
 • Pomoćnik glavnog direktora Imunološkog zavoda u poslovima znanstvenog rada i nastave (do 1994.)
 • Biran za predstavnika Hrvatske u Europskoj grupi za imunodeficijencije (EGID)
 • lan Odbora za Europski projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Glavni urednik časopisa RAD (HAZU) Razreda za medicinske znanosti HAZU
 • Direktor Sektora Klinička i eksperimentalna imunologija i kemija u Imunološkom zavodu, Zagreb
 • Voditelj Hrvatskog registra za primarne imunodeficijencije unutar Europske grupe za imunodeficijencije
 • 1994. Član Uprave Croatian Academy Press-a u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
 • 1994.-1997. Zamjenik glavnog direktora Imunološkog zavoda
 • 1996. izabran za gostujućeg nastavnika na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • izabran za voditelja Zavoda za znanstveni rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • od Sabora Republike Hrvatske imenovan članom Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika, a potom izabran za predsjednika tog Odbora
 • lan ( active member) New York Academy of Sciences, New York, SAD
 • 1997. izabran za tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a time i za člana Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1999. ponovni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti
 • 2000 ponovni izbor za tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2001 (30. prosinca) u mirovini
 • 2002 Odlukom Hrvatskog sabora imenovan članom Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a potom biran za predsjednika tog vijeća
 • 2004 izabran za zamjenika tajnika Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • imenovan članom Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa
 • 2005 imenovan članom savjeta Sveučilišta u Rijeci odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 1973. Republička nagrada "Rugjer Bošković" za značajno znanstveno otkriće
 • 1974. Nagrada "Pavao Ćulumović" Medicinske akademije Hrvatske za rad na unapređenju medicinske znanosti
 • 1975. Priznanje za dugogodišnju i uspješnu suradnju s Institutom "R.Bošković"
 • 1977. La Medaglia al Merito (Medalja za zasluge) za rad na području eksperimentalne imunologije, Collegium Biologicum Europa - Roma, Vibo Valentia, Italija.
 • 1978. Povelja u znak priznanja za rad, zalaganje i djelovanje na unapređenju kancerologije u SR Hrvatskoj, Kancerološka sekcija Zbora liječnika Hrvatske
 • 1980. Diploma za uspješan i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije i priznanje zvanja alergologa i kliničkog imunologa, Savez lekarskih društava SFRJ, Udruženje alergologa i kliničkih imunologa
 • 1981. Diploma za osobit doprinos razvitku klinike, Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta Zagreb
 • 1987. Povelja za zasluge u znanstvenom radu Medicinske akademije Hrvatske
 • 1988. Diploma za zasluge i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije, Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije
 • 1990. Lino Businco signum amicitiae, Collegium Biologicum Europa - Roma, Pescara, Italija
 • 1993. Povelja u povodu stote obljetnice Imunološkog zavoda za doprinos napretku Imunološkog zavoda
 • 1994. Nagrada "Ante šercer" Hrvatske akademije medicinskih znanosti za najbolji znanstveni rad objavljen u 1993.godini.
 • 1998. Rektor Sveučilišta u Grazu predao poklon ("Ehrengeschenk") gđe Waltraud Klasnic , predsjednice štajerske ("Landeshauptmann, Das Land Steiermark") u znak priznanja za velik doprinos austrijskoj znanosti na području imunologije i zbog međunarodne suradnje s profesorom Tilzom.
 • 1999. Diploma. Odlukom Skupštine Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice odlikuje se diplomom u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanu časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj
 • 2001 Nagrada "Ladislav Rakovac" Hrvatskog liječničkog zbora za postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti i posebno za djelotvoran rad u Zboru.
 • Državna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti

ZNANSTVENI RAD

 • Područja interesa : imunologija, alergologija i klinička imunologija
 • Ključne rijeći : celularna imunologija, klinička imunologija, makrofagi, monociti, fagocitoza, ADCC, atopija, citokini, lokalna imunost, kronoimunologija, stres i imunost, psihoneuroimunologija.

Dugogodišnjivoditelj znanstvenih projekata:

 • 1971.-1995. Mehanizmi imunoreakcija te imunomodulacija, Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske (suvoditelj V. Silobrčić)
 • 1992. Imunoreaktivnost ratnih prognanika u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1993.-1995. Istraživanje oštećenja imunoreaktivnosti u žrtava rata, Institut otvoreno društvo - Hrvatska
 • 1996.-1999. Mehanizmi imunoreakcija te imunomodulacija, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1997. - 2000. Povezanost ratne psihotraumatiziranosti i promjena imunološkog i endokrinološkog sustava u pripadnika Hrvatske vojske, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 2002- Stres i imunoreaktivnost, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Objavio:

 • Objavio 229 znanstvenih i stručnih radova, od toga 103 u međunarodnim časopisima i 8 u međunarodnim knjigama i zbornicima.
 • U SCIENCE CITATION INDEX-u (Philadelphia,USA) radovi su mi citirani 390 puta (do prosinca 1999.)
 • Radovi se citiraju u 14 knjiga i udžbenika imunologije objavljenih u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj i švicarskoj i u ekspertnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, Tech. Rep. Ser., No.423, 1969).
 • Objavio radove (prijevode) u 50 knjiga i zbornika:
 • 2 kao prijevod
 • 42 kao autor/koautor poglavlja
 • 5 kao koautor i urednik
 • 1 kao autor (monografija, 2 izdanja)
 • Na međunarodnim i domaćim znanstvenim sastancima imao do sada 360 nastupa.

Posebno se ističe:

 • Bitan doprinos razvitku kliničke imunologije kao nove medicinske specijalnosti u Hrvatskoj (osnivač Referalnog centra za kliničku celularnu imunodijagnostiku ). Bio je predstavnik Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društava (Clinical Immunology Committee). Biran za predstavnika Hrvatske u European Group for Immunodeficiences.
 • Sa prof.dr. B.Vitaleom uveo nastavu imunologije na Medicinski fakultet u Zagrebu.
 • Prvi prijevod udžbenika imunologije u nas
 • Prvi Imunologijski rječnik u nas (hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski)
 • Napisao u nas prvu knjigu o temeljnoj alergologiji (Temeljna alergologija, školska knjiga, 1983, 199 stranica, pretisak 1988)
 • Prvi prijevod udžbenika iz kliničke imunologije
 • Objavio u nas prvu knjigu o kliničkoj imunologiji. Znanstveno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta ju je kao najbolju medicinsku knjigu objavljenu u 1990.g. predložilo za nagradu J.J. Strossmayer.

NASTAVA

 • Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i gostujući nastavnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u mirovini.
 • Na dodiplomskoj razini predavao na Medicinskom, Prirodoslovno-matematičkom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.
 • Na postdiplomskoj razini predavao na Medicinskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, Rijeci, Sarajevu i Prištini, te na Institut Pasteur u Parizu.
 • Bio je voditelj 2 diplomska (J. Jerbić, M. Ikić), 13 magistarskih (B. Veselić, A. Bobinac-Georgievski, B. Ugarković, A. Sabioncello, Z. Debogović, S. Rabatić, Lj. Matijević, B. Radić, Z. Pavletić, B. Horvat, Z. Jajić, Z. Kurepa, S. Vučković) i 7 doktorskih radova (B. Veselić, A. Sabioncello, S. Rabatić, B. Taseski, D. Frgačić-Kordić, Lj. Matijević, A. Markotić)

ZNANSTVENOSTRUČNA UDRUŽENJA I ČASOPIS

 • 1967. stalni član Societe Francaise d,Immunologie
 • 1968. jedan od osnivača i redoviti član Jugoslavenskog (potom Hrvatskog) imunološkog društva
 • 1969. do 1995.g. član Uredničkog odbora (zamjenjivao i glavnog urednika) našeg međunarodnog časopisa Periodicum biologorum
 • 1973. član Sekcije za dijalizu i transplantaciju Zbora liječnika Hrvatske
 • 1974. član Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije
 • redovni član European Reticulo-Endothelial Society
 • 1976. član Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Zbora liječnika Hrvatske (sada Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju)
 • 1988. Član Znanstvenog savjeta za zaštitu prirode JAZU
 • 1990. predstavnik Saveza Društava imunologa Jugoslavije u Međunarodnoj uniji imunoloških društva (IUIS), Ženeva, za Clinical Immunology Committee
 • 1991. Član Uredničkog odbora Vjesnika HAZU
 • 1992. biran za predstavnika Hrvatske u European Group for Immunodeficiencies (EGID), sada European Society for Immunodeficiencies
 • 1993. član Velikog vijeća Hrvatskog biološkog društva
 • glavni urednik časopisa Rad (HAZU) za Razred za medicinske znanosti HAZU
 • 1995. član Hrvatske udruge Rimskog kluba
 • Dugogodišnji je član Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog prirodoslovnog društva.

UVRŠTEN U KNJIGE TKO JE TKO

 • 1981. Men of Achievement, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 1987. International Who,s Who in Medicine, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 1993. Tko je tko u Hrvatskoj / Who is who in Croatia, Golden Marketing, Zagreb
 • Hrvatski biografski leksikon, 3 Č-Đ, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb
 • 1994. Tko je tko u hrvatskoj medicini / Who is Who in Croatian Medicine, Golden marketing, Zagreb
 • 1996. Hrvatski leksikon, I.svezak A-K, Naklada leksikon d.o.o., Zagreb

OBITELJ

 • supruga Ivana Dekaris (djev. prezime Cornioni-Veronese), rođena 1936. g. u Rijeci, dipl. pravnik, stručni suradnik u Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u mirovini.
 • kćer Ana Dekaris, dr. vet. med., rođena 1965.g. u Zagrebu. Vodi privatan posao.
 • kćer Iva Dekaris, dr.sc., liječnik, rođena 1967.g. u Suresnes (Paris, Francuska). Specijalist oftalmolog. Predstojnica Klinike za oftalmologiju Opće bolnice Sv. Duh