Meni osobnih stranica

 

Znanstveni opus akademika Daniela Rukavine sastoji se od 838 naslova, od kojih su :

Teze - 2
Izvorni znanstveni radovi - 244
Kritički pregledi - 18
Poglavlja u knjizi - 14
Urednik u knjigama i CC časopisima - 12
Rasprave - 5
Enciklopedijski članci - 3
Ostalo - 22
Prijevodi - 24
Udžbenici (poglavlja ) - 15
Sažetci saopćenja na domaćim i inozemnim skupovima - 480 (55 sažetaka u Current Contents časopisima )


Citiranost radova :

U znanstvenoj bazi Web of Knowledge radovi su do 1. 12. 2012. godine citirani 1513 puta, a u znanstvenoj bazi Web of Science 1387 puta, a h-index iznosi 20.