Meni osobnih stranica

Znanstveni članci

 1. Privremena, stalna, tradicionalna neutralnost i neangažiranost, doktorska disertacija, Pravni fakultet Split, 1964., str. 355. 

 2. Neutralnost i Povelja UN, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3, 1965., str. 145-174.

 3. Poimanje domicila u USA i Engleskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 4, 1966., str. 61-78. 

 4. Domicil i priznanje odluka o razvodu braka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1967., str. 39-57. 

 5. Domicil i sud nadležan za razvod braka u zemljama common law, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, 3, 1968., str. 277-288. 

 6. Neka pitanja nastala izraelsko-arapskim sukobima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 6, 1968., str. 41-53. 

 7. Izraelsko-arapski spor pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti UN, Simpozij: Kriza na Bliskom istoku, Udruženje društva za Ujedinjene nacije, Zagreb, 1968, 67 str.

 8. Izraelsko-arapski sukobi pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, Politička misao, 2, 1968., str. 226-250.

 9. Duh Jalte, feljton, 17 nastavaka, Slobodna Dalmacija, 1968, XXVI, br. 7346.-7362. 

 10. Pravni aspekti istraživanja i iskorištavanja našeg podmorja, Privreda Dalmacije, 5, 1969., str. 12-17. 

 11. Vrste i oblici trajne neutralnosti danas, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 7, 1969, str. 97-104. 

 12. Razvoj visokog školstva na području općine Split, Ekonomski institut, Split, 1969., str. 46. 

 13. Naučne institucije i naučne djelatnosti u Splitu, Ekonomski institut, Split, 1969, str. 73.

 14. Financiranje rada institucija i djelatnosti u kulturi na području općine Split, Pogledi, 1, 1969., str. 171-183. 

 15. Pravni fakultet u Splitu (zajedno s A. Cvitanićem), u: Spomenica u povodu proslave 300- godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, II, 1969., str. 371-377. 

 16. Skupštine i vanjska politika, Pogledi, 2, 1970., str. 7-19. 

 17. Dokle protezati granice obalne države na moru?, Pogledi, 4-5, 1970., str. 69-79. 

 18. A. Jelavić & D. Rudolf, Kulturne institucije i djelatnosti, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 88. 

 19. Nauka, Ekonomski institut, Split, 1970, str. 81. 

 20. B. Sviličić- J. Milat- D. Rudolf, Školstvo, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 149. O ekonomskom sadržaju samoupravljanja u kulturi, Pogledi, 6, 1971., str. 111-116. 

 21. Znanstvene i kulturne institucije, u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita, monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, Split, 1971., str. 639-687. 

 22. Strana predstavništva. u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita. monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, 2, 1971., str. 771-773.

 23. Pravni status različit od neutralnosti i zaraćenosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, XXI/2, 1973., str. 255-264. 

 24. Nepristranost u pravu neutralnosti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, X, 1973., str. 42-61.

 25. Pitanja granica obalne države na moru, Naša zakonitost, 7-8, 1974., str. 705.-742. 

 26. O granicama ekonomske zone i epikontinentalnog pojasa, Međunarodna politika, Beograd, br. 581, 1974., str. 12-14. 

 27. Kvalificirana neutralnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 11, 1974., str. 61.-72. 

 28. Pitanje granica obalne države na moru, simpozij: Ujedinjene nacije, more i Jugoslavija, 17. i 18. svibnja 1974., str. 88. 

 29. O nezaraćenosti, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 1-2, 1975., str. 1-12. 

 30. Prirodna bogatstva epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 12, 1975., str. 87-96. 

 31. O granicama epikontinentalnog pojasa, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, br. 1-2, 1975., str. 121-127. 

 32. Modern Law of the Sea, International Law Association, Report of the Fifty-Sixth Conference held at New Delhi, London, 1976., str. 320-321.

 33. Rad na novom međunarodnom pravu mora, Pregled, Sarajevo6, 1976., str. 689-696.

 34. Problem utvrđivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 13, 1976., str. 69-78.  

 35. Međunarodno javno pravo, skripta, Upravno - pravni studij, Split, 1977., str. 173. 

 36. Pravo na neutralnost u Završnom aktu konferencije u Helsinkiju, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XXV, 1977., str. 53-61. 

 37. Law of the Sea and the New International Economic Order, International Law Association, Report of the Fifty-Eight Conference, Manila, 1978., str. 329. 

 38. Treća konferencija UN o pravu mora i podmorja, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1-3, 1979, str. 155-162. 

 39. Neka pitanja suvremenog humanitarnog prava, Savjetovanje o aktualnim pitanjima razvoja međunarodnog humanitarnog prava, Beograd, 1979., str. 213-215. 

 40. Treća konferencija UN o pravu mora i podmorje u granicama nacionalne jurisdikcije, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1979, str. 48. 

