Darija Gabrić-Bagarić

Datum rođenja:

  • 05.01.1947

Mjesto rođenja:

  • Sarajevo

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (10.05.2012. - ...)

 

     Darija GABRIĆ-BAGARIĆ rođena je 1947. u Sarajevu, gdje je na Filozofskom fakultetu završila studij jugoslavistike, g. 1973. magistrirala radom Jezik Hanibala Lucića te doktorirala obranivši disertaciju Jezik Bartola Kašića. Do 1989. je radila na sarajevskom Filozofskom fakultetu, ali je 1992., kada je bila birana za redovnu profesoricu, morala zbog rata napustiti Sarajevo. Od 1993. radi na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u zvanju znanstvene savjetnice, s tim da predaje i na diplomskim i poslijediplomskim studijima u Zagrebu. Svoja istraživanja usredotočila je na povijest hrvatskoga jezika i leksikografije, ponajprije na djelo ključnih figura kao što su Bartol Kašić i Jakov Mikalja. U nizu studija i nekoliko knjiga svestrano je proučila jezik Bartola Kašića i njegov prinos izgradnji hrvatskoga književnoga jezika. Jednako temeljito i savjesno proučava i jezik Jakova Mikalje, a pritom osobito pomno, u nizu radova, raščlanjuje leksikografske aspekte njegova Blaga jezika slovinskoga. Svoja istraživanja okrunila je knjigom Na ishodištu hrvatske leksikografije… (2010.), za koju je 2011. nagrađena Nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uzorno je proučavala i jezik drugih pisaca, priredila važne zbirke tekstova i uredila više knjiga. Prof. dr. sc. Darija Gabrić-Bagarić spada među najprestižnije proučavatelje povijesti hrvatskoga jezika, posebice jezika XVII. stoljeća.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

dodatne informacije:

Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

 


postavljeno: 11. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica