Meni osobnih stranica


akademik Darko Novaković

Datum rođenja:

 • 14.01.1953

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lučićeva 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)16002329

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (29.05.2008. - ...)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Odbor za hrvatski latinitet
 • tajnik - Razred za filološke znanosti (01.01.2019. - ...)
 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)
 • tajnik - Razred za filološke znanosti (01.01.2011. - 31.12.2014.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (29.05.2008. - ...)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (16.05.2002. - 29.05.2008.)

 

Biografija

 

Darko Novaković (Zagreb, 14. I. 1953). Diplomirao (1975) te doktorirao (1981) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1990. redoviti profesor, a od 1992. predstojnik Katedre za latinski jezik i književnost. Bavi se antičkom književnom teorijom, retorikom, učenjima o stilu, antičkim romanom (osobito grčkim), grotesknom komikom u antičkim tekstovima. Iz područja klasične filologije objavio više dvojezičnih izdanja grčkih i rimskih autora (romani Ksenfonta Efeškoga i Haritona, anonimni Lukije ili magarac, Senekina Apokolokintoza, Plautovi Trgovac i Perzijanac, anonimna Pripovijest o Apoloniju, kralju tirskom). Iz područja hrvatskoga latinizma upozorio na nepoznate rukopisne tekstove Filipa Zadranina, Jurja Šižgorića, Jerolima Bartučevića, Benedikta Kotruljevića, Didaka Pira, Ivana Gučetića, Antuna, Mihovila i Fausta Vrančića i dr. U Londonu otkrio Marulićev Životopis  sv. Jeronima (Vita diui Hieronymi), a u Glasgowu kodeks s nepoznatim Marulićevim latinskim pjesmama (Epigrammata) te priredio njihova prva izdanja.  Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Rim, Udine, Assisi, Ferrara, Chianciano, Bonn i dr.).

Suosnivač je časopisa "Latina et Graeca" (1973-), istoimene biblioteke dvojezičnih izdanja (1979-) i istoimenoga Instituta za klasične jezike i antičku civilizaciju (2006-). Urednik je zbirke Grčki i rimski klasici Matice hrvatske (1998-), urednik Građe za povijest hrvatskoga latinizma (2005-), član uredništva Sabranih djela Marka Marulića (2005-); bio je urednik za hrvatski latinizam i klasične književnosti u Hrvatskoj općoj enciklopediji (1999-2009).

Bio je predsjednik Matičnoga povjerenstva za područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlja i znanosti o književnosti (1999-2005), predsjednik Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice (2001-2005).

Dobitnik je godišnje nagrade HAZU za filološke znanosti 2001; godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2000, 2001, 2005;  godišnje nagrade za prevodilaštvo »Iso Velikanović« 2006.

Član je Society for the Promotion of Roman Studies u Londonu, Accademia Properziana del Subasio, Upravnog odbora HERE (Humanities in the European Research Area), član stručnog povjerenstva za klasične studije ERIH-a (European Reference Index for the Humanities, Expert Panel for Classical Studies), član međunarodnoga povjerenstva za Thesaurus linguae Latinae pri Bavarskoj akademiji znanosti (Internationale Thesaurus-Kommission).

 

 

 


postavljeno: 20. listopada 2011.
urednica: D. Torbica