 41. Dno i podzemlje u granicama nacionalne jurisdikcije, Prinosi, XV/17, Zagreb, 1982., str. 89-135. 

 42. Tjesnaci u međunarodnom pravu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1982., str. 225. 

 43. Pravo mora prema ženevskim konvencijama (1958.) i nacrt konvencije o pravu mora (1981.), Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, str. 460. 

 44. Unutrašnje morske vode, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1983., str. 104.

 45. Zaštita i očuvanje morskog okoliša u Konvenciji o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 21, 1983., str. 81-97. 

 46. Neutrality of Sweden and Paxactivity, The Spirit of Uppsala, ed. by . Grahl-Madsen and J. Toman, Berlin – New York, 1984., str. 162-164. 

 47. Rješavanje sporova u Konvencji UN o pravu mora, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 52. 

 48. Teritorijalno more, Pravni fakultet, Katedra a međunarodno pravo, Split, 1984., str. 166. 

 49. Novine u međunarodnom pravu mora, I. i II. dio, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 81, 100. 

 50. Some remarks about the Provisions concerning the Continental Shelf in the Convention on the Law the Sea, Essays on the Law of the Sea, Zagreb, 1985., str. 141-146. 

 51. Plovni i plovidbeni putovi prema Konvenciji UN o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 23, 1985., str. 335-365. 

 52. Međunarodnopravno reguliranje znanstvenih istraživanja mora, Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru, VI, 1985., str. 51-60. 

 53. Proklamiranje gospodarskih pojasa u Jadranu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1986. str. 121. 

 54. Gospodarski pojas i pitanja razgraničenja, Adrias, Split, 1, 1987, str. 55-63. 

 55. Rješavanje sporova u gospodarskom pojasu prema Konvenciji UN o pravu mora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 25, 1988., str. 57-70. 

 56. Yugoslav Economic Zone in the Adriatic Sea, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 35, 1988., str. 52-61. 

 57. Međunarodni ugovori pomorskog ratnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 26, 1989., str. 77-85. 

 58. O proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, Zagreb, 1991., str. 82. 

 59. Europska unija možda nije najsretniji izbor, ali je jedini, Nacionalni i kulturni identitet Hrvatske i članstvo u Europskoj uniji, Od Rimskog Carstva do Europske unije, Biblioteka Europskog pokreta, Split, 2005., 53 - 60. str.

 60. O sustavima sigurnosti, Međunarodni položaj Hrvatske, Ured Predsjednika Republike, Zagreb, svibanj 1996., str. 113-116. 

 61. Il perche’ e il come del disfacimento - The whys and wherfores of its dismantling, Rivista diplomatica, Vol XXXVI, n. 98, Roma, Dic. 95 - Marzo 1996., str. 25-29 (na talijanskom i engleskom). 

 62. Morske granice između Republike Hrvatske i Republike Italije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1998, br. 3-4, str. 699-700.

 63. Odnosi s Italijom i daljnje europsko integriranje Republike Hrvatske, Iskustva moderne hrvatske diplomacije, Diplomatska akademija MVP Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., str. 105- 109.

 64. In search of an effective universal system of security, Changing Threats to Global Security: Peace or Turmoil, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2004., str 333-335.

 65. Prijepori o nacionalnom, Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 232-234. 

 66. Kobne posljedice sječe srpskih liberala 1972., Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 235-239.

 67. Hrvatska protiv rata: prijedlozi za stvaranje saveza samostalnih država, Nastanak suvremene države Hrvatske i dvadeseta obljetnica njezina utemeljenja, HAZU, zbornik radova, Zagreb, 2012, str. 55 – 74.

 68. Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku najvažnija država, Vijenac, 7. studenoga 2019.

 69. Pad Vukovara ne može biti državni blagdan, Večernji list, 8. studenoga 2019.

 70. Novi međunarodni poredak – kakav i kako? Slobodna Dalmacija, 4. ožujka 2019.

 71. Novi svjetski poredak po svađalici Trumpu, Globus - Zagreb, 31. kolovoza 2018.

 72. Zašto u Hrvatskoj nema pomirbe i tko ju sprječava? Hrvatski tjednik, 22. kolovoza 2019.

 73. Moja razmišljanja o komunizmu i antifašizmu, Hrvatski tjednik, 29. kolovoza 2019., 5. rujna 2019.

 74. Velika je nevolja snašla čovjeka kojega vlastita prošlost ne poučava, Katolički tjednik, Sarajevo,  br. 38, 22. rujna 2019.

 75. Identitet naroda i Europska unija, Republika, godište LXVII, br. 5, svibanj 2011., str. 3 – 9.

 76. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnoga sporazuma i okončanje postupka Arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split 2019., br. 22., str 7. – 18.

 77. Samo je jedan Dan neovisnosti Republike Hrvatske – 25. lipnja 1991., Dan kada je nastala država Hrvatska 1991., HAZU, znanstveni skup, Zagreb, 20. veljače 2015.

 78. Granice su barut za potpalu ratova, Dani, Sarajevo, br. 918, 16. siječnja 2015, str. 42-45. 

 79. Arbitražna „pravičnost“ protiv međunarodnog prava, Globus - Zagreb, 21. srpnja 2017.

 80. Ostati izvan Unije znači trajno truliti na periferiji Europe, Sixsigma, Zagreb, rujan – prosinac 2017., str. 7- 8. 

 81. Bezbolno rješenje graničnog spora koje nije ni prohrvatsko niti antislovensko, Globus Zagreb, 15. rujna 2017.

 82. Zaprepašćuje hrvatska vanjskopolitička naiva, Večernji list, 24. listopada 2013.

 83. Milanović treba potaknuti nove izravne pregovore sa Slovenijom, Novi list, 8. veljače 2020.

 84. Čuvajte mi Hrvatsku od niskosti i mržnje!“ – godišnjica smrti Vlade Gotovca, Slobodna Dalmacija, 7. prosinca 2018.

 85. Apeliram na državna tijela da promijene odluku o financiranju „Jezika“ i udovolje traženjima uredništva, Hrvatski tjednik, 15. studenoga 2018. anketa.

 86. Ugovor o Ustavu za Europu – važan reformski akt Europske unije, Adrias, br. 13, svibanj 2006., str. 7 – 18.

 87. Granice s Italijom u mirovnim ugovorima Prvoga i Drugog svjetskog rata, Adrias, br. 15, prosinac 2008., str. 61-80.

 88. Mirovni ugovor iz 1947. – temelj za dobre odnose s Italijom, Adrias, br. 15, prosinac 2008., str. 45 – 46.

 89. Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini, Adrias, br. 17, listopad 2011, str. 221 - 234.

 90. Identitet naroda i Europska unija, Republika, godište LXVII br. 5, svibanja 2011., str. 3 – 9.

 91. Tuđman u Americi, Vijenac Matice Hrvatske, br. 537, 2. listopada 2014.

 92. Raspad Jugoslavije – razdruživanje jugoslavenskih federalnih republika, Vijenac Matice Hrvatske, br. 538, 16. listopada 2014.

 93. Promjene, Vijenac Matice Hrvatske, br. 539, 30. listopada 2014.

 94. Ministar, Vijenac Matice Hrvatske, br. 540, 13. studenoga 2014.

 95. Hrvatski prijedlozi za mir, Vijenac Matice Hrvatske, br. 541, 27. studenoga 2014.

 96. Uoči odluke o neovisnosti, Vijenac Matice Hrvatske, br. 542 - 543, 11. prosinca 2014.

 97. Lekcije Prvoga svjetskog rata, Adrias, Split, br. 20, prosinac 2014., str. 105 - 116.

 98. Odlazak Dobrice Ćosića – pisac u službi mrtve Srbije, Vijenac Matice Hrvatske, br. 529, 12. lipnja 2014.

 99. Znanstvenik europskoga formata akademik Vladimir Ibler, Vladimir Ibler 1913.-2015., HAZU, str. 9 - 15.

 100. Zapisi iz vremena stvaranja države Hrvatske, Proklamiranje neovisnosti – trenutak koji je promijenio svijet, Vijenac Matice Hrvatske, br. 544, 8. siječnja 2015.

 101. Arbitražna „pravičnost“ protiv međunarodnog prava, Globus, 21. srpnja 2017.

 102. Mi smo još uvijek nezavršena država, Moja Županija, kronika Splitsko – dalmatinske županije, travanj 2017.

 103. Tuđman me dočekao zguren za stolom, bez šarma, mrka pogleda, vojnički krut - general, Jutarnji list, 27. siječnja 2017.

 104. Milošević i Tuđman nisu se dogovorili o podjeli Bosne. Da jesu ja bih to znao, Jutarnji list, 28. siječnja 2017.

 105. Nitko nije znao je li Tuđmanov posjet Americi službeni, ali on se rukovao s Georgeom Bushom, Jutarnji list, 29. siječnja 2017.

 106. Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku najvažnija država, Vijenac, 7. studenoga 2019.

 107. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnoga sporazuma i okončanje postupka Arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split 2019., br. 22., str 7. – 18.

 108. Reminiscencije, Hrvatski veleposlanik sa Stjepanom Krasićem u Rimu, Verba volant – Scripta manent, Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića, OP, Sveučilište u Splitu, 2019., 395 – 400 str.

 109. Milanović treba potaknuti nove izravne pregovore sa Slovenijom, Novi list, 8. veljače 2020.

 110. Tomac je prvi vrisnuo: je li danas u Hrvatskoj opasno kazati da si Hrvat? Večernji list, 4. siječnja 2020.

 111. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnog sporazuma i okončanje postupka arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split, br. 22, 2019., str. 7 – 18